(Ιστορικά - Βυζάντιο)

165 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06097. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ, Ι., Η επίδραση των συγχρόνων γεγονότων στις ιδέες του Γεμιστού. Ανάτυπον, Αθήναι, 1955, σ.498-532, 8ο 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 41731. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ, Π. Δ., Αυτοκρατορικαί προσεγγίσεις εις την Εύβοιαν κατά την εποχήν της Συνόδου της Φλωρεντίας. Ανάτυπον, εν Αθήναις, "Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών", 1962, σ.11 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39720. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ, Ζηλωτικά πόλεως Θεσσαλονίκης (1342-1349), Θεσσαλονίκη, "Βάνιας", 1993, σ.408, 8ο 18 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 41803. ΜΗΤΣΑΚΗΣ, Κ., Ένας λαϊκός "Ακάθιστος" του ΙΕ' αιώνα. [Ανάτυπον], "Βυζαντινά", 1969, σ.25-38, 8ο, με αφιέρωση 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 41788. ΜΗΤΣΑΚΗΣ, ΚΑΡΟΛΟΣ, Ο αρχαίος κόσμος και το Βυζάντιο. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.9-20, μεγάλο σχήμα, με αφιέρωση 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 38709. ΜΙΧΕΛΗΣ, Π. Α., Αισθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης, Αθήναι, "Ε. Μ. Πολυτεχνείον", 1977, σ.341, διαστάσεις 20Χ25, εξαιρετική εικονογράφηση 28 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06188. ΜΙCΗΑÉLΙDÉS-ΝΟUΑRΟS, G., Les idées philosophiques de Léon le Sage sur les limites du pouvoir législatif et son attitude envers les coutumes. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 28-54, 8ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 41301. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Κ., Η ανασκαφή στο ναό των Αγίων Αποστόλων στο νησί του Αγίου Αχιλλείου στη λίμνη της Μικρής Πρέσπας, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1994, σ.330-398, 8ο, εικόνες 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 41302. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Κ., Η εκκλησία του Κάστρου του Λογγά. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π. Θ.", 1995, σ.16-40, εικόνες 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 41300. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Κ., Το «Βασιλάκι πηγάδι» παρά τη Χλεμπίνα. Ανάτυπο , Θεσσαλονίκη, "Κ.Β.Ε.", 1994, σ.290-302, εικόνες 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 38385. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Χ., Βυζαντινά τσουκαλολάγηνα. Συμβολή στη μελέτη ονομασιών, σχημάτων και χρήσεων πυριμάχων μαγειρικών σκευών, μεταφορικών και αποθηκευτικών διχείων. Διδακτορική διατριβή [πολυγραφημένη(;)], Θεσσαλονίκη, 1984, σ.267 + σ.33 πίνακες + σ.18 εικόνες 25 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40122. ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, Κωνσταντίνος ο Μέγας (μία δυναμική προσωπικότης), Αθήναι, 1952, σ.45, 8ο 9 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 34923. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Πού βρίσκονταν οι αλυκές του ναού του Αγίου Δημητρίου; Το έδικτο του Ιουστινιανού Β' IG X 2 1, 24 και ένα νέο έγγραφο από το αρχείο του Στ. Δραγούμη. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 2007, σ.19-30, μεγάλο σχήμα, εικόνα 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 31145. ΝΙΚΗΤΑΣ, Δ., Η βυζαντινή μετάφραση του έργου του Βοηθίου De differentiis topicis από τον Πρόχορο Κυδώνη. Ανάτυπον , Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1984, σ.275-315 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22483. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Αι περί πολιτείας και δικαίου ιδέαι του Γ. Πλήθωνος Γεμιστού, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1989, σ.153, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, περιορισμένα αποτυπώματα υγρασίας στο κάτω μέρος των σκληρών εξωφύλλων 13 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06162. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Κινστέρνα και φρέαρ βυζαντινών χρόνων εις την Θεσσαλονίκην. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1956, σ.51-60, 8ο, εικόνες 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 05538. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Συμβολαί εις την τοπογραφίαν της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1949, σ.38, 8ο, εικόνες 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 33415. Ο Αυτοκράτωρ Μιχαήλ Η' ο Παλαιολόγος * The Emperor Michael VIII Palaiologos [δίγλωσσο]. Έκδοσις του βιβλίου εις την αγγλικήν υπό Α. Πελενδρίδη, Nicosia, 1999, σ.123, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 17 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 18626. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χωρία αρχαίων συγγραφέων στις Επιστολές του Γεωργίου Λακαπηνού και του Ανδρόνικος Ζαρίδη και στους Επιμερισμούς του Λακαπηνού. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1996, σ.119 -134, 4ο 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06125. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας εν τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ.312-352, 8ο 9 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...9   Επόμενο >