(Ιστορικά - Βυζάντιο)

147 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 31145. ΝΙΚΗΤΑΣ, Δ., Η βυζαντινή μετάφραση του έργου του Βοηθίου De differentiis topicis από τον Πρόχορο Κυδώνη. Ανάτυπον , Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1984, σ.275-315 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22483. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Αι περί πολιτείας και δικαίου ιδέαι του Γ. Πλήθωνος Γεμιστού, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1989, σ.153, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, περιορισμένα αποτυπώματα υγρασίας στο κάτω μέρος των σκληρών εξωφύλλων 13 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06162. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Κινστέρνα και φρέαρ βυζαντινών χρόνων εις την Θεσσαλονίκην. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1956, σ.51-60, 8ο, εικόνες 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 05538. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Συμβολαί εις την τοπογραφίαν της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1949, σ.38, 8ο, εικόνες 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 33415. Ο Αυτοκράτωρ Μιχαήλ Η' ο Παλαιολόγος * The Emperor Michael VIII Palaiologos [δίγλωσσο]. Έκδοσις του βιβλίου εις την αγγλικήν υπό Α. Πελενδρίδη, Nicosia, 1999, σ.123, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 17 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 18626. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χωρία αρχαίων συγγραφέων στις Επιστολές του Γεωργίου Λακαπηνού και του Ανδρόνικος Ζαρίδη και στους Επιμερισμούς του Λακαπηνού. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1996, σ.119 -134, 4ο 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06125. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας εν τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ.312-352, 8ο 9 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06206. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αι κωδικοποιήσεις ως έκφρασις της εσωτερικής πάλης του Βυζαντιακού Δικαίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ. 50-59, 8ο 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06148. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η ανέλιξις του Βυζαντινορρωμαϊκού δικαίου από της καταλύσεως της Λατινικής αυτοκρατορίας μέχρι της Τουρκοκρατίας (1261-1453). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ.308-403, 4ο 9 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06179. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος, Νομοφύλαξ και Κριτής Θεσσαλονίκης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1983, σ.254-304, 8ο 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06183. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομοθετικός ανταγωνισμός εις το Βυζάντιον (από του 6ου έως του 10ου μ.Χ. αι.). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ. 64-90, 8ο 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06138. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο εσωτερικός ανταγωνισμός του Ελληνικού δικαίου ως επίπτωσις της Λατινοκρατίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ.123-205, 8ο 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 17939. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΒΑΓΓΟΣ, Η σάτιρα στη βυζαντινή λογοτεχνία. Βασικές επισημάνσεις στην πνευματική προσφορά του Βυζαντίου και ένα σχεδίασμα της παρουσίας της σάτιρας στη βυζαντινή λογοτεχνία , Θεσσαλονίκη, "Κώδικας", 2000, σ.164, 4ο 15 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 18358. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ, ΝΙΚΗ, Νικηφόρου Χούμνου Λόγος στη Μεταμόρφωση (BHG 1998w). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1996, σ.16-38, 4ο 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 15994. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΣΥΜΕΩΝ, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών - Το πρόσωπο και το έργο του. Συμβολή στη μελέτη της προσωπογραφίας και της αγιολογικής γραμματείας της προμεταφραστικής περιόδου, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1999, σ.351, 4ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 22 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06177. ΠΑΤΕΡΑΚΗ-ΓΑΡΕΦΗ, ΜΗΝΑ, Παρατηρήσεις στην έννοια του βυζαντινού όρου «αγρός». Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "K.B.E.", 1980, σ.151-167, 8ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39932. ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ, ΑΡΓ., Ο αρχιτέκτων στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη, 1984, σ.126, 8ο, εικόνες 13 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36409. ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΚΙΜΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ελληνική Ανατολική Αυτοκρατορία των Μέσων Αιώνων. Τιμητικοί τίτλοι και ενεργά αξιώματα στο Βυζάντιο. Εθιμοτυπία, Διοίκηση, Στρατός, Θεσσαλονίκη, "Ιανός", 2001, σ.397, 8ο 17 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 15086. ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ο Βασιλεύς και οι λαϊκοί εις το εν γένει διοικητικόν έργον της Εκκλησίας επί Αλέξίου Κομνηνού (1081 - 1118). Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, 1979, σ.276, 8ο, μικρή φθορά στη ράχη 22 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06199. [Πρόγραμμα]: VΙ Congrés international d΄ études Βyzantines, Ρaris, 27 Juillet - 2 Αoût 1948, σ. 62, 8ο 6 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...8   Επόμενο >