(Ιστορικά - Βυζάντιο)

154 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27062. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, <Ιωσήφ Βρυεννίου>, Τα Πρακτικά της Συνόδου της Κύπρου (1406). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 2000, σ.21-56 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 30518. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, «Παίδες του Μυροβλήτου»: Παρατηρήσεις σ' ένα χωρίο από την «Άλωση» του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης...Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1992, σ.99-110 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 30158. ΚΟΙΜΙΣΟΓΛΟΥ, ΣΥΜΕΩΝ, Ρωμανός Δ' Διογένης. Η τελευταία αναλαμπή της βυζαντινής αυτοκρατορίας, Θεσσαλονίκη, 2000, σ.190, 8ο, με αφιέρωση 14 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24822. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Ακμή και παρακμή του Βυζαντίου, Δ' έκδοση, Αθήνα, "Μπουκουμάνης", 1974(;), σ.595, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 24 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 35548. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έκδοση Δ', Αθήνα, "Μπουκουμάνης", 1975, σ.108, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, στα 4! πρώτα φύλλα διακριτική σφραγίδα κατόχου 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06207. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Η θέσις του Αυτοκράτορος του Βυζαντίου εν τη Θεία Λατρεία. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 112-120, 4ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40749. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, ΦΑΙΔΩΝ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Τόμος Α Ι: Σχολεία * Παίδων ανατροφή * Παίγνια, Αthènes, "Collection de l'Ιnstitut Français d'Αthènes", 1948, σ.231+3φφ. πίνακες, 8ο 23 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40747. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, ΦΑΙΔΩΝ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Τόμος Α ΙΙ: Μνημεία του λόγου * Σχήματα * Προλήψεις, Αthènes, "Collection de l'Ιnstitut Français d'Αthènes", 1948, σ.290+2φφ. πίνακες, 8ο 22 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40746. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, ΦΑΙΔΩΝ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Τόμος Β ΙΙ: Περί τα βυζαντινά φορέματα * Οικιακά έπιπλα και σκεύη * Αι πάνδημοι γυναίκες * Ο βίος μια βυζαντινής, Αthènes, "Collection de l'Ιnstitut Français d'Αthènes", 1948, σ.237+5φφ. πίνακες, 8ο 23 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40750. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, ΦΑΙΔΩΝ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Τόμος Δ: Η γέννησις * Η βάπτισις * Ο γάμος * Η τελευτή και η ταφή * Η οικία * Αι οδοί και οι έμβολοι * Η κόμμωσις * Η υπόδεσις * Τα λουτρά, Αthènes, "Collection de l'Ιnstitut Français d'Αthènes", 1951, σ.499+19φφ. πίνακες, 8ο, άκοπο 32 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06212. ΚΡΙΑΡΑΣ, Ε., Ο Μιχαήλ Ψελλός. Ανάτυπο από τα "Βυζαντινά", Θεσσαλονίκη, 1972, σ.55-128, 8ο 14 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06089. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΙΛΠΩΝ, Θεσσαλονίκια μελετήματα: 1) Αι περί τον Στρυμόνα και την Θεσσαλονίκην σλαβικαί εποικήσεις κατά τον μέσον αιώνα 2) Διοικητική ιστορία του θέματος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1939, σ.46, 4ο, άκοπο 13 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39328. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΙΛΠΩΝ, Ο Διγενής Ακρίτας. Ακριτικά έπη - Ακριτικά τραγούδια -Ακριτική ζωή (Μετά εικόνων εκ των Βυζαντινών χειρογράφων), εν Αθήναις, "Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων", χ.χ., σ.154, 8ο, με αφιέρωση, μικρή φθορά στη ράχη 20 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06110. ΛΑΟΥΡΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η κλασσική φιλολογία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα, Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1960, σ.23, 8ο, με αφιέρωση 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06124. ΛΑΟΥΡΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Θωμά Μαγίστρου, τοις Θεσσαλονικεύσι περί ομονοίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ.752-775, 8ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06097. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ, Ι., Η επίδραση των συγχρόνων γεγονότων στις ιδέες του Γεμιστού. Ανάτυπον, Αθήναι, 1955, σ.498-532, 8ο 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22474. ΜΑΡΓΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ, Τίτλοι και επαγγελματικά ονόματα γυναικών στο Βυζάντιο. Συμβολή στη μελέτη για τη θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 2000, σ.lxiii+290, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 25 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39720. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ, Ζηλωτικά πόλεως Θεσσαλονίκης (1342-1349), Θεσσαλονίκη, "Βάνιας", 1993, σ.408, 8ο 18 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 38709. ΜΙΧΕΛΗΣ, Π. Α., Αισθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης, Αθήναι, "Ε. Μ. Πολυτεχνείον", 1977, σ.341, διαστάσεις 20Χ25, εξαιρετική εικονογράφηση 28 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06188. ΜΙCΗΑÉLΙDÉS-ΝΟUΑRΟS, G., Les idées philosophiques de Léon le Sage sur les limites du pouvoir législatif et son attitude envers les coutumes. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 28-54, 8ο 6 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...8   Επόμενο >