(Ιστορικά - Βυζάντιο)

156 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27886. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Χάρται μέσης Βυζαντινής περιόδου (565 - 1081), Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 1976, [σ.117], διαστάσεις 34Χ24 22 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28608. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Χάρται πρωΐμου Βυζαντινής περιόδου (324 - 565) [κείμενα - χάρτες], Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 1978, [σ.103], διαστάσεις 34Χ24, τα τελευταία 4 φύλλα είναι δεμένα "ανάποδα" 24 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27887. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Χάρται πρωΐμου Βυζαντινής περιόδου (324 - 565), Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 1978, [σ.106], διαστάσεις 34Χ24 22 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06144. ΚΑΡΑΤΖΑΣ, ΣΤΑΜ., Ήταν φιλοπόλεμοι ή απόλεμοι οι βυζαντινοί Πελοποννήσιοι; Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1978, σ.126-138, 8ο 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27062. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, <Ιωσήφ Βρυεννίου>, Τα Πρακτικά της Συνόδου της Κύπρου (1406). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 2000, σ.21-56 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 30518. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, «Παίδες του Μυροβλήτου»: Παρατηρήσεις σ' ένα χωρίο από την «Άλωση» του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης...Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1992, σ.99-110 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 30158. ΚΟΙΜΙΣΟΓΛΟΥ, ΣΥΜΕΩΝ, Ρωμανός Δ' Διογένης. Η τελευταία αναλαμπή της βυζαντινής αυτοκρατορίας, Θεσσαλονίκη, 2000, σ.190, 8ο, με αφιέρωση 14 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24822. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Ακμή και παρακμή του Βυζαντίου, Δ' έκδοση, Αθήνα, "Μπουκουμάνης", 1974(;), σ.595, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 24 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 35548. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έκδοση Δ', Αθήνα, "Μπουκουμάνης", 1975, σ.108, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, στα 4! πρώτα φύλλα διακριτική σφραγίδα κατόχου 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06207. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Η θέσις του Αυτοκράτορος του Βυζαντίου εν τη Θεία Λατρεία. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 112-120, 4ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40749. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, ΦΑΙΔΩΝ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Τόμος Α Ι: Σχολεία * Παίδων ανατροφή * Παίγνια, Αthènes, "Collection de l'Ιnstitut Français d'Αthènes", 1948, σ.231+3φφ. πίνακες, 8ο 23 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40747. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, ΦΑΙΔΩΝ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Τόμος Α ΙΙ: Μνημεία του λόγου * Σχήματα * Προλήψεις, Αthènes, "Collection de l'Ιnstitut Français d'Αthènes", 1948, σ.290+2φφ. πίνακες, 8ο 22 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40746. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, ΦΑΙΔΩΝ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Τόμος Β ΙΙ: Περί τα βυζαντινά φορέματα * Οικιακά έπιπλα και σκεύη * Αι πάνδημοι γυναίκες * Ο βίος μια βυζαντινής, Αthènes, "Collection de l'Ιnstitut Français d'Αthènes", 1948, σ.237+5φφ. πίνακες, 8ο 23 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40750. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, ΦΑΙΔΩΝ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Τόμος Δ: Η γέννησις * Η βάπτισις * Ο γάμος * Η τελευτή και η ταφή * Η οικία * Αι οδοί και οι έμβολοι * Η κόμμωσις * Η υπόδεσις * Τα λουτρά, Αthènes, "Collection de l'Ιnstitut Français d'Αthènes", 1951, σ.499+19φφ. πίνακες, 8ο, άκοπο 32 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06212. ΚΡΙΑΡΑΣ, Ε., Ο Μιχαήλ Ψελλός. Ανάτυπο από τα "Βυζαντινά", Θεσσαλονίκη, 1972, σ.55-128, 8ο 14 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06089. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΙΛΠΩΝ, Θεσσαλονίκια μελετήματα: 1) Αι περί τον Στρυμόνα και την Θεσσαλονίκην σλαβικαί εποικήσεις κατά τον μέσον αιώνα 2) Διοικητική ιστορία του θέματος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1939, σ.46, 4ο, άκοπο 13 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39328. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΙΛΠΩΝ, Ο Διγενής Ακρίτας. Ακριτικά έπη - Ακριτικά τραγούδια -Ακριτική ζωή (Μετά εικόνων εκ των Βυζαντινών χειρογράφων), εν Αθήναις, "Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων", χ.χ., σ.154, 8ο, με αφιέρωση, μικρή φθορά στη ράχη 20 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06110. ΛΑΟΥΡΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η κλασσική φιλολογία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα, Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1960, σ.23, 8ο, με αφιέρωση 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06124. ΛΑΟΥΡΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Θωμά Μαγίστρου, τοις Θεσσαλονικεύσι περί ομονοίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ.752-775, 8ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06097. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ, Ι., Η επίδραση των συγχρόνων γεγονότων στις ιδέες του Γεμιστού. Ανάτυπον, Αθήναι, 1955, σ.498-532, 8ο 7 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...8   Επόμενο >