(Ιστορικά - Βυζάντιο)

138 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06089. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΙΛΠΩΝ, Θεσσαλονίκια μελετήματα: 1) Αι περί τον Στρυμόνα και την Θεσσαλονίκην σλαβικαί εποικήσεις κατά τον μέσον αιώνα 2) Διοικητική ιστορία του θέματος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1939, σ.46, 4ο, άκοπο 13 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39328. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΙΛΠΩΝ, Ο Διγενής Ακρίτας. Ακριτικά έπη - Ακριτικά τραγούδια -Ακριτική ζωή (Μετά εικόνων εκ των Βυζαντινών χειρογράφων), εν Αθήναις, "Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων", χ.χ., σ.154, 8ο, με αφιέρωση, μικρή φθορά στη ράχη 20 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06110. ΛΑΟΥΡΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η κλασσική φιλολογία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα, Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1960, σ.23, 8ο, με αφιέρωση 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06124. ΛΑΟΥΡΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Θωμά Μαγίστρου, τοις Θεσσαλονικεύσι περί ομονοίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ.752-775, 8ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06097. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ, Ι., Η επίδραση των συγχρόνων γεγονότων στις ιδέες του Γεμιστού. Ανάτυπον, Αθήναι, 1955, σ.498-532, 8ο 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22474. ΜΑΡΓΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ, Τίτλοι και επαγγελματικά ονόματα γυναικών στο Βυζάντιο. Συμβολή στη μελέτη για τη θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 2000, σ.lxiii+290, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 25 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 29826. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΙΟΥΜΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ, Μαρμάρινη βυζαντινή επιγραφή από τη Βέροια. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.[331-343] + πίνακας 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 38709. ΜΙΧΕΛΗΣ, Π. Α., Αισθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης, Αθήναι, "Ε. Μ. Πολυτεχνείον", 1977, σ.341, διαστάσεις 20Χ25, εξαιρετική εικονογράφηση 28 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06188. ΜΙCΗΑÉLΙDÉS-ΝΟUΑRΟS, G., Les idées philosophiques de Léon le Sage sur les limites du pouvoir législatif et son attitude envers les coutumes. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 28-54, 8ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 38385. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Χ., Βυζαντινά τσουκαλολάγηνα. Συμβολή στη μελέτη ονομασιών, σχημάτων και χρήσεων πυριμάχων μαγειρικών σκευών, μεταφορικών και αποθηκευτικών διχείων. Διδακτορική διατριβή [πολυγραφημένη(;)], Θεσσαλονίκη, 1984, σ.267 + σ.33 πίνακες + σ.18 εικόνες 25 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 34923. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Πού βρίσκονταν οι αλυκές του ναού του Αγίου Δημητρίου; Το έδικτο του Ιουστινιανού Β' IG X 2 1, 24 και ένα νέο έγγραφο από το αρχείο του Στ. Δραγούμη. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 2007, σ.19-30, μεγάλο σχήμα, εικόνα 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 31145. ΝΙΚΗΤΑΣ, Δ., Η βυζαντινή μετάφραση του έργου του Βοηθίου De differentiis topicis από τον Πρόχορο Κυδώνη. Ανάτυπον , Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1984, σ.275-315 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22483. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Αι περί πολιτείας και δικαίου ιδέαι του Γ. Πλήθωνος Γεμιστού, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1989, σ.153, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, περιορισμένα αποτυπώματα υγρασίας στο κάτω μέρος των σκληρών εξωφύλλων 13 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06162. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Κινστέρνα και φρέαρ βυζαντινών χρόνων εις την Θεσσαλονίκην. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1956, σ.51-60, 8ο, εικόνες 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 05538. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Συμβολαί εις την τοπογραφίαν της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1949, σ.38, 8ο, εικόνες 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 33415. Ο Αυτοκράτωρ Μιχαήλ Η' ο Παλαιολόγος * The Emperor Michael VIII Palaiologos [δίγλωσσο]. Έκδοσις του βιβλίου εις την αγγλικήν υπό Α. Πελενδρίδη, Nicosia, 1999, σ.123, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 17 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 18626. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χωρία αρχαίων συγγραφέων στις Επιστολές του Γεωργίου Λακαπηνού και του Ανδρόνικος Ζαρίδη και στους Επιμερισμούς του Λακαπηνού. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1996, σ.119 -134, 4ο 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06125. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας εν τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ.312-352, 8ο 9 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06206. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αι κωδικοποιήσεις ως έκφρασις της εσωτερικής πάλης του Βυζαντιακού Δικαίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ. 50-59, 8ο 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06148. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η ανέλιξις του Βυζαντινορρωμαϊκού δικαίου από της καταλύσεως της Λατινικής αυτοκρατορίας μέχρι της Τουρκοκρατίας (1261-1453). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1983, σ.308-403, 4ο 9 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...7   Επόμενο >