(Ιστορικά - Βυζάντιο)

133 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06126. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μια διαθήκη και μια δίκη βυζαντινή. Ανέκδοτα Βατοπεδινά έγγραφα του ΙΔ' αιώνος περί της μονής Προδρόμου Βεροίας, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1962, σ.96, 8ο, άκοπο 14 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06200. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ε., Βυζαντινή διπλωματική. Α'. Αυτοκρατορικά έγγραφα, β' ελληνική έκδοσις, Θεσσαλονίκη, "Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών", 1972, σ. 379 + 85 εικόνες, 8ο, στην σελίδα ψευδοτίτλου είναι γραμμένος με στυλό πενταψήφιος αριθμός 24 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28345. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ε., Πηγαί της βυζαντινής ιστορίας, Θεσσαλονίκη, "Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών", 1970, σ.495, 8ο, δεμένο 45 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06152. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ε., Συμβολή στο ζήτημα της επιμελητειακής οργανώσεως του Βυζαντινού στρατού. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1985, σ.276-287, 8ο 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24667. [ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ε.], Βυζαντινή Διπλωματική. Α. Τα αυτοκρατορικά έγγραφα. Ελληνική έκδοσις υπό Ι. Ε. Καραγιαννοπούλου. Β' Ελληνική έκδοσις [της εκδόσεως: Byzantinische Urkundenlehre von F. Dölger und J. Karayannopulos, 1968], Θεσσαλονίκη, "Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών", 1972, σ.379 + 21φφ. εικόνες, 8ο 35 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06081. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Βυζάντιον - Βυζαντινός πολιτισμός. Ανάτυπον, σ. 7, με αφιέρωση 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06122. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Συμβολή στο πρόβλημα της προσδέσεως του αγροτικού πληθυσμού στη γη κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ. 964-970, 8ο 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06118. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η θεωρία του Α.Ρiganiol για την iugatio-capitatio και οι νεώτερες αντιλήψεις για την εξέλιξη των κοινωνικών και οικονομικών θεσμών στο Βυζάντιο. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1960, σ.20-46 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27062. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, <Ιωσήφ Βρυεννίου>, Τα Πρακτικά της Συνόδου της Κύπρου (1406). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 2000, σ.21-56 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 30518. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, «Παίδες του Μυροβλήτου»: Παρατηρήσεις σ' ένα χωρίο από την «Άλωση» του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης...Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1992, σ.99-110 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 30158. ΚΟΙΜΙΣΟΓΛΟΥ, ΣΥΜΕΩΝ, Ρωμανός Δ' Διογένης. Η τελευταία αναλαμπή της βυζαντινής αυτοκρατορίας, Θεσσαλονίκη, 2000, σ.190, 8ο, με αφιέρωση 14 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24822. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Ακμή και παρακμή του Βυζαντίου, Δ' έκδοση, Αθήνα, "Μπουκουμάνης", 1974(;), σ.595, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 24 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 26527. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Η Κομμούνα της Θεσσαλονίκης (1342-1349). Επιμέλεια: Θ. Χ. Παπαδοπούλου , δεύτερη έκδοση, Αθήνα, "Επικαιρότητα", 1975, σ.85, 8ο 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 35548. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ, Τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έκδοση Δ', Αθήνα, "Μπουκουμάνης", 1975, σ.108, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, στα 4! πρώτα φύλλα διακριτική σφραγίδα κατόχου 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06207. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Η θέσις του Αυτοκράτορος του Βυζαντίου εν τη Θεία Λατρεία. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 112-120, 4ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06212. ΚΡΙΑΡΑΣ, Ε., Ο Μιχαήλ Ψελλός. Ανάτυπο από τα "Βυζαντινά", Θεσσαλονίκη, 1972, σ.55-128, 8ο 14 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06089. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΙΛΠΩΝ, Θεσσαλονίκια μελετήματα: 1) Αι περί τον Στρυμόνα και την Θεσσαλονίκην σλαβικαί εποικήσεις κατά τον μέσον αιώνα 2) Διοικητική ιστορία του θέματος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1939, σ.46, 4ο, άκοπο 13 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39328. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΙΛΠΩΝ, Ο Διγενής Ακρίτας. Ακριτικά έπη - Ακριτικά τραγούδια -Ακριτική ζωή (Μετά εικόνων εκ των Βυζαντινών χειρογράφων), εν Αθήναις, "Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων", χ.χ., σ.154, 8ο, με αφιέρωση, μικρή φθορά στη ράχη 20 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06110. ΛΑΟΥΡΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η κλασσική φιλολογία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα, Θεσσαλονίκη, "I.M.X.A.", 1960, σ.23, 8ο, με αφιέρωση 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06124. ΛΑΟΥΡΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Θωμά Μαγίστρου, τοις Θεσσαλονικεύσι περί ομονοίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ.752-775, 8ο 6 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...7   Επόμενο >