(Ιστορικά - Βυζάντιο)

154 εγγραφές [141 - 154] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28506. OSTROGORSKY, GEORGES, Problèmes des relations byzantino-serbes au XIVe siècle, Oxford, 1966, p.15, κάτω από τον τίτλο είναι γραμμένη με στυλό η μετάφρασή του στα Ελληνικά 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 17741. SAVVIDES, ALEXIS, On the prosopography of the byzantine maritime theme of Samos. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", σ.262-274 2 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36763. SAVVIDES, ALEXIS, The fate of Constance - Anna of Hohenstaufen Empress of Byzantium - in - exile. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, 1988, p.99-118 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06202. SCHELTEMA, H.J., Über die Scholienapparate der Βasiliken. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 139-145, 8ο 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22484. SCHILBACH, ERICH, Byzantinische Metrologische Quellen, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1982, σ.XXV+204, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 17 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39260. SCHLUMBERGER, G., Αι αυτοκράτειραι του Βυζαντίου Ζωή και Θεοδώρα. Κατά διασκευήν συν/χου Νικ. Μαγγιώρου, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1939, σ.111 [μαζί, του ιδίου] Ο αυτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς. Κατά διασκευήν συνταγματάρχου Μαγγιώρου Νικ., Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1937,σ.96 [μαζί, του ιδίου] Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Μετάφρασις: Συν/χου Ν. Μαγγιώρου, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1937,σ.192. Συνολικά 3 βιβλία δεμένα σε ένα σώμα 30 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22100. SCHLUMBERGER, G., Ο αυτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς, Αθήναι, "Στρατιωτική εγκυκλοπαίδεια", χ.χ., σ.96, 8ο, άκοπο, λυτό 13 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36699. SIGALAS, A., Revision de la méthode de restitution du texte des Romans démotiques byzantins. Extrait..., Bruxelles, 1951, p.365-410, 8ο, μικρές φθορές στη ράχη 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06151. STEINWENTER, ARTUR, Εine deutsche ubersetzung der hexabiblos aus dem 16. jahrhundert. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1951, σ. 9, 8ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28508. SVORONOS, N., Société et organisation intérieure dans l' empire byzantin au XIe siècle: les principaux problèmes, Oxford, 1966, p.17, κάτω από τον τίτλο είναι γραμμένη με στυλό η μετάφρασή του στα Ελληνικά 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36701. TSARAS, JEAN, La fin d'Andronic Paléologue dernier despote de Thessalonique. Ανάτυπον, Bucarest, 1965, p.419-432 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 37619. VASILIEV, A. A., Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324 - 1453. Μετάφρασι Δημοσθένους Σαβράμη, Αθήνα, "Μπεργαδής", 1954, σ.1111, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 26 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06187. VEROSTA, STEPHAN, Βyzanz und Österreich um 1150 Ν.Chr...Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1966, σ. 136-165, 8ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 29856. ŠEVČENKO, IHOR, Επιστημονικά και ψευδοεπιστημονικά βυζαντινά κείμενα στους ορθοδόξους Σλάβους. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1985, σ.1223-1251 5 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 6 7 [8]   Επόμενο >