(Ιστορικά - Βυζάντιο)

165 εγγραφές [141 - 160] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36927. IORGA, N., Histoire de la vie byzantine. Empire et Civilisation. D'après les sources. Illustré par les monnaies. [Volume] I. L' Empire oecuménique (527-641) * [Volume] II. L'Empire moyen de civilisation Hellénique (641-1081) * [Volume] III. L'Empire de pénétration Latine (1081-1453) , Bucarest, 1934, p.298 +282 +363, 8ο, οι τρεις τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα - εν μέρει αποχρωματισμένα εξώφυλλα ["αφήνουν" και σήμερα κόκκινο χρώμα στα χέρια] 150 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06191. KALOKYRIS, KONSTANTIN, Εntstehung und gestaltung der byzantinischen denkmäler in Μazedonien, Αlt-Serbien und Βylgarien. Ανάτυπον, Thessaloniki, "Α.Π.Θ.", 1970, σ.27, 8ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 18628. KONSTANTINOPOULOS, VASSILIS, Die fragmente des Homerkommentars vom grammatiker Heliodor. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1996, σ.48-86, 4ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 18629. KORRES, THEODORE, Some remarks on the first two major attempts of the Avaroslavs to capture Thessaloniki (597 and 614), Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1998, σ.172-185, 4ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28502. KRIARAS, E., Diglossie des derniers siècles de Byzance: Naissance de la littérature néo-hellénique, Oxford, 1966, p.17, κάτω από τον τίτλο είναι γραμμένη με στυλό η μετάφρασή του στα Ελληνικά 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06180. MALAFOSSE de, J., Remarques sur le role de la volonté au Βas-Εmpire et à Βyzance. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 348-362, 8ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 37389. MANGO, CYRIL, A note on the Ros-Dromitai. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1953, σ.456-462 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23756. MITSAKIS, K., Symeon metropolitan of Euchaita and the Byzantine Ascetic Ideals in the eleventh century. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.303-334 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28505. MORAVCSIK, GYULA, Byzantinische Mission im Kreise der Türkvölker an der Nordküste des Schwarzen Meeres, Oxford, 1966, p.13, εικόνα 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28506. OSTROGORSKY, GEORGES, Problèmes des relations byzantino-serbes au XIVe siècle, Oxford, 1966, p.15, κάτω από τον τίτλο είναι γραμμένη με στυλό η μετάφρασή του στα Ελληνικά 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 17741. SAVVIDES, ALEXIS, On the prosopography of the byzantine maritime theme of Samos. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", σ.262-274 2 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36763. SAVVIDES, ALEXIS, The fate of Constance - Anna of Hohenstaufen Empress of Byzantium - in - exile. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, 1988, p.99-118 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06202. SCHELTEMA, H.J., Über die Scholienapparate der Βasiliken. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 139-145, 8ο 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22484. SCHILBACH, ERICH, Byzantinische Metrologische Quellen, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1982, σ.XXV+204, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 17 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39260. SCHLUMBERGER, G., Αι αυτοκράτειραι του Βυζαντίου Ζωή και Θεοδώρα. Κατά διασκευήν συν/χου Νικ. Μαγγιώρου, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1939, σ.111 [μαζί, του ιδίου] Ο αυτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς. Κατά διασκευήν συνταγματάρχου Μαγγιώρου Νικ., Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1937,σ.96 [μαζί, του ιδίου] Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Μετάφρασις: Συν/χου Ν. Μαγγιώρου, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1937,σ.192. Συνολικά 3 βιβλία δεμένα σε ένα σώμα 30 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22100. SCHLUMBERGER, G., Ο αυτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς, Αθήναι, "Στρατιωτική εγκυκλοπαίδεια", χ.χ., σ.96, 8ο, άκοπο, λυτό 13 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36699. SIGALAS, A., Revision de la méthode de restitution du texte des Romans démotiques byzantins. Extrait..., Bruxelles, 1951, p.365-410, 8ο, μικρές φθορές στη ράχη 12 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06151. STEINWENTER, ARTUR, Εine deutsche ubersetzung der hexabiblos aus dem 16. jahrhundert. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1951, σ. 9, 8ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28508. SVORONOS, N., Société et organisation intérieure dans l' empire byzantin au XIe siècle: les principaux problèmes, Oxford, 1966, p.17, κάτω από τον τίτλο είναι γραμμένη με στυλό η μετάφρασή του στα Ελληνικά 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 16094. TACHIAOS, ANTHONY - EMIL, The revival of byzantine mysticism among Slavs and Romanians in the XVIIIth century. Texts Relating to the Life and Activity of Paisy Velichkovsky (1722 - 1794), Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης", 1986, σ.LV+296, 4o 28 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 7 [8] 9   Επόμενο >