(Ιστορικά - Βυζάντιο)

165 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40194. ΧΡΥΣΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Το Βυζάντιον και οι Γότθοι. Συμβολή εις την εξωτερικήν πολιτικήν του Βυζαντίου κατά τον Δ' αιώνα, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1972, σ.195, 8ο, με αφιέρωση 27 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23226. ANASTASIOU, IOANNIS, Conceptions concerning the Emperors in the Vitae of St. Constantine - Cyril and Methodius. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ , Θεσσαλονίκη, 1971, σ.14 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39435. ATSALOS, BASILE, La terminologie du livre-manuscrit a l'époque byzantine. Première partie: Terme désignant le livre-manuscrit et l' écriture, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1971, σ.290, 8ο 28 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22455. BARKER, JOHN, The problem of appanages in Byzantium during the Palaiologan period. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, 1971, σ.105-122 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23228. BARKER, JOHN, The problem of Appanages in Byzantium during the Palaiologan period. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.105-122 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23224. BEŠEVLIEV, VESSELIN, Die Kaiseridde bei den Protobulgaren. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.83-92 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 37497. BRÉHIER, LOUIS, La civilisation Byzantine. Avec 24 planches et 1 carte hors texte , Paris, "édition Albin Michel", 1950, p.XXV+627, 8ο, δεμένο 24 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28500. CHARANIS, P., Observations on the Demography of the Byzantine Empire, Oxford, 1966, p.19, κάτω από τον τίτλο είναι γραμμένη με στυλό η μετάφρασή του στα Ελληνικά 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23759. CHRYSOS, EVANGELOS, Die angebliche Abshaffung der städtischen Kurien durch Kaiser Anastasios. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, 1971, σ.95-102 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28501. CONDURACHI, EM. - BARNEA, ION - DIACONU, PETRE, Nouvelles recherches sur le "Limes" byzantin du Bas-Danube aux Xe-XIe siècles, Oxford, 1966, p.15, εικόνες, κάτω από τον τίτλο είναι γραμμένη με στυλό η μετάφρασή του στα Ελληνικά 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 17494. DIEHL, CHARLES, Θεοδώρα αυτοκράτειρα του Βυζαντίου. Μεταφραστής: Αντώνης Μοσχοβάκης, [Αθήνα], "Παρισιάνος", χ. χ., σ.182, 8ο, φθορές στο περικάλυμμα 18 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 37496. DIEHL, CHARLES, Figures byzantines. Deuxième Série, quatrième édition, Paris, "Librairie Armand Colin", 1913, p.VII+353, dimensions 11X17, δεμένο - πανί 20 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28435. DŽUROVA, AXINIA - ATSALOS, VASSILIS - STANČEV, KRASSIMIR - KATSAROS, VASSILIS, "Checklist" de la collection de manuscrits grecs conservée au Centre de Recherches slavo-byzantines «Ivan Dujčev» auprès de l' Université «St. Clement d' Ohrid» de Sofia , Thessalonique, "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης", 1994, p.121, 8ο 10 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23758. GILL, JOSEPH, Emperor Andronicus II and Patriarch Athanasius I. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.13-19 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 31142. GOODACRE, HUGH, A Handbook of the Coinage of the Byzantine Empire, London, "Spink & Son Ltd", 1957, διαστάσεις 15Χ23, illustrated, hardcover 110 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22486. GRIGORIADIS, IORDANIS, Linguistic and Literary Studies in the Epitome Historion of John Zonaras, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1998, σ.XIV+217, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 20 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22456. HARKIANAKIS, STYLIANOS, Die Stellung des Kaisers in der byzantinischen Geistigkeit, dogmatisch gesehen. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, 1971, σ.45-52 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23227. HARKIANAKIS, STYLIANOS, Die Stellung in der byzantinischen Geistigkeit, dogmatisch gesehen. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ , Θεσσαλονίκη, 1971, σ.45-52 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23225. HENDRICKX, BENJAMIN, A propos du nombre des troupes de la quatrième croisade et de l' Empereur Baudouin I. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.31-41 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06181. HOUMANIDIS, LAZAROS, Βyzantine commerce, the impact on it of Αrab expansion and of the rise of the Ιtalian cities. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1968, σ.142-178, 8ο 6 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 [7] 8 9   Επόμενο >