(Ιστορικά - Βυζάντιο)

154 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23757. CONSTANTELOS, DEMETRIOS, Canon 62 of the Synod in Trullo and the slavic problem. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.23-35 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 17494. DIEHL, CHARLES, Θεοδώρα αυτοκράτειρα του Βυζαντίου. Μεταφραστής: Αντώνης Μοσχοβάκης, [Αθήνα], "Παρισιάνος", χ. χ., σ.182, 8ο, φθορές στο περικάλυμμα 18 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 37496. DIEHL, CHARLES, Figures byzantines. Deuxième Série, quatrième édition, Paris, "Librairie Armand Colin", 1913, p.VII+353, dimensions 11X17, δεμένο - πανί 20 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28435. DŽUROVA, AXINIA - ATSALOS, VASSILIS - STANČEV, KRASSIMIR - KATSAROS, VASSILIS, "Checklist" de la collection de manuscrits grecs conservée au Centre de Recherches slavo-byzantines «Ivan Dujčev» auprès de l' Université «St. Clement d' Ohrid» de Sofia , Thessalonique, "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης", 1994, p.121, 8ο 10 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23758. GILL, JOSEPH, Emperor Andronicus II and Patriarch Athanasius I. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.13-19 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 31142. GOODACRE, HUGH, A Handbook of the Coinage of the Byzantine Empire, London, "Spink & Son Ltd", 1957, διαστάσεις 15Χ23, illustrated, hardcover 110 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22486. GRIGORIADIS, IORDANIS, Linguistic and Literary Studies in the Epitome Historion of John Zonaras, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1998, σ.XIV+217, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 20 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22456. HARKIANAKIS, STYLIANOS, Die Stellung des Kaisers in der byzantinischen Geistigkeit, dogmatisch gesehen. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, 1971, σ.45-52 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23227. HARKIANAKIS, STYLIANOS, Die Stellung in der byzantinischen Geistigkeit, dogmatisch gesehen. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ , Θεσσαλονίκη, 1971, σ.45-52 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23225. HENDRICKX, BENJAMIN, A propos du nombre des troupes de la quatrième croisade et de l' Empereur Baudouin I. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.31-41 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06181. HOUMANIDIS, LAZAROS, Βyzantine commerce, the impact on it of Αrab expansion and of the rise of the Ιtalian cities. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1968, σ.142-178, 8ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36927. IORGA, N., Histoire de la vie byzantine. Empire et Civilisation. D'après les sources. Illustré par les monnaies. [Volume] I. L' Empire oecuménique (527-641) * [Volume] II. L'Empire moyen de civilisation Hellénique (641-1081) * [Volume] III. L'Empire de pénétration Latine (1081-1453) , Bucarest, 1934, p.298 +282 +363, 8ο, οι τρεις τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα - εν μέρει αποχρωματισμένα εξώφυλλα ["αφήνουν" και σήμερα κόκκινο χρώμα στα χέρια] 150 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06191. KALOKYRIS, KONSTANTIN, Εntstehung und gestaltung der byzantinischen denkmäler in Μazedonien, Αlt-Serbien und Βylgarien. Ανάτυπον, Thessaloniki, "Α.Π.Θ.", 1970, σ.27, 8ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 18628. KONSTANTINOPOULOS, VASSILIS, Die fragmente des Homerkommentars vom grammatiker Heliodor. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1996, σ.48-86, 4ο 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 18629. KORRES, THEODORE, Some remarks on the first two major attempts of the Avaroslavs to capture Thessaloniki (597 and 614), Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1998, σ.172-185, 4ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28502. KRIARAS, E., Diglossie des derniers siècles de Byzance: Naissance de la littérature néo-hellénique, Oxford, 1966, p.17, κάτω από τον τίτλο είναι γραμμένη με στυλό η μετάφρασή του στα Ελληνικά 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06180. MALAFOSSE de, J., Remarques sur le role de la volonté au Βas-Εmpire et à Βyzance. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 348-362, 8ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 37389. MANGO, CYRIL, A note on the Ros-Dromitai. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1953, σ.456-462 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23756. MITSAKIS, K., Symeon metropolitan of Euchaita and the Byzantine Ascetic Ideals in the eleventh century. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.303-334 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28505. MORAVCSIK, GYULA, Byzantinische Mission im Kreise der Türkvölker an der Nordküste des Schwarzen Meeres, Oxford, 1966, p.13, εικόνα 5 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 6 [7] 8   Επόμενο >