(Ιστορικά - Βυζάντιο)

154 εγγραφές [101 - 120] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28941. ΤΣΑΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, Τιμαρίων ή περί των κατ' αυτόν παθημάτων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1985, σ.189-203 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27065. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Έλληνες και Φράγκοι στην Κύπρο και στη Ρόδο κατά τον όψιμο μεσαίωνα. Συγκριτικό σχεδίασμα. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1998, σ.187-204 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 20550. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, ΕΥΔ., Χριστοφόρου Ζωναρά: Ι. Λόγος παραινετικός εις τον υιόν αυτού κυρόν Δημήτριον ΙΙ. Επιστολές. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1981, σ.387-407, 8ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22480. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, ΕΥΔΟΞΟΣ - ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ιωάννου Καμινιάτου. Εις την άλωσιν της Θεσσαλονίκης. Πίνακας Λέξεων, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1991, σ.117, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 15 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 38281. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Οι λόγιοι του Δεσποτάτου της Ηπείρου [Διάλεξις], Ιωάννινα, "Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών", 1960, σ.19 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24830. ΦΟΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ., Μεσαιωνικά στερητικά επίθετα. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1971, σ.343-365 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27061. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΕΒΑΣΤΟΣ, Μία συλλογή επιστολών της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1998, σ.95-155 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 26403. ΧΙΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία της Βεροίας, της πόλεως και της περιοχής. Τόμος δεύτερος: Βυζαντινοί χρόνοι, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.η'+246+ εικόνες, 4ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου, τυπώθηκε στα τυπογραφεία Ν. Νικολαΐδη με επιμέλεια του Ντίνου Χριστιανόπουλου 20 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40248. ΧΙΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία της Βεροίας, της πόλεως και της περιοχής. Τόμος δεύτερος: Βυζαντινοί χρόνοι, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.η'+246+ εικόνες, 8ο, με αφιέρωση, άκοπο 30 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24346. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Βυζαντινή ιστορία. Α'. 324 - 610, Αθήναι, 1975, σ.400, 8ο 17 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40194. ΧΡΥΣΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Το Βυζάντιον και οι Γότθοι. Συμβολή εις την εξωτερικήν πολιτικήν του Βυζαντίου κατά τον Δ' αιώνα, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1972, σ.195, 8ο, με αφιέρωση 27 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23226. ANASTASIOU, IOANNIS, Conceptions concerning the Emperors in the Vitae of St. Constantine - Cyril and Methodius. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ , Θεσσαλονίκη, 1971, σ.14 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 39435. ATSALOS, BASILE, La terminologie du livre-manuscrit a l'époque byzantine. Première partie: Terme désignant le livre-manuscrit et l' écriture, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1971, σ.290, 8ο 28 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22455. BARKER, JOHN, The problem of appanages in Byzantium during the Palaiologan period. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, 1971, σ.105-122 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23228. BARKER, JOHN, The problem of Appanages in Byzantium during the Palaiologan period. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.105-122 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23224. BEŠEVLIEV, VESSELIN, Die Kaiseridde bei den Protobulgaren. Ανάτυπον από τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.83-92 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 37497. BRÉHIER, LOUIS, La civilisation Byzantine. Avec 24 planches et 1 carte hors texte , Paris, "édition Albin Michel", 1950, p.XXV+627, 8ο, δεμένο 24 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28500. CHARANIS, P., Observations on the Demography of the Byzantine Empire, Oxford, 1966, p.19, κάτω από τον τίτλο είναι γραμμένη με στυλό η μετάφρασή του στα Ελληνικά 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 23759. CHRYSOS, EVANGELOS, Die angebliche Abshaffung der städtischen Kurien durch Kaiser Anastasios. Ανάτυπον από τα ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.95-102 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28501. CONDURACHI, EM. - BARNEA, ION - DIACONU, PETRE, Nouvelles recherches sur le "Limes" byzantin du Bas-Danube aux Xe-XIe siècles, Oxford, 1966, p.15, εικόνες, κάτω από τον τίτλο είναι γραμμένη με στυλό η μετάφρασή του στα Ελληνικά 5 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 [6] 7 8   Επόμενο >