(Ιστορικά - Βυζάντιο)

165 εγγραφές [101 - 120] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24163. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ, ΑΛΚΜΗΝΗ, Η συνάντηση Συμεών και Νικολάου Μυστικού (Αύγουστος 913) στα πλαίσια του Βυζαντινοβουλγαρικού ανταγωνισμού, Θεσσαλονίκη, "Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών", 1972, σ.130, 8ο, με αφιέρωση 17 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06175. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ, ΑΛΚΜΗΝΗ, Ο Ανώνυμος λόγος «Επί τη των Βουλγάρων συμβάσει». (Με πίνακες 45 - 46). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "K.B.E.", 1976, σ.[343-406]+2πίν., 8ο 8 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06161. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Η Άννα Κομνηνή και οι πολιτικές διεκδικήσεις της, Θεσσαλονίκη, 1987, σ.31, 8ο, εικόνες 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 18627. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Ανέκδοτοι βυζαντινοί ασματικοί κανόνες. Διορθώσεις και προσθήκες. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1999, σ.254-266, 4ο 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 38790. ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ρόλος του Βυζαντινού αυτοκράτορα και η συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη στη διαμόρφωση του Αυτοκεφάλου των Σλαβικών Εκκλησιών. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης", 1992, σ.539-564 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 06079. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η Εξάβιβλος του Αρμενοπούλου και η Νομική σκέψις εν Θεσσαλονίκη κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα, Θεσσαλονίκη, "Ι. Μ. Χ. Α.", 1960, σ. 38, 8ο, υπογραμμίσεις με μολύβι 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 17738. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Ανατολή και Δύση στο κανονικό έργο του Ματθαίου Βλάσταρη. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1998, σ.384-394 2 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40981. ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Το λεξικό του Φωτίου. Χρονολόγηση - χειρόγραφη παράδοση. Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1967, σ.118, 8ο 25 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 36482. ΤΣΑΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, Η αυθεντικότητα του Χρονικού του Ιωάννου Καμενιάτη. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, 1988, σ.43-58 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28941. ΤΣΑΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, Τιμαρίων ή περί των κατ' αυτόν παθημάτων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1985, σ.189-203 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 41845. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, ΖΑΧ., Το αρχείο των Ιωαννιτών ιπποτών και η σημασία του για τη νεώτερη ιστορία της Δωδεκανήσου. Ανάτυπο, Ρόδος, 1971, σ.24-31 5 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27065. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Έλληνες και Φράγκοι στην Κύπρο και στη Ρόδο κατά τον όψιμο μεσαίωνα. Συγκριτικό σχεδίασμα. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1998, σ.187-204 3 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 20550. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, ΕΥΔ., Χριστοφόρου Ζωναρά: Ι. Λόγος παραινετικός εις τον υιόν αυτού κυρόν Δημήτριον ΙΙ. Επιστολές. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1981, σ.387-407, 8ο 4 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22480. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, ΕΥΔΟΞΟΣ - ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ιωάννου Καμινιάτου. Εις την άλωσιν της Θεσσαλονίκης. Πίνακας Λέξεων, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1991, σ.117, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 15 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 38281. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Οι λόγιοι του Δεσποτάτου της Ηπείρου [Διάλεξις], Ιωάννινα, "Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών", 1960, σ.19 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24830. ΦΟΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ., Μεσαιωνικά στερητικά επίθετα. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 1971, σ.343-365 6 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 27061. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΕΒΑΣΤΟΣ, Μία συλλογή επιστολών της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ. Β. Ε.", 1998, σ.95-155 7 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 26403. ΧΙΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία της Βεροίας, της πόλεως και της περιοχής. Τόμος δεύτερος: Βυζαντινοί χρόνοι, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.η'+246+ εικόνες, 4ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου, τυπώθηκε στα τυπογραφεία Ν. Νικολαΐδη με επιμέλεια του Ντίνου Χριστιανόπουλου 20 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 40248. ΧΙΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία της Βεροίας, της πόλεως και της περιοχής. Τόμος δεύτερος: Βυζαντινοί χρόνοι, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.η'+246+ εικόνες, 8ο, με αφιέρωση, άκοπο 30 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 24346. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Βυζαντινή ιστορία. Α'. 324 - 610, Αθήναι, 1975, σ.400, 8ο 17 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 [6] 7 8 9   Επόμενο >