(Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα)

143 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 29864. Πρώτη δημοσία συνεδρία της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών τη 7 Ιανουαρίου 1966. Εισήγησις [του Α. Α. Παπαγιαννοπούλου - Παλαιού] περί αποκαλύψεως του εν Αθήναις "Δημοσίου Σήματος", εν Αθήναις, 1966, σ.24, εικόνες 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31872. ΡΟΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το ναυτικόν δάνειον παρά τη Αθηναϊκή Πολιτεία, εν Αθήναις, 1909, σ.23, 4ο 18 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 40054. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Απόλλων Θέρμιος. Ανατύπωσις..., εν Θεσσαλονίκη, 1932, σ.21, 8ο 12 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39029. ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ - ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Το ανάθημα του Κρατερού στους Δελφούς. Μεθοδολογικά προβλήματα αναπαράστασης (Πίν,. 393-397). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1989, σ.[82-99] + σ.[393-397] εικόνες, 8ο 7 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 38155. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Στα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήναι, "Εθνική Ένωσις των Βορείων Ελλήνων", 1989, σ.16, 8ο 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 36295. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Φίλιππος ο Μακεδών, Δημοσθένης και Ισοκράτης οι Αθηναίοι , Αθήνα, 1982, σ.32 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05949. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ, Θ., Η Χίος κατά την αρχαιότητα. Α'. Ρώμη και Χίος κατά τους χρόνους της Δημοκρατίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1975, σ. 352-371, 8ο 4 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05923. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Οι αγώνες της Μακεδονίας εναντίον των Ρωμαίων. Λόγος.., Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ.30, 4ο 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 36474. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας. Μέρος Α': Από της ιδρύσεως της επαρχίας μέχρι των χρόνων του Αυγούστου (148-27 π.Χ.), Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1971, σ.VIII+227 + αναδιπλούμενοι πίνακες, 8ο 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 35584. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολιτική μελέτη επί της ιστορίας του Ιουλίου Καίσαρος της υπό του Αυτοκράτορος των Γάλλων Ναπολέοντος του Γ' συγγραφείσης, εν Αθήναις, 1865, σ.96, 8ο, νεώτερο δέσιμο 55 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 22510. ΣΔΡΑΚΑΣ, Ε. Δ., Αι περί Ειμαρμένης αντιλήψεις εν τη Αρχαιότητι, εν Θεσσαλονίκη, 1962, σ.103, 4ο 17 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 24618. ΣΔΡΑΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ο Ιάσων των Φερών προπομπός εξορμήσεως του αρχαίου Ελληνισμού. Ανάτυπο, Τρίκαλα, 1985, σ.291-305 3 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05936. ΣΔΡΑΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ο Μέγας Αλέξανδρος ως υιός του Άμμωνος - Διός. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ. 110 , 8ο, [7] εικόνες 15 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 26235. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ, ΕΥΗ, Επισκόπηση της ιστορίας των Αβδήρων με βάση τις φιλολογικές πηγές και τα αρχαιολογικά δεδομένα. Ανάτυπο, Κομοτηνή, 1984, σ.147-161 3 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31080. ΣΚΟΥΦΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Η πανελλήνιος ιδέα ως πνευματική και πολιτική εκδήλωσις κατά την αρχαιότητα και δη επί Φιλίππου Β' και Μ. Αλεξάνδρου και τα γενεσιουργά αυτής αίτια. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1971, σ.69-115, με αφιέρωση 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39831. ΣΜΙΤ-ΔΟΥΝΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ, Παρατηρήσεις σχετικά με την ανάθεση βασιλικών ανδριάντων της ελληνιστικής εποχής. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1989, σ.103-127 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 28019. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Δ., Οι μηδικοί πόλεμοι ως εθνική παράδοσις. Διάλεξις..., Αθήναι, 1957, σ.23 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31032. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Δ., Τα πολιτικά κόμματα των αρχαίων Αθηνών. Τόμος Β', εν Αθήναις, 1958, σ.174, 4ο, άκοπο 12 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06010. ΣΤΕΦΑΝΗΣ, Ι. Ε., Ο Ευβοϊκός νόμος για τη μίσθωση των Διονυσιακών τεχνιτών (ΙG ΧΙΙ 9, 207). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1984, σ. 502-564, 8ο 10 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 34496. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Το νομικόν πλαίσιον της ολιγαρχικής μεταπολιτεύσεως εν Αθήναις (411 π.Χ.), Β' έκδοσις, Αθήναι, 1982, σ.215, 8ο 15 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 8   Επόμενο >