(Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα)

160 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06033. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, Οι νέοι και αι οργανώσεις των κατα την αρχαιότητα, Αθήνα, 1967, σ. 19, 8ο 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06014. [ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ], Οργεώνες. Παρατηρήσεις εις τα νεώτερα επιγραφικά ευρήματα και τας πηγάς καθόλου του Αττικού Σωματειακού Δικαίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1982, σ. 311-339, 8ο 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39033. ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ, Δ., Η κεράμωση του ανακτόρου στη Βεργίνα. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ.[579-605] +σ.8 πίνακες, μεγάλο σχήμα, σχήματα 9 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 41276. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ, Η αρχαία Μυγδονία. Ιστορία - Γεωγραφία - Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη, 1988, σ.332, 8ο, εικόνες 23 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05437. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα δια μέσου των αιώνων. Μυθική παράδοση, ηθική, πεπρωμένον, θεοφάνεια, έπος, φιλοσοφία, ιστορία, τραγωδία, Αθήναι, 1968, σ.62, 4ο, σχέδια και επιμέλεια της Άριας Κομιανού 10 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05927. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΣΙΝΟΗ, Ο δημιουργός του ελληνικού έθνους (Μέγας Αλέξανδρος), [Αθήνα], 1930, σ.343, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων - σκίσιμο στο εξώφυλλο 55 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39034. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, Δ., Τριποδίσκοι ψησίματος των βυζαντινών και μεταβυζαντινών αγγείων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ.[641-648] + σ.4 πίνακες, μεγάλο σχήμα 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 38725. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρχαία ιστορία. Τόμος Α'. Αρχαία Ανατολή - Ελλάς, μέχρι των μηδικών, Θεσσαλονίκη, 1950, σ.η'+271+ΙΖ' πίνακες, 8ο, δεμένο, στο επάνω περιθώριο του δευτέρου φύλλου είναι γραμμένες με μελάνι δύο αράδες με τα στοιχεία του κατόχου 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39749. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρχαία Ιστορία. Τόμος Β': Η αρχαία Ελλάς από των Μηδικών μέχρι των παραμονών της υποταγής της εις τους Ρωμαίους, Θεσσαλονίκη, 1953, σ.544, 8ο, δεμένο, ελάχιστη φορά στο δέσιμο (της ράχης) 25 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39074. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η χρυσή εποχή της Αθήνας, Αθήνα, 1972, σ.200, 8ο 17 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05944. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Οι αρχαίοι Μακεδόνες ως συντελεσταί της εθνικής των Ελλήνων ενώσεως, Θεσσαλονίκη, 1945, σ.19, 4ο 10 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 36551. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο βοιωτικός χάροψ Ηρακλής. Ανάτυπον, [Αθήνα], "Αρχαιολογική Εταιρεία", 1981, σ.[38-51] + σ.4 πίνακες, μεγάλο σχήμα, εικόνες, με αφιέρωση 9 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 36481. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΣ, Τα οχυρά των Αντιγονιδών στο μυχό του Παγασιτικού ως πρόκληση κατά της ελληνικής αυτονομίας. Ανάτυπον, Βόλος, 1973, σ.25-38, με αφιέρωση 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05935. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ, Σ., Από την πολιτεία και την κοινωνία της αρχαίας Θεσσαλονίκης. (Επιγραφική μελέτη). Παράρτημα του δευτέρου τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής 1933, εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1934, σ.129 [33 εικόνες], 8ο 24 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 17887. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Η οικονομική γεωγραφία ως δημιούργημα της αρχαίας ελληνικής σκέψεως. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1965, σ.16, 8ο 3 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 40442. ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η Μυκηναϊκή εορτή θρονοελκτήρια (to - no - e - ke - te - ri - jo) και η επιβίωσις αυτής εις τους ιστορικούς χρόνους. Διατριβή επί διδακτορία, εν Αθήναις, "Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή", 1974, σ.127, 8ο, με αφιέρωση, ex libris καθηγητού πανεπιστημίου= μικρή διακριτική σφραγίδα στο περιθώριο τριών σελίδων 17 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 29864. Πρώτη δημοσία συνεδρία της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών τη 7 Ιανουαρίου 1966. Εισήγησις [του Α. Α. Παπαγιαννοπούλου - Παλαιού] περί αποκαλύψεως του εν Αθήναις "Δημοσίου Σήματος", εν Αθήναις, 1966, σ.24, εικόνες 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31872. ΡΟΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το ναυτικόν δάνειον παρά τη Αθηναϊκή Πολιτεία, εν Αθήναις, 1909, σ.23, 4ο 18 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 40054. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Απόλλων Θέρμιος. Ανατύπωσις..., εν Θεσσαλονίκη, 1932, σ.21, 8ο 13 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39029. ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ - ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Το ανάθημα του Κρατερού στους Δελφούς. Μεθοδολογικά προβλήματα αναπαράστασης (Πίν,. 393-397). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1989, σ.[82-99] + σ.[393-397] εικόνες, 8ο 7 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 8   Επόμενο >