(Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα)

147 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 36551. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο βοιωτικός χάροψ Ηρακλής. Ανάτυπον, [Αθήνα], "Αρχαιολογική Εταιρεία", 1981, σ.[38-51] + σ.4 πίνακες, μεγάλο σχήμα, εικόνες, με αφιέρωση 9 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 36481. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΣ, Τα οχυρά των Αντιγονιδών στο μυχό του Παγασιτικού ως πρόκληση κατά της ελληνικής αυτονομίας. Ανάτυπον, Βόλος, 1973, σ.25-38, με αφιέρωση 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05935. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ, Σ., Από την πολιτεία και την κοινωνία της αρχαίας Θεσσαλονίκης. (Επιγραφική μελέτη). Παράρτημα του δευτέρου τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής 1933, εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1934, σ.129 [33 εικόνες], 8ο 24 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 17887. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Η οικονομική γεωγραφία ως δημιούργημα της αρχαίας ελληνικής σκέψεως. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1965, σ.16, 8ο 3 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 40442. ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η Μυκηναϊκή εορτή θρονοελκτήρια (to - no - e - ke - te - ri - jo) και η επιβίωσις αυτής εις τους ιστορικούς χρόνους. Διατριβή επί διδακτορία, εν Αθήναις, "Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή", 1974, σ.127, 8ο, με αφιέρωση, ex libris καθηγητού πανεπιστημίου= μικρή διακριτική σφραγίδα στο περιθώριο τριών σελίδων 17 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 29864. Πρώτη δημοσία συνεδρία της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών τη 7 Ιανουαρίου 1966. Εισήγησις [του Α. Α. Παπαγιαννοπούλου - Παλαιού] περί αποκαλύψεως του εν Αθήναις "Δημοσίου Σήματος", εν Αθήναις, 1966, σ.24, εικόνες 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31872. ΡΟΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το ναυτικόν δάνειον παρά τη Αθηναϊκή Πολιτεία, εν Αθήναις, 1909, σ.23, 4ο 18 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 40054. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Απόλλων Θέρμιος. Ανατύπωσις..., εν Θεσσαλονίκη, 1932, σ.21, 8ο 13 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39029. ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ - ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Το ανάθημα του Κρατερού στους Δελφούς. Μεθοδολογικά προβλήματα αναπαράστασης (Πίν,. 393-397). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1989, σ.[82-99] + σ.[393-397] εικόνες, 8ο 7 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 38155. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Στα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήναι, "Εθνική Ένωσις των Βορείων Ελλήνων", 1989, σ.16, 8ο 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 36295. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Φίλιππος ο Μακεδών, Δημοσθένης και Ισοκράτης οι Αθηναίοι , Αθήνα, 1982, σ.32 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05949. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ, Θ., Η Χίος κατά την αρχαιότητα. Α'. Ρώμη και Χίος κατά τους χρόνους της Δημοκρατίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1975, σ. 352-371, 8ο 4 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05923. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Οι αγώνες της Μακεδονίας εναντίον των Ρωμαίων. Λόγος.., Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ.30, 4ο 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 36474. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας. Μέρος Α': Από της ιδρύσεως της επαρχίας μέχρι των χρόνων του Αυγούστου (148-27 π.Χ.), Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1971, σ.VIII+227 + αναδιπλούμενοι πίνακες, 8ο 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 35584. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολιτική μελέτη επί της ιστορίας του Ιουλίου Καίσαρος της υπό του Αυτοκράτορος των Γάλλων Ναπολέοντος του Γ' συγγραφείσης, εν Αθήναις, 1865, σ.96, 8ο, νεώτερο δέσιμο 55 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 22510. ΣΔΡΑΚΑΣ, Ε. Δ., Αι περί Ειμαρμένης αντιλήψεις εν τη Αρχαιότητι, εν Θεσσαλονίκη, 1962, σ.103, 4ο 17 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 24618. ΣΔΡΑΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ο Ιάσων των Φερών προπομπός εξορμήσεως του αρχαίου Ελληνισμού. Ανάτυπο, Τρίκαλα, 1985, σ.291-305 3 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05936. ΣΔΡΑΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ο Μέγας Αλέξανδρος ως υιός του Άμμωνος - Διός. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ. 110 , 8ο, [7] εικόνες 15 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 26235. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ, ΕΥΗ, Επισκόπηση της ιστορίας των Αβδήρων με βάση τις φιλολογικές πηγές και τα αρχαιολογικά δεδομένα. Ανάτυπο, Κομοτηνή, 1984, σ.147-161 3 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31080. ΣΚΟΥΦΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Η πανελλήνιος ιδέα ως πνευματική και πολιτική εκδήλωσις κατά την αρχαιότητα και δη επί Φιλίππου Β' και Μ. Αλεξάνδρου και τα γενεσιουργά αυτής αίτια. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1971, σ.69-115, με αφιέρωση 5 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 8   Επόμενο >