(Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα)

160 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06040. ΛΕΤΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μυθολογία της γεωργίας. Τόμος Ι. Θρησκεία - Μυθολογία - Ανιμισμός - Μαγεία - Ταμπού - Τοτεμισμός - Φετιχισμός - Ανθρωπομορφισμός, Θεσσαλονίκη, 1949, σ.ιδ'+ 534, 4ο, εικονογράφηση, σκληρά εξώφυλλα 75 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31250. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡ., Η Ιλλυρική καταγωγή των αρχαίων Μακεδόνων. Α'. Ιστορικές μαρτυρίες. Β'. Τοπωνυμιακά πειστήρια * Γ'. Γλωσσικά τεκμήρια [δύο βιβλία πολυγραφημένα], Θεσσαλονίκη, 1979, 1980, σ.[κα'+113+VIII] + σ.59, 8o 28 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05950. ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Άρτεμις Ορθρία; Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1968, σ.[366-401]+ 4 πίνακες, 8ο 7 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 18320. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Στάσις - επανάστασις, νεωτερισμός - κίνησις. Συμβολή στην έρευνα της πολιτικής ορολογίας των αρχαίων ελλήνων. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, "Βάνιας", 1991, σ.303, 8ο 15 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39031. ΜΑΡΚΗ, Ε., Δύο μιθραϊκά ευρήματα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ.[487-493] + .2φφ πίνακες, μεγάλο σχήμα 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 24292. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Τα μυστικά και η εφαρμογή της μαντικής εις την αρχαίαν Ελλάδα (Η επιστημονική όψις). Τόμος Α', 2α έκδοσις, Αθήναι, 1976, σ.168, 8ο 12 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 41735. ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΜΜ., "Επ' Ανταλκίδου ειρήνη". Ανάτυπον, εν Αθήναις, "περιοδ. Αθηνά", 1970, σ.237-281 9 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 41795. ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Η τύχη των υπό των Αθηναίων εξοικισθέντων Αιγινητών - πιθανή καταφυγή και εις Κυδωνίαν της Κρήτης. Ανάτυπον, Ηράκλειον, "Κρητικά Χρονικά", 1971, σ.395-424 8 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06075. ΜΟΤΑΚΗΣ, ΣΤΥΛ., Κρητική μυθολογία, Χανιά, 1952, σ.92, 8ο, εικονογράφηση, εικόνες εκτός κειμένου 14 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 40727. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Κ., Αναζητώντας τη θέση της αρχαίας Λητής. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1988, σ.25-125, 8οι, φωτογραφίες και εικόνες 12 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 41303. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Κ., Η θέση της Μυγδονικής Απολλωνίας και η παραλίμνια(;) χάραξη της Εγνατίας οδού. Ανάτυπο, [Θεσσαλονίκη], χ.χ., σ.1000-1110, 8ο, εικόνες και χάρτες 18 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31369. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Ταξίαρχος, Ο Μέγας Αλέξανδρος για μικρούς και μεγάλους, Αθήναι, 1973, σ.187, 8ο, τα σκίτσα είναι του Γιώργου Τσούρα, σκληρά εξώφυλλα 13 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05968. ΜΥΛΩΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τα μυκηναϊκά έθιμα ταφής (επίλογος). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1965, σ.14-62, 8ο 7 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05943. ΝΑΛΤΣΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Φίλιππος Β' ο Μακεδών ο ενωτής των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1970, σ.ιστ'+918, 8ο, άκοπο 85 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 34927. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, Π. Μ. - ΣΟΥΡΗΣ, Γ. Α., Ανθύπατος λέγει. Ένα διάταγμα των αυτοκρατορικών χρόνων για το γυμνάσιο της Βέροιας, Θεσσαλονίκη, 2005, σ.159, 8ο, εικόνες 14 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 28995. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, Π., Μακεδονικά Σύμμεικτα [ΔΕΤΕΛΑ: μία νέα πόλη της Ελίμιας * Μία νέα επιγραφική μαρτυρία για τον Αρχιερέα του Κοινού των Μακεδόνων Τ. Κλαύδιο Πειερίωνα]. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1995, σ.173-190 4 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 34966. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Μακεδονικά Σύμμεικτα [ΔΕΤΕΛΑ: μία νέα πόλη της Ελίμιας * Μία νέα επιγραφική μαρτυρία για τον Αρχιερέα του Κοινού των Μακεδόνων Τ. Κλαύδιο Πειερίωνα * Ένα αποσπασματικό ψήφισμα από την Ευρωπό]. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1995, σ.[173-190] + σ.2 εικόνες 4 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 34922. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Μία προσωπογραφία για τους Ρωμαίους της Μακεδονίας: addenda και corrigenda. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 2009, σ.23-44, μεγάλο σχήμα 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06069. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Κ., Κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις των Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων. Συμβολή στην έρευνα της γραμματειακής και επιγραφικής παραδόσεως για την Αρχαία Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1998, σ.225, 4ο 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39037. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ, Λ., Χους στη Συλλογή Ν. Π. Γουλανδρή. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ.[563-575] + σ.4 πίνακες, μεγάλο σχήμα 8 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...8   Επόμενο >