(Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα)

138 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31525. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Αιτωλική Συμπολιτεία, Αθήναι, "Γραμμή", 1977, σ.461, 8ο, με αφιέρωση (;) 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 22948. ΚΑΨΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ο Ελληνισμός της Θράκης στους ρωμαϊκούς χρόνους (146 π. Χ. - 330 μ. Χ.), Αθήνα, 1963, σ.δ'+300+ αναδιπλούμενος χάρτης, 4ο, με αφιέρωση δωρητή, σφραγίδα ex libris 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 25864. ΚΑΨΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Θεσσαλοί: Οι πρώτοι αυτόχθονες Έλληνες και οι πρώτοι άποικοι νησιών του Αιγαίου και των Μικρασιατικών ακτών. Ομφάλιον: Πότε και ποιοί χτίσαν αυτά τα πρωτόγονα πέτρινα τείχη στην απόκεντρη Δολοπία;, Αθήνα, 1979, σ.198, 8ο 17 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06000. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Επίτομος ιστορία Φιλίππου του Β' της Μακεδονίας εκδιδομένη αρωγή του δήμου Φλωρίνης , εν Αθήναις, 1935, σ.52, 8ο, λυτό 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05985. ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, Αλέξανδρος ο Μέγας. Τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη, 1981, σ.338, 8ο 16 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 35049. ΚΡΑΛΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η λατρεία αιγυπτιακών θεοτήτων στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία μέχρι τον 3ο αι. μ. Χ. Εισήγηση..., Θεσσαλονίκη, 2004, σ.29 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 38137. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο Ροδιακός κόσμος, Ι. Λίνδος. Συμβολή εις την μελέτην της προ του Ροδιακού συνοικισμού ιστορίας της Λίνδου, Αθήναι, "Αρχαιολογική Εταιρεία", 1972, σ.82, 8ο 15 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 38519. ΛΕΤΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Άσκησις της γεωργίας - Ανάπτυξις της γεωργίας εν Αιγύπτω, Βαβυλωνία, Χαλδαία, Παλαιστίνη, αρχαία Ελλάδι και αρχαία Ιταλία. Ανάτυπον εκ του ΙΙΙ Τόμου της Μυθολογίας της γεωργίας , Θεσσαλονίκη, 1957, σ.217, 4ο, μικρά σκισίματα στις άκρες των εξωφύλλων 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05950. ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Άρτεμις Ορθρία; Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1968, σ.[366-401]+ 4 πίνακες, 8ο 7 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 18320. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Στάσις - επανάστασις, νεωτερισμός - κίνησις. Συμβολή στην έρευνα της πολιτικής ορολογίας των αρχαίων ελλήνων. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, "Βάνιας", 1991, σ.303, 8ο 15 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39031. ΜΑΡΚΗ, Ε., Δύο μιθραϊκά ευρήματα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ.[487-493] + .2φφ πίνακες, μεγάλο σχήμα 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 24292. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Τα μυστικά και η εφαρμογή της μαντικής εις την αρχαίαν Ελλάδα (Η επιστημονική όψις). Τόμος Α', 2α έκδοσις, Αθήναι, 1976, σ.168, 8ο 12 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06075. ΜΟΤΑΚΗΣ, ΣΤΥΛ., Κρητική μυθολογία, Χανιά, 1952, σ.92, 8ο, εικονογράφηση, εικόνες εκτός κειμένου 14 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31369. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Ταξίαρχος, Ο Μέγας Αλέξανδρος για μικρούς και μεγάλους, Αθήναι, 1973, σ.187, 8ο, τα σκίτσα είναι του Γιώργου Τσούρα, σκληρά εξώφυλλα 13 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05968. ΜΥΛΩΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τα μυκηναϊκά έθιμα ταφής (επίλογος). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1965, σ.14-62, 8ο 7 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05943. ΝΑΛΤΣΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Φίλιππος Β' ο Μακεδών ο ενωτής των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1970, σ.ιστ'+918, 8ο, άκοπο 85 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 34927. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, Π. Μ. - ΣΟΥΡΗΣ, Γ. Α., Ανθύπατος λέγει. Ένα διάταγμα των αυτοκρατορικών χρόνων για το γυμνάσιο της Βέροιας, Θεσσαλονίκη, 2005, σ.159, 8ο, εικόνες 14 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 28995. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, Π., Μακεδονικά Σύμμεικτα [ΔΕΤΕΛΑ: μία νέα πόλη της Ελίμιας * Μία νέα επιγραφική μαρτυρία για τον Αρχιερέα του Κοινού των Μακεδόνων Τ. Κλαύδιο Πειερίωνα]. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1995, σ.173-190 4 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 34966. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Μακεδονικά Σύμμεικτα [ΔΕΤΕΛΑ: μία νέα πόλη της Ελίμιας * Μία νέα επιγραφική μαρτυρία για τον Αρχιερέα του Κοινού των Μακεδόνων Τ. Κλαύδιο Πειερίωνα * Ένα αποσπασματικό ψήφισμα από την Ευρωπό]. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1995, σ.[173-190] + σ.2 εικόνες 4 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 34922. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Μία προσωπογραφία για τους Ρωμαίους της Μακεδονίας: addenda και corrigenda. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 2009, σ.23-44, μεγάλο σχήμα 5 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...7   Επόμενο >