(Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα)

160 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 41729. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ, Δ., Ο Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης και ο χριστιανισμός. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1966, σ.30 7 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05885. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ, Δ., Το κοινόν των Μακεδόνων. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1956, σ. 27-102, 8ο 14 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06616. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η Δυτική Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόνους. (Διάλεξις), Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1958, σ.20 + χάρτης, 8ο 7 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05925. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η Μακεδονία από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της ανόδου του Φιλίππου Β'. II. Εσωτερική ιστορία, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1976, σ.134, 8ο 18 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05951. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οι απελευθερωτικοί αγώνες των Μικρασιατών Ιώνων και αι κοσμοϊστορικαί συνέπειαι αυτών. Λόγος..., Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ", 1974, σ. 20, 8ο 4 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 41766. ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α. Κ., Ο ικέτης στην αρχαία Ελλάδα. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.29-48 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39030. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ - ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ, Γ., Προϊστορικοί οικισμοί κίτρινης λίμνης (Σαριγκιόλ) Κοζάνης. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ.391-416, μεγάλο σχήμα, σχήματα 9 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05572. ΚΑΤΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναδρομή στο πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων και των πρώτων χριστιανών για την επίλυση του προβλήματος της δίκαιης κατανομής του εισοδήματος και του πλούτου γενικότερα. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ. 170-187, 8ο 4 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31525. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Αιτωλική Συμπολιτεία, Αθήναι, "Γραμμή", 1977, σ.461, 8ο, με αφιέρωση (;) 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 22948. ΚΑΨΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ο Ελληνισμός της Θράκης στους ρωμαϊκούς χρόνους (146 π. Χ. - 330 μ. Χ.), Αθήνα, 1963, σ.δ'+300+ αναδιπλούμενος χάρτης, 4ο, με αφιέρωση δωρητή, σφραγίδα ex libris 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 25864. ΚΑΨΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Θεσσαλοί: Οι πρώτοι αυτόχθονες Έλληνες και οι πρώτοι άποικοι νησιών του Αιγαίου και των Μικρασιατικών ακτών. Ομφάλιον: Πότε και ποιοί χτίσαν αυτά τα πρωτόγονα πέτρινα τείχη στην απόκεντρη Δολοπία;, Αθήνα, 1979, σ.198, 8ο 17 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 41700. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤ., Περί των τάφων της Τρεμπένιστας και περί των κατά την Λυχνιδόν λαών. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1951, σ.489-555, 8ο, φωτογραφία 10 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06000. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Επίτομος ιστορία Φιλίππου του Β' της Μακεδονίας εκδιδομένη αρωγή του δήμου Φλωρίνης , εν Αθήναις, 1935, σ.52, 8ο, λυτό 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05985. ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, Αλέξανδρος ο Μέγας. Τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη, 1981, σ.338, 8ο 16 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 35049. ΚΡΑΛΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η λατρεία αιγυπτιακών θεοτήτων στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία μέχρι τον 3ο αι. μ. Χ. Εισήγηση..., Θεσσαλονίκη, 2004, σ.29 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 41740. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠ., Η πολιτική θρησκεία της Ελλάδος, Ιωάννινα, 1970, σ.132, 8ο, με αφιέρωση 14 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 38137. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο Ροδιακός κόσμος, Ι. Λίνδος. Συμβολή εις την μελέτην της προ του Ροδιακού συνοικισμού ιστορίας της Λίνδου, Αθήναι, "Αρχαιολογική Εταιρεία", 1972, σ.82, 8ο 15 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 41068. ΛΑΟΥΡΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τον Αρριανόν, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1971, σ.30 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 38519. ΛΕΤΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Άσκησις της γεωργίας - Ανάπτυξις της γεωργίας εν Αιγύπτω, Βαβυλωνία, Χαλδαία, Παλαιστίνη, αρχαία Ελλάδι και αρχαία Ιταλία. Ανάτυπον εκ του ΙΙΙ Τόμου της Μυθολογίας της γεωργίας , Θεσσαλονίκη, 1957, σ.217, 4ο, μικρά σκισίματα στις άκρες των εξωφύλλων 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 23676. ΛΕΤΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μυθολογία της γεωργίας. Τόμος Ι. Θρησκεία - Μυθολογία - Ανιμισμός - Μαγεία - Ταμπού - Τοτεμισμός - Φετιχισμός - Ανθρωπομορφισμός. Τόμος ΙΙ. Ανθρωπομορφισμός - Τροφή των θεών - Θυσία - Σπονδή - Απαρχαί. Τόμος III. Εορταί των αρχαίων - Μυστήρια - Άσκησις της γεωργίας - Ανάπτυξις της γεωργίας εν Αιγύπτω, Βαβυλωνία, Χαλδαία, Παλαιστίνη, αρχαία Ελλάδι και αρχαία Ιταλία , Θεσσαλονίκη, 1949, 1952, 1957, σ.[ιδ'+534]+[ιε'+522]+[ιζ'+574], 4ο, πλούσια εικονογράφηση, σκληρά εξώφυλλα 210 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...8   Επόμενο >