(Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα)

147 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39030. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ - ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ, Γ., Προϊστορικοί οικισμοί κίτρινης λίμνης (Σαριγκιόλ) Κοζάνης. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ.391-416, μεγάλο σχήμα, σχήματα 9 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05572. ΚΑΤΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναδρομή στο πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων και των πρώτων χριστιανών για την επίλυση του προβλήματος της δίκαιης κατανομής του εισοδήματος και του πλούτου γενικότερα. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ. 170-187, 8ο 4 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31525. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Αιτωλική Συμπολιτεία, Αθήναι, "Γραμμή", 1977, σ.461, 8ο, με αφιέρωση (;) 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 22948. ΚΑΨΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ο Ελληνισμός της Θράκης στους ρωμαϊκούς χρόνους (146 π. Χ. - 330 μ. Χ.), Αθήνα, 1963, σ.δ'+300+ αναδιπλούμενος χάρτης, 4ο, με αφιέρωση δωρητή, σφραγίδα ex libris 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 25864. ΚΑΨΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Θεσσαλοί: Οι πρώτοι αυτόχθονες Έλληνες και οι πρώτοι άποικοι νησιών του Αιγαίου και των Μικρασιατικών ακτών. Ομφάλιον: Πότε και ποιοί χτίσαν αυτά τα πρωτόγονα πέτρινα τείχη στην απόκεντρη Δολοπία;, Αθήνα, 1979, σ.198, 8ο 17 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06000. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Επίτομος ιστορία Φιλίππου του Β' της Μακεδονίας εκδιδομένη αρωγή του δήμου Φλωρίνης , εν Αθήναις, 1935, σ.52, 8ο, λυτό 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05985. ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, Αλέξανδρος ο Μέγας. Τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη, 1981, σ.338, 8ο 16 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 35049. ΚΡΑΛΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η λατρεία αιγυπτιακών θεοτήτων στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία μέχρι τον 3ο αι. μ. Χ. Εισήγηση..., Θεσσαλονίκη, 2004, σ.29 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 38137. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο Ροδιακός κόσμος, Ι. Λίνδος. Συμβολή εις την μελέτην της προ του Ροδιακού συνοικισμού ιστορίας της Λίνδου, Αθήναι, "Αρχαιολογική Εταιρεία", 1972, σ.82, 8ο 15 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 41068. ΛΑΟΥΡΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τον Αρριανόν, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1971, σ.30 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 38519. ΛΕΤΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Άσκησις της γεωργίας - Ανάπτυξις της γεωργίας εν Αιγύπτω, Βαβυλωνία, Χαλδαία, Παλαιστίνη, αρχαία Ελλάδι και αρχαία Ιταλία. Ανάτυπον εκ του ΙΙΙ Τόμου της Μυθολογίας της γεωργίας , Θεσσαλονίκη, 1957, σ.217, 4ο, μικρά σκισίματα στις άκρες των εξωφύλλων 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 23676. ΛΕΤΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μυθολογία της γεωργίας. Τόμος Ι. Θρησκεία - Μυθολογία - Ανιμισμός - Μαγεία - Ταμπού - Τοτεμισμός - Φετιχισμός - Ανθρωπομορφισμός. Τόμος ΙΙ. Ανθρωπομορφισμός - Τροφή των θεών - Θυσία - Σπονδή - Απαρχαί. Τόμος III. Εορταί των αρχαίων - Μυστήρια - Άσκησις της γεωργίας - Ανάπτυξις της γεωργίας εν Αιγύπτω, Βαβυλωνία, Χαλδαία, Παλαιστίνη, αρχαία Ελλάδι και αρχαία Ιταλία , Θεσσαλονίκη, 1949, 1952, 1957, σ.[ιδ'+534]+[ιε'+522]+[ιζ'+574], 4ο, πλούσια εικονογράφηση, σκληρά εξώφυλλα 210 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 31250. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡ., Η Ιλλυρική καταγωγή των αρχαίων Μακεδόνων. Α'. Ιστορικές μαρτυρίες. Β'. Τοπωνυμιακά πειστήρια * Γ'. Γλωσσικά τεκμήρια [δύο βιβλία πολυγραφημένα], Θεσσαλονίκη, 1979, 1980, σ.[κα'+113+VIII] + σ.59, 8o 28 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05950. ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Άρτεμις Ορθρία; Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1968, σ.[366-401]+ 4 πίνακες, 8ο 7 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 18320. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Στάσις - επανάστασις, νεωτερισμός - κίνησις. Συμβολή στην έρευνα της πολιτικής ορολογίας των αρχαίων ελλήνων. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, "Βάνιας", 1991, σ.303, 8ο 15 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39031. ΜΑΡΚΗ, Ε., Δύο μιθραϊκά ευρήματα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ.[487-493] + .2φφ πίνακες, μεγάλο σχήμα 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 24292. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Τα μυστικά και η εφαρμογή της μαντικής εις την αρχαίαν Ελλάδα (Η επιστημονική όψις). Τόμος Α', 2α έκδοσις, Αθήναι, 1976, σ.168, 8ο 12 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06075. ΜΟΤΑΚΗΣ, ΣΤΥΛ., Κρητική μυθολογία, Χανιά, 1952, σ.92, 8ο, εικονογράφηση, εικόνες εκτός κειμένου 14 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 40727. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Κ., Αναζητώντας τη θέση της αρχαίας Λητής. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1988, σ.25-125, 8οι, φωτογραφίες και εικόνες 12 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 41303. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Κ., Η θέση της Μυγδονικής Απολλωνίας και η παραλίμνια(;) χάραξη της Εγνατίας οδού. Ανάτυπο, [Θεσσαλονίκη], χ.χ., σ.1000-1110, 8ο, εικόνες και χάρτες 18 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...8   Επόμενο >