(Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα)

160 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 28793. ΓΚΡΙΜΑΛ, Π. κ.ά. [Συλλογικό], Παγκόσμιος μυθολογία. Τόμος Α': Από την Μεσόγειο στον Γάγγη - Προϊστορία, Αίγυπτος, Σουμέριοι, Βαβυλώνιοι, Χετταίοι, Σημίται, Ελλάς, Ρώμη, Περσία, Ινδία. Τόμος Β'. Κέλτες, Γερμανοί, Σλάβοι, Ούγγρο-Φίννοι, Βόρειος Αμερική, Νότιος Αμερική, Κίνα, Κεντρική Αμερική, Αφρική, Ωκεανία, Ιαπωνία, Σιβηρία, Εσκιμώοι , Αθήναι, "Πάπυρος Λαρούς", 1964, σ.272+272, μεγάλο σχήμα, εικόνες και χάρτες, στην σελίδα τίτλου και των δύο τόμων είναι γραμμένος με μελάνι αριθμός βιβλιοθήκης 60 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39339. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Λ., Τέσσερις καινούριες απελευθερωτικές επιγραφές από τον Αχινό Λαμίας. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ.[251-259] + πίνακας, μεγάλο σχήμα 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05947. ΓΥΙΟΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η συμμαχία του Φιλίππου του Ε' μετά του Αννίβα κατά της Ρώμης. Διάλεξις..., Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1969, σ.61, 8ο 9 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 20140. ΓΥΙΟΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Περσεύς ο τελευταίος βασιλεύς των Μακεδόνων, Θεσσαλονίκη, 1978, σ.608+χάρτες+ [8φφ.] φωτογραφίες και χάρτες, 8ο 55 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 24780. ΓΥΙΟΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φίλιππος ο Ε'. Η πρώτη σύγκρουσις του Ελληνισμού προς την Ρώμην. Πρόλογος Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1959, σ.ζ'+304+ αναδιπλούμενος χάρτης, 8ο, άκοπο 45 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 41784. ΔΕΣΠΙΝΗΣ, Γ. Ι., Η "Αρπαγή της Ελένης". Μια μυθολογική παράσταση του 7ου π.Χ. από την Κρήτη. Ανάτυπον, Αθήναι, "Αρχαιολογικόν Δελτίον", 1966, σ.[5-44] +2φφ. πίνακες 8 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39035. ΔΕΣΠΙΝΗΣ, Γ., Θραύσματα αναθηματικού αναγλύφου των χρόνων του αυστηρού ρυθμού. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1986, σ.[283-287] +σ.4 πίνακες, μεγάλο σχήμα 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05971. ΔΗΜΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Σχόλια τινά εις την διαθήκην του Πλάτωνος. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ.288-307, 8ο 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 24031. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, Τροφώνιος * Έρκυνα * Λεβάδεια, Αθήναι, 1936, σ.62, 8ο, φωτογραφίες, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου, σφραγίδα κατόχου και αριθμός βιβλιοθήκης 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05895. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, Αγαμέμνων, Αθήναι, "Παύλος Δρανδάκης", 1933, σ.59, 8ο, εικόνες και φωτογραφίες εντός και εκτός κειμένου, μικρές φθορές στη ράχη, αποκομμένη η άνω δεξιά γωνία του εξωφύλλου 9 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 37332. ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ, ΧΡ., Δώδεκα βιογραφίες από την αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, "Εστία", χ.χ., σ.127, 8ο, στο εξώφυλλο ξυλογραφία Πέτρου Παπαβασιλείου, άκοπο 14 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05937. ΖΑΧΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Μ.-Η., Μια νέα επιγραφή με απελευθερωτικές πράξεις από τη Λάρισα. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1981, σ.158-184[V πιν.], 8ο 4 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 35454. ΖΕΛΛΙΟΥ - ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ, ΕΡΑΤΩ, Η χερσόνησος της Χαλκιδικής κατά τους προϊστορικούς χρόνους, Θεσσαλονίκη, 1982, σ.60, 8ο, εικόνες 12 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 36529. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΒΕΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αι πυραμίδες της Αργολίδος, η χρονολόγησις και η σημασία των. Ανάτυπον, εν Αθήναις, "Ακαδημία Αθηνών", 1995, σ.209-241, εικόνες και σχήματα 5 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 22108. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Αρχαία Μακεδονία - Ανακοινώσεις κατά το Τρίτο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1977 [από τα περιεχόμενα: 1. Γ. Μπακαλάκης, Ιερό Διονύσου και φαλλικά δρώμενα στη Θεσσαλονίκη 2. Eugene Borza, The symposium at Alexander's court 3. R. M. Errington, The historiographical origins of Macedonian "Staatsrecht" 4. Χάϊδω Κουκούλη - Χρυσανθάκη, Ανασκαφικές έρευνες στην αρχαία Τράγιλο 5. Ph. M. Petsas, Μήτηρ Θεών αυτόχθων. Unpublished manumission inscriptions from Macedonia 6. Θεόδωρος Σαράντης, Οι περί το Πήλιον αγώνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου 7. Αριστόξενος Σκιαδάς, Ο ποιητής Παρμενίων ο Μακεδών 8. K. A. Wardle, Assirow - A Macedonian settlement of the late bronze and early iron age] , Θεσσαλονίκη, 1983, σ.305+50φφ. εικόνες, 4ο 25 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 24274. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Αρχαία Μακεδονία ΙΙ - Ανακοινώσεις κατά το Δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973. Από τα περιεχόμενα: Μανόλης Ανδρόνικος, Χρονολογικά προβλήματα της προϊστορικής Μακεδονίας * Michael Vickers, Some early iron age bronzes from Macedonia * Lloyd L. Gunderson, The Portrait of Alexander the Great in the Sibylline Oracles * F. W. Walbank, The Causes of the Third Macedonian War: Recent Views * Δημήτριος Κανατσούλης, Το Κοινόν των Ελιμιωτών * Julia W. Loomis, Cicero and Thessaloniki. Politics and Provinces * Eugene N. Borza, Alexander's Communications * Δημήτριος Παντερμαλής, Λατρείες και Ιερά του Δίου Πιερίας * Δ. Παπακωνσταντίνου - Διαμαντούρου, Προβλήματα περί την τοπογραφίαν της Πέλλης * Ιωάννης Κ. Προμπονάς, Μακεδονικά και Ομηρικά γλωσσικά * Théodore Sarikakis, Des soldats Macédoniens dans l' armée romaine * Robert W. Hartle, The image of Alexander the Great in Seventeenth Century France, II. Royal parallels , Θεσσαλονίκη, 1977, σ.XVI+544 +σ.47 εικόνες, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 25 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 19997. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Αλέξανδρος ο Μέγας. Μορφή και ορίζοντες ενός μεγάλου δημιουργού, Θεσσαλονίκη, 1949, σ.195, 8ο, από απόσυρση από δημόσια βιβλιοθήκη (σφρ.), άκοπο, λερωμένο οπισθόφυλλο 14 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 27983. ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μετά την αποστασία της Ποτίδαιας. Εξέταση της εξέλιξης των στρατιωτικών κινήσεων των Αθηναίων και Κορινθίων και ερμηνευτικές παρατηρήσεις στο I § 61 του Θουκυδιδείου κειμένου, Θεσσαλονίκη, 1955, σ.32+χάρτης, 4ο 8 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06027. ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μινωικά πλοιαφέσια "Δελφινίων" Φοίβου, Θεσσαλονίκη, 1991, σ. 63, 4ο, με αφιέρωση 12 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06026. ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Νοελληνική Fελχανία αμφικτιονία Κρήτης - Ελλάς Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 1982, σ. 112, 8ο 15 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...8   Επόμενο >