(Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα)

144 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06049. DASCALAKIS, AP., The Hellenism of the ancient Macedonians, Θεσσαλονίκη, "Institute for Balkan Studies", 1965, p.VIII+294, 4o 25 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 23911. DROYSEN, JOHANN GUSTAV, Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια: Ρένος Ηρακλή Αποστολίδης. Κριτική έκδοση συμπληρωμένη κ' ενημερωμένη υποσημειωματικά με τα εγκυρότερα πορίσματα των νεώτερων ιστορικών, αρχαιολογικών, φιλολογικών κ.ά. ερευνών από τους: Ήρκο και Στάντη Ρ. Αποστολίδη. Τόμος Ι - Τόμος ΙΙ, Αθήναι, "Τράπεζα Πίστεως", 1988, σ.XXXVIII+ 800 + αναδιπλούμενοι χάρτες, 8ο, δεμένοι [πανί], αχνά ίχνη υγρού στο εξώφυλλο του τόμου ΙΙ, στο λευκό μέρος του χάρτη, στον ίδιο τόμο, είναι γραμμένο με στυλό επώνυμο και δύο αριθμοί τηλεφώνου 60 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 28592. EBERHARDT, WALTER, Die Geschichtsdeutung des Thukydides. Sonderdruck, Heidelberg, "Gymnasium", 1954, p.306-326 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 26313. FOX, ROBIN LANE, Alexander the Great, "The Dial Press", 1974, p.568, 8ο, hardcover, ελάχιστες φθορές στίς άκρες της κουβερτούρας 25 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 26591. GAROUFALIAS, PETROS, Pyrrhus King of Epirus , London, 1979, p.488, illustrations, hardcover 70 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 26312. GRANT, MICHAEL, From Alexander to Cleopatra. The Hellenistic World, New York, 1982, p.319, 8o, hardcover 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06009. GRUMACH, ERNST, Προβλήματα της αποκρυπτογράφησης της Γραμμικής Β. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1965, σ.298-334, 8ο 8 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 33702. GUIRAND, FÉLIX, Παγκόσμιος μυθολογία. Μετάφρασις Νικολάου Τετενέ, Αθήναι, "Χρίστος Γιοβάνης", χ.χ., σ.784, 4ο, εικονογράφηση, σκληρά εξώφυλλα 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06067. HERMANN, PETER, Wahrheit und Κunst· Geschichtsschreibung und Ρlagiat im klassischen Αltertum, Leipzig-Berlin, 1911, σ. 490, 8ο, δεμένο 40 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05916. JΑRDÉ, Α., Αthénes ancienne, Paris, 1930, p.44+pl.XII, 8o, μέτρια κατάσταση 10 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 28404. JARDÉ, AUGUSTE, Les Céréales dans l' Antiquité Grecque, Paris, 1925, p.XVI+237, 8ο, δεμένο 35 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 33636. KALLÉRIS, JEAN, Les anciens macédoniens. Études linguistique et historique. Tome I. Avec une carte historique hors texte, Athènes, "Institut Français d'Athènes", 1988, p.XXVI+328, 8o 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39851. KALLERIS, JEAN, Les anciens Macedoniens. Etude linguistique et historique. Tome I avec une carte historique hors texte - Tome II premiere partie, Athenes, "Collection de l'Institut Francais d'Athenes", 1954, 1976, p.XXVI+624, 8o 65 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05973. KERAMOPOULLOS, ANTONIOS, Origin of the Macedonians. Translated by J.Tozis, Detroit, 1946, p.36, 8o, με αφιέρωση "του μεταφραστού και συμπληρωτού" 15 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 24016. KITTO, H. D. F., Οι Έλληνες. Μετάφραση: Ιω. Λάμψα, Αθήναι, "Η Δαμασκός", 1962, σ.299, 8ο, στην πρώτη λευκή σελίδα είναι γραμμένος με στυλό αριθμός βιβλιοθήκης 14 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06013. LEMOSSE, MAXIME, Remarques sur la reconnaissance de la liberté des cités helléniques et la proclamation de Flamininus (196 a.c.). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ.124-135, 4ο 4 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 32880. SCULLY, VINCENT, The earth, the temple and the gods. Greek sacred architecture. Revised edition, London, "Yale University Press", 1979, p.271 + 456 figures, dimensions 20Χ28 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06071. TABOUIS, GENEVIEVE, Sybaris les Grecs en Italie, Paris, "Payot", 1958, p.208, 8o, δεμένο 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 33145. The sacred officials of the Eleusinian mysteries, Philadelphia, 1974, p.143, dimensions 23Χ30, illustrated 22 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05902. THOMSON, GEORGE, Η αρχαία Ελληνική κοινωνία- Το Προϊστορικό Αιγαίο. Μετάφραση Γιάννη Βιστάκη, Αθήνα, "Εκδοτικόν Ινστιτούτον Αθηνών", 1959, σ.555, 4ο, πολύ καλή εικονογράφηση, σκληρά εξώφυλλα - περικάλυμμα [φθορές στο περικάλυμμα] 50 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 6 [7] 8   Επόμενο >