(Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα)

147 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 28738. CONTY, PATRICK, The Genesis and Geometry of the Labyrinth: Architecture, Hidden Language, Myths and Rituals, "Inner Traditions", 2002, p.VIII+296, 4o, Fig. 18 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 19524. DASCALAKIS, AP., Alexander the Great and Hellenism , Θεσσαλονίκη [= Athens], "Institute for Balkan Studies", 1966, p.294, 4o 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06049. DASCALAKIS, AP., The Hellenism of the ancient Macedonians, Θεσσαλονίκη, "Institute for Balkan Studies", 1965, p.VIII+294, 4o 25 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 23911. DROYSEN, JOHANN GUSTAV, Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια: Ρένος Ηρακλή Αποστολίδης. Κριτική έκδοση συμπληρωμένη κ' ενημερωμένη υποσημειωματικά με τα εγκυρότερα πορίσματα των νεώτερων ιστορικών, αρχαιολογικών, φιλολογικών κ.ά. ερευνών από τους: Ήρκο και Στάντη Ρ. Αποστολίδη. Τόμος Ι - Τόμος ΙΙ, Αθήναι, "Τράπεζα Πίστεως", 1988, σ.XXXVIII+ 800 + αναδιπλούμενοι χάρτες, 8ο, δεμένοι [πανί], αχνά ίχνη υγρού στο εξώφυλλο του τόμου ΙΙ, στο λευκό μέρος του χάρτη, στον ίδιο τόμο, είναι γραμμένο με στυλό επώνυμο και δύο αριθμοί τηλεφώνου 60 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 28592. EBERHARDT, WALTER, Die Geschichtsdeutung des Thukydides. Sonderdruck, Heidelberg, "Gymnasium", 1954, p.306-326 6 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 26313. FOX, ROBIN LANE, Alexander the Great, "The Dial Press", 1974, p.568, 8ο, hardcover, ελάχιστες φθορές στίς άκρες της κουβερτούρας 25 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 26591. GAROUFALIAS, PETROS, Pyrrhus King of Epirus , London, 1979, p.488, illustrations, hardcover 70 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 26312. GRANT, MICHAEL, From Alexander to Cleopatra. The Hellenistic World, New York, 1982, p.319, 8o, hardcover 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06009. GRUMACH, ERNST, Προβλήματα της αποκρυπτογράφησης της Γραμμικής Β. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1965, σ.298-334, 8ο 8 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 33702. GUIRAND, FÉLIX, Παγκόσμιος μυθολογία. Μετάφρασις Νικολάου Τετενέ, Αθήναι, "Χρίστος Γιοβάνης", χ.χ., σ.784, 4ο, εικονογράφηση, σκληρά εξώφυλλα 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06067. HERMANN, PETER, Wahrheit und Κunst· Geschichtsschreibung und Ρlagiat im klassischen Αltertum, Leipzig-Berlin, 1911, σ. 490, 8ο, δεμένο 40 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05916. JΑRDÉ, Α., Αthénes ancienne, Paris, 1930, p.44+pl.XII, 8o, μέτρια κατάσταση 10 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 28404. JARDÉ, AUGUSTE, Les Céréales dans l' Antiquité Grecque, Paris, 1925, p.XVI+237, 8ο, δεμένο 35 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 33636. KALLÉRIS, JEAN, Les anciens macédoniens. Études linguistique et historique. Tome I. Avec une carte historique hors texte, Athènes, "Institut Français d'Athènes", 1988, p.XXVI+328, 8o 20 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 40991. KALLÉRIS, JEAN, Les anciens macédoniens. Études linguistique et historique. Tome I. Avec une carte historique hors texte * Tome II - première partie , Athènes, "Collection de l'Ιnstitut Français d'Αthènes", 1988, p.[XXVI+682] 55 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 40992. KALLÉRIS, JEAN, Les anciens macédoniens. Études linguistique et historique. Tome I. Avec une carte historique hors texte, Athènes, "Collection de l'Ιnstitut Français d'Αthènes", 1954, p.XXVI+328, 8o 30 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 39851. KALLERIS, JEAN, Les anciens Macedoniens. Etude linguistique et historique. Tome I avec une carte historique hors texte - Tome II premiere partie, Athenes, "Collection de l'Institut Francais d'Athenes", 1954, 1976, p.XXVI+624, 8o 65 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 05973. KERAMOPOULLOS, ANTONIOS, Origin of the Macedonians. Translated by J.Tozis, Detroit, 1946, p.36, 8o, με αφιέρωση "του μεταφραστού και συμπληρωτού" 15 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 24016. KITTO, H. D. F., Οι Έλληνες. Μετάφραση: Ιω. Λάμψα, Αθήναι, "Η Δαμασκός", 1962, σ.299, 8ο, στην πρώτη λευκή σελίδα είναι γραμμένος με στυλό αριθμός βιβλιοθήκης 14 €
Ιστορικά - Μυθολογία - Αρχαία Ελλάδα Προσθήκη στο καλάθι 06013. LEMOSSE, MAXIME, Remarques sur la reconnaissance de la liberté des cités helléniques et la proclamation de Flamininus (196 a.c.). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ.124-135, 4ο 4 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 6 [7] 8   Επόμενο >