(Ιστορικά - Γενική Ιστορία)

459 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 23516. ΔΕΜΟΔΟΣ, ΤΑΚΗΣ, Ο ιππότης Appert (1797-1873), Athènes, "Institut Français d' Athènes", 1949, σ.47, 8ο, άκοπο 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05639. ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ, Περί ελευθερίας. Λόγος πανηγυρικός..., εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1933, σ.52, 8ο 9 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38741. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Οι Αραμαίοι, εν Βόλω, 1950, σ.87, 8ο 12 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 21469. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ, Τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1991, σ.188, 4ο, σχέδια και χάρτες 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05742. Δημιουργοί της Νέας Στρατηγικής - Η στρατιωτική σκέψις από Μακκιαβέλλι μέχρι Χίτλερ. Εξεδόθη υπό Εdward Μead Εarle συνεργασία Gordon Α. Graig και Felix Gilbert. Μετάφρασις εκ του Αγγλικού υπό Νικ. Κ. Παπαρρόδου, Αθήναι, 1962, σ.ιε'+662, 8ο 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16070. ΔΗΜΙΤΣΑΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις ήτοι πνευματική και αρχαιολογική παράστασις της Μακεδονίας εν συλλογή 1409 ελληνικών και 189 λατινικών επιγραφών και εν απεικονίσει των σπουδαιοτέρων καλλιτεχνικών μνημείων. Τόμος πρώτος - τεύχος Α', τεύχος Β' [φωτομηχανική ανατύπωση], Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1988, σ.μ'+1046, 4ο, εικονογράφηση 45 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 25938. Δήμος Γρεβενών, Πρακτικά Α' Συνεδρίου των απανταχού Γρεβενιωτών, Γρεβενά [=Ασπροβάλτα], 1994, σ.504. Από τα περιεχόμενα: Γ. Στεργιάδης, Η ανάπτυξη των δασών και του ορεινού χώρου στο νομό Γρεβενών * Αχ. Γ. Λαζάρου, Εκδοχές εθνολογικής συνθέσεως νομού Γρεβενών * Αθ. Βασιλόπουλος, Ο απόδημος ελληνισμός των Η.Π.Α. και τα προβλήματα επιβιώσεώς του * Στ. Σάκκος, Ο Άγιος Κοσμάς και η προσφορά του στα Γρεβενά * Βασ. Ψευτογκάς, Το Γρεβενό και η περιοχή του στο "Οδοιπορικό" του Φραγκίσκου Πουκεβίλ * Κώστας Σπανός, Ιστορικά στοιχεία για τη Δεσκάτη και τους γύρω οικισμούς (Από αρχειακές πηγές, 14ος - 19ος αιώνας) * Χρήστος Δρόσος, Νεομάρτυς Γεώργιος ο εκ Τσουρχλίου Γρεβενών καταγόμενος και εν Ιωαννίνοις μαρτυρήσας * Β. Κ. Αναστασιάδης, Οι Βαλαάδες και οι Μικρασιάτες πρόσφυγες του ν. Γρεβενών 16 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 24909. Δήμος Θεσσαλονίκης - Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Εισηγήσεις μαθημάτων κύκλου Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Τέχνης Ανοιχτού Πανεπιστημίου 1988-2006. Επιμέλεια έκδοσης Ομοτ. Καθηγ. Ν. Κ. Μουτσόπουλος. Από τα περιεχόμενα: Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Παραμονές του '21 * Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ελλάδα - Τουρκία: Πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις. Τουρκικές λέξεις στην Ελληνική * Γαβριήλ Συντομόρου, Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1912: Ελασσόνα - Σαραντάπορο - Σέρβια - Θεσσαλονίκη * Κάνθαρος: καλικάνθαρος στο χώρο της Μακεδονίας * Πέτρος Δεβολής, Η αναπαράσταση με πρόπλασμα μιας νεολιθικής λιμναίας κατοικίας * Πασχάλης Ανδρούδης, Τέχνες και άνθρωπος στην Κωνσταντινούπολη της εποχής των Κομνηνών (11ος-12ος αιώνας) * Πασχάλης Ανδρούδης, Ισλαμικές επιδράσεις στη βυζαντινή τέχνη του 12ου αιώνα , Θεσσαλονίκη, 2006, σ.612, 4ο, εικόνες 17 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05806. Δήμος Θεσσαλονίκης - Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Η Θεσσαλονίκη - Αφιέρωμα στα 2300 χρόνια της Θεσσαλονίκης. Από τα περιεχόμενα: Μαρία Φουντούκου, Το αμυντικό σύστημα των τειχών... * Γ. Τσάρας, Τιμαρίων ή περί των κατ’ αυτόν παθημάτων * Δ. Μακροπούλου, Από το υστεροβυζαντινό νεκροταφείο της μονής Βλατάδων * Νικόλαος Καλογήρου, Τα συστατικά στοιχεία του αστικού τοπίου στη Θεσσαλονίκη: Συνέπειες και ασυνέπειες * Ντίνος Χριστιανόπουλος, Ο Αμπεντίν πασάς και ένα ελληνικό ποίημά του * Ανδρέας Δεληγιάννης - Δημήτρης Παπαδημητρίου, Από την ιστορία των σιδηροδρόμων της Θεσσαλονίκης (1915-1918)], Θεσσαλονίκη, 1985, σ.ιδ'+750, 4ο, φωτογραφίες και καλή εικονογράφηση, αποκομμένο το πρώτο [λευκό] παράφυλλο [με την αφιέρωση;] 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38811. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΔΑΜΆΝΤΙΟΣ, Η Αγχίαλος, Αθήναι, "Εταιρεία Θρακικών Μελετών", 1954, σ.145, άκοπο, σκίσιμο στο εξώφυλλο 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 25737. ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Καλύβια [Αγρινίου]. Ιχνηλατώντας τον ¨Καναδά", Αγρίνιο, 2004, σ.176, 8ο, καλές φωτογραφίες 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 34608. Εκδόσεις Μαλλιάρης - Παιδεία, Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού. Ο Πόντος - Ιστορία, Λαογραφία και Πολιτισμός. Τόμος πρώτος - Τόμος δεύτερος. [Συλλογικό έργο]. Γενική επιμέλεια: Γεωργιάδης Θανάσης , Θεσσαλονίκη, 1991, σ.747, διαστάσεις 20Χ28, εικόνες και φωτογραφίες, σκληρά εξώφυλλα - περικάλυμμα 55 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16693. Έκδοσις "ΠΡΩΪΑΣ", Επιτομή της παγκοσμίου ιστορίας από των προϊστορικών χρόνων μέχρι σήμερον, Αθήναι, 1935, σ.1103, 8ο, εικ. [μαζί δεμένα] ΙΣΤΟΡΙΑ περιοδική έκδοσις "ΠΡΩΪΑΣ", μέρος Α', Αθήναι 1935, σ.160 [από τα περιεχόμενα: Αδαμαντίου, Αδ., Εικόνες από τον βίον και τας επιδρομάς των βαρβάρων - Κούζης, Αρ., Η ιατρική κατά τους προϊστορικούς χρόνους και παρά τοις αρχαίοις Ανατολικοίς λαοίς - Κουκούλας, Λ., Το ρωμαϊκόν θέατρον κ.ά.], μέρος Β', σ.79 [από τα περιεχόμενα: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος, Το εκκλησιαστικόν σχίσμα των Μέσων Χρόνων - Παναγιωτόπουλος, Ι.Μ., Αι βυζαντιναί σπουδαί και η βυζαντινή τέχνη κ.ά.], μέρος Γ', σ.96 [από τα περιεχόμενα: Ασπρέας, Γεώργ., Τα πρώτα έτη του ελληνικού ναυτικού - Κουκούλας, Λ., Γουλιέλμος Μύλλερ ο ψάλτης της ελληνικής ελευθερίας κ.ά.] 45 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30131. Έκδοσις Ελευθερουδάκη, Παγκόσμιος Ιστορία συνταχθείσα υπό την διεύθυνσιν Στάθη Καραβία τη συνεργασία Α. Αδαμαντίου - Κ. Αμάντου - Γ. Αρβανιτάκη - Ν. Βέη - Χ. Θεοδωρίδου - Π. Καρολίδου - Σ. Μαρινάτου - Π. Μπρατσιώτου - Σ. Κουγέα κ.ά. Τόμος δεύτερος - Μέρος Β': 630 σελίδες - 498 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 18 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου, εν Αθήναις, 1934, διαστάσεις 21Χ29, σκληρά εξώφυλλα 35 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30132. Έκδοσις Ελευθερουδάκη, Παγκόσμιος Ιστορία συνταχθείσα υπό την διεύθυνσιν Στάθη Καραβία τη συνεργασία Α. Αδαμαντίου - Κ. Αμάντου - Γ. Αρβανιτάκη - Ν. Βέη - Χ. Θεοδωρίδου - Π. Καρολίδου - Σ. Μαρινάτου - Π. Μπρατσιώτου - Σ. Κουγέα κ.ά. Τόμος πρώτος: 792 σελίδες - 539 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 52 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου. Τόμος δεύτερος - Μέρος Α': 680 σελίδες - 617 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 32 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου. Τόμος δεύτερος - Μέρος Β': 630 σελίδες - 498 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 18 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου, εν Αθήναις, 1932, 1933, 1934, διαστάσεις 21Χ29, σκληρά εξώφυλλα 120 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30790. Έκδοσις Ελευθερουδάκη, Παγκόσμιος Ιστορία. Συνταχθείσα υπό την διεύθυνσιν Στάθη Καραβία τη συνεργασία Α. Αδαμαντίου - Κ. Αμάντου - Γ. Αρβανιτάκη - Ν. Βέη - Χ. Θεοδωρίδου - Π. Καρολίδου - Σ. Μαρινάτου - Π. Μπρατσιώτου - Σ. Κουγέα κ.ά. Τόμος πρώτος: 792 σελίδες - 539 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 52 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου. Τόμος δεύτερος - Μέρος Α': 680 σελίδες - 617 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 32 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου. Τόμος δεύτερος - Μέρος Β': 630 σελίδες - 498 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 18 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου, εν Αθήναις, 1932, 1933, 1934, διαστάσεις 21Χ29, δεμένοι 130 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30130. Έκδοσις Ελευθερουδάκη, Παγκόσμιος Ιστορία. Συνταχθείσα υπό την διεύθυνσιν Στάθη Καραβία τη συνεργασία Α. Αδαμαντίου - Κ. Αμάντου - Γ. Αρβανιτάκη - Ν. Βέη - Χ. Θεοδωρίδου - Π. Καρολίδου - Σ. Μαρινάτου - Π. Μπρατσιώτου - Σ. Κουγέα κ.ά. Τόμος πρώτος: 792 σελίδες - 539 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 52 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου, εν Αθήναις, 1932, διαστάσεις 21Χ29, σκληρά εξώφυλλα 40 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30173. Έκδοσις Κοινότητος Κατοχής, Η Κατοχή - Από το χρονικόν ενός Ακαρνανικού χωριού. Επιμέλεια: Κ. Σ. Κώνστα, Αθήναι, 1971, σ.102, 8ο, φωτογραφίες, με αφιέρωση του Προέδρου της Κοινότητος 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05744. Έκδοσις Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, Η Θεσσαλονίκη και η συμβολή των Δυτικομακεδόνων στην ιστορική εξέλιξή της, Θεσσαλονίκη, 1985, σ.126, 8ο, φωτογραφίες 10 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05377. Έκδοσις της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ο ιππότης Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος. Αφιέρωμα επί τη εκατονταετηρίδι του θανάτου του 1863 - 1963, Αθήναι, 1963, σ. 69+[8φφ. εικόνες], 8ο, "το εξώφυλλον ξυλογραφία Γ. Βαρλάμου εγένετο βάσει μεταλλίου του Bovy" 14 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 ...23   Επόμενο >