(Ιστορικά - Γενική Ιστορία)

518 εγγραφές [501 - 518] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19402. TAVUCHIS, NICHOLAS, Family and mobility among Greek - Americans, Athens, "National Centre of Social Researche", 1972, 8o 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05401. TSOURKAS, CL., Les Ηellénes dans l’ intérieur de l’ Égypte..., Thessaloniki, "I.M.X.A.", 1957, p. 22, 8o, με αφιέρωση 9 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38739. VACALOPOULOS, A. E., History of Macedonia 1354 - 1833. Translated by Peter Megann , "Institute for Balkan Studies", 1973, σ. κ'+758, 8ο, figures and maps/231 εικόνες και 20 χάρτες, hardcover/σκληρά εξώφυλλα, πολύ καλή κατάσταση του αντιτύπου - λείπει το περικάλυμμα 85 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05280. VACALOPOULOS, APOSTOLOS, A history of Thessaloniki. Translation by T. F. Carney, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1972, p. XI + 153, 4o, φωτογραφίες εκτός κειμένου 23 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 17970. VACALOPOULOS, APOSTOLOS, A history of Thessaloniki. Translation by T. F. Carney, Θεσσαλονίκη, "Institute for Balkan Studies", 1963, p.VIII+155+pl.XII, 4o 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 15867. VACALOPOULOS, CONSTANTIN, L' économiste Français Arthémond de Regny et son rôle dans l' histoire financière de la Grèce (1831 - 1841). Recherches sur la période de la Monarchie, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1977, p.VIII+266, 4o 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16368. VAKALOPOULOS, KONSTANDINOS, Modern history of Macedonia (1830-1912), Thessaloniki, "Barbounakis", 1988, p.287, 4o 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 25995. VAVOUSKOS, CONSTANTIN, Der Beitrag des Griechentums von Pelagonien zur Geschichte des Neueren Griechenlands, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1963, σ.42+σ.4 φωτογραφίες + χάρτης, 8ο 10 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 29757. VINCENT, ALFRED, From life to legend: the chronicles of Stavrinos and Palamidis on Michael the Brave. Ανάτυπο, Βενετία, 1995, p.165-238 9 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 23933. WACE, ALAN J. B. - THOMPSON, MAURICE S., Οι νομάδες των Βαλκανίων. Περιγραφή της ζωής και των εθίμων των Βλάχων της βόρειας Πίνδου, Θεσσαλονίκη, "Αδελφοί Κυριακίδη", 1989, σ.346, 8ο 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 10681. WALKER, MARY-ADELAIDE, Διά της Μακεδονίας ως τις Αλβανικές λίμνες (Οχρίδας και Μαλίκης). Μετάφρασι Κωνσταντίνου Πύρζα, Θεσσαλονίκη, "Μακεδονολατρικός Όμιλος", 1973, σ.ζ΄+155, 4ο, φωτογραφίες 23 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05799. WELLS, H. G., Παγκόσμιος Ιστορία (παράρτημα των ετών 1939-1945 στρατηγού Λανουά). Μετάφρασις Σ. Μητσού. Επιμέλεια εκδόσεως Α. Πέτρου, Αθήναι, "Αφοί Συρόπουλοι", χ.χ., σ. 822, 8ο, εικόνες και χάρτες εκτός κειμένου, σκληρά εξώφυλλα 28 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 15936. WELLS, H. G., Παγκόσμιος ιστορία. Μετ. Ν. Ανδρικόπουλος, τόμος 1ος, τόμος 2ος, "Παγκόσμιος Εγκυκλοπαιδική και Μορφωτική Βιβλιοθήκη", 1952, σ.479, 8ο, δεμένο 30 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 26448. WELLS, H. G., Παγκόσμιος ιστορία. Tόμος 1 * Tόμος 2. Μετάφρασις Κ. Γερογιάννη. Επιμέλεια Σωκρ. Κουγέα, Εμμ. Πρωτοψάλτου κ.ά., Αθήναι, "Βίβλος", 1952, σ.1437, 8ο, εικονογράφηση , έγχρωμοι χάρτες εκτός κειμένου, δεμένοι, σε δύο φύλλα υπάρχει διακριτική σφραγίδα κατόχου 45 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 10050. WITT, REX, Greece the beloved, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1965, σ.Χ+228+ 4φφ. εικόνες, 4ο 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 15844. XYDIS, STEPHEN, Greece and the Great Powers 1944 - 1947. Prelude to the "Truman Doctrine", Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1963, p.XVI+758+XXI, 4ο, φωτογραφίες εκτός κειμένου, δεμένο, σφραγίδες, ίχνη υγρασίας στην ράχη 30 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05307. YOUNG, G. M., Το πολίτευμα της Μεγάλης Βρεταννίας, Αθήναι, "Αγγλο-Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών", 1945, σ.62, 8ο, φωτογραφίες 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30942. ZAKYTHINOS, D. A., Le despotat grec de Morée (1262 - 1460). Tome premier: Histoire politique, Paris, "Les Belles Lettres", 1932, p.334, 4ο, δεμένο - φθορές στο δέσιμο [αποχρωματισμένο] 75 €
< Προηγούμενο   1... 22 23 24 25 [26]   Επόμενο >