(Ιστορικά - Γενική Ιστορία)

526 εγγραφές [501 - 520] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 00067. SCHURÉ, EDOUARD, Οι προφήτες της Αναγέννησης. Δάντης - Λεονάρδος Ντα Βίντσι - Ραφαήλος - Μιχαήλ Άγγελος - Κορρέτζιο. Μετάφραση Μίνας Ζωγράφου-Μεραναίου, Αθήνα, 1956, σ.261, 8ο, άκοπο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31345. SHAZAR, ZALMAN, Étoiles du matin. Préface de Pascal Thémanlys. Traduit de l'hébreu par Guy Deutsch, Paris, "Albin Michel", 1969, p.210, 8o 10 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28556. SIEGFRIED, ANDRÉ, Suez Panama et les routes maritimes mondiales. Avec 33 cartes et graphiques , Paris, "Librairie Armand Colin", 1940, p.298, 8o 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05872. SINCLAIR, T., Ηistoire de la Ρensée Ρolitique Grecque, Paris, "Payot", 1953, p.331, 8o, δεμένο, υπογραμμίσεις με χρωματιστό μολύβι σε τμήματα μερικών σελίδων 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05301. SOPHOCLES, S. M., A History of Greece, Thessalonike, I. M. X. A., 1961, σ. ΧVΙΙΙ + 382, 8ο 28 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05802. STONE, FERDINAND, Les origines du droit louisianais. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 189-197, 8ο 3 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05794. SYMONDS, R., The making of Pakistan, London, "Faber", 1949, σ. 227, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39262. TABOUIS, G.R., Ο Ναβουχοδονόσορ και ο θρίαμβος της Βαβυλώνος. Ματάφρασις Συνταγματάρχου Ν. Μαγγιώρου, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1936, σ.223,στο λευκό μέρος του τελευταίου φύλλου είναι γραμμένη με μολύβι μία ενθύμηση [μαζί δεμένο] BAENTSCH, B., Δαυΐδ, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Μετάφρασις - Διασκευή εκ του Γερμανικού υπό Δ. Καραλή, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1936, σ.95, στη σελίδα τίτλου είναι γραμμένη με μολύβι μία ενθύμηση 24 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19402. TAVUCHIS, NICHOLAS, Family and mobility among Greek - Americans, Athens, "National Centre of Social Researche", 1972, 8o 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05401. TSOURKAS, CL., Les Ηellénes dans l’ intérieur de l’ Égypte..., Thessaloniki, "I.M.X.A.", 1957, p. 22, 8o, με αφιέρωση 9 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38739. VACALOPOULOS, A. E., History of Macedonia 1354 - 1833. Translated by Peter Megann , "Institute for Balkan Studies", 1973, σ. κ'+758, 8ο, figures and maps/231 εικόνες και 20 χάρτες, hardcover/σκληρά εξώφυλλα, πολύ καλή κατάσταση του αντιτύπου - λείπει το περικάλυμμα 85 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05280. VACALOPOULOS, APOSTOLOS, A history of Thessaloniki. Translation by T. F. Carney, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1972, p. XI + 153, 4o, φωτογραφίες εκτός κειμένου 23 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 17970. VACALOPOULOS, APOSTOLOS, A history of Thessaloniki. Translation by T. F. Carney, Θεσσαλονίκη, "Institute for Balkan Studies", 1963, p.VIII+155+pl.XII, 4o 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 15867. VACALOPOULOS, CONSTANTIN, L' économiste Français Arthémond de Regny et son rôle dans l' histoire financière de la Grèce (1831 - 1841). Recherches sur la période de la Monarchie, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1977, p.VIII+266, 4o 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16368. VAKALOPOULOS, KONSTANDINOS, Modern history of Macedonia (1830-1912), Thessaloniki, "Barbounakis", 1988, p.287, 4o 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 25995. VAVOUSKOS, CONSTANTIN, Der Beitrag des Griechentums von Pelagonien zur Geschichte des Neueren Griechenlands, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1963, σ.42+σ.4 φωτογραφίες + χάρτης, 8ο 10 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 29757. VINCENT, ALFRED, From life to legend: the chronicles of Stavrinos and Palamidis on Michael the Brave. Ανάτυπο, Βενετία, 1995, p.165-238 9 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 23933. WACE, ALAN J. B. - THOMPSON, MAURICE S., Οι νομάδες των Βαλκανίων. Περιγραφή της ζωής και των εθίμων των Βλάχων της βόρειας Πίνδου, Θεσσαλονίκη, "Αδελφοί Κυριακίδη", 1989, σ.346, 8ο 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 10681. WALKER, MARY-ADELAIDE, Διά της Μακεδονίας ως τις Αλβανικές λίμνες (Οχρίδας και Μαλίκης). Μετάφρασι Κωνσταντίνου Πύρζα, Θεσσαλονίκη, "Μακεδονολατρικός Όμιλος", 1973, σ.ζ΄+155, 4ο, φωτογραφίες 23 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05799. WELLS, H. G., Παγκόσμιος Ιστορία (παράρτημα των ετών 1939-1945 στρατηγού Λανουά). Μετάφρασις Σ. Μητσού. Επιμέλεια εκδόσεως Α. Πέτρου, Αθήναι, "Αφοί Συρόπουλοι", χ.χ., σ. 822, 8ο, εικόνες και χάρτες εκτός κειμένου, σκληρά εξώφυλλα 28 €
< Προηγούμενο   1... 23 24 25 [26] 27   Επόμενο >