(Ιστορικά - Γενική Ιστορία)

516 εγγραφές [481 - 500] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05598. MURAISE, ERIC, Εισαγωγή εις την στρατιωτικήν ιστορίαν, Αθήναι, "Γενικόν Επιτελείον Στρατού", 1966, σ.500, 8ο, σχέδια, ελάχιστη φθορά στη ράχη 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 17969. NEGREPONTI-DELIVANIS, MARIA, Le développement de la Grèce du Nord depuis 1912, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1962, σ.159, 4ο 17 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30963. NICOL, DONALD, Refugees, mixed population and local patriotism in Epiros and Western Macedonia after the Fourth Crusade, Athènes, 1976, p.33 7 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 23595. PÉTRIDIS, JEAN [GÉNÉRAL], Égypte - Grèce (1800 - 1933). Traduction: V. G. Triffonas, Athènes, "Pyrsos", 1934, p.52, 8o 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 32210. PAPACOSTEA - DANIELOPOLU, CORNELIA, Convergences culturelles Gréco-Roumaines (1774 - 1859), Thessaloniki, 1998, p.383, 8o 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 33682. PAPADAKIS, B. P., Chypre, Athènes, 1958, p.44, 8o 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 23593. PEMARTIN, JOSÉ, Le Général Primo de Rivera et la dictature en Espagne. Traduit de l' Espagnol par J. de Simon Saint-Bois...Préface du Général Primo de Rivera, Bruxelles, 1929, p.541+graphique 40, 8ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.), άκοπο, σκίσιμο στο οπισθόφυλλο 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 33929. PRATT, MICHAEL, Britain's Greek Empire. Reflections on the history of the Ionian Islands from the fall of Byzantium. Photographs by Philip Boucas , London, 1978, p.XVI+206, 8o, hardcover 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05831. PSOMIADES, HARRY, The Eastern Question: The last phase. A study in Greek - Turkish diplomacy, Θεσσαλονίκη, "Institute for Balkan Studies", 1968, p. 145+maps 3, 8o, hardcover 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 37359. REDDAWAY, W. F., Φρειδερίκος ο Μέγας (1712 - 1786), Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1935, σ.223, 8ο, δεμένο 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 00067. SCHURÉ, EDOUARD, Οι προφήτες της Αναγέννησης. Δάντης - Λεονάρδος Ντα Βίντσι - Ραφαήλος - Μιχαήλ Άγγελος - Κορρέτζιο. Μετάφραση Μίνας Ζωγράφου-Μεραναίου, Αθήνα, 1956, σ.261, 8ο, άκοπο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31345. SHAZAR, ZALMAN, Étoiles du matin. Préface de Pascal Thémanlys. Traduit de l'hébreu par Guy Deutsch, Paris, "Albin Michel", 1969, p.210, 8o 10 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28556. SIEGFRIED, ANDRÉ, Suez Panama et les routes maritimes mondiales. Avec 33 cartes et graphiques , Paris, "Librairie Armand Colin", 1940, p.298, 8o 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05872. SINCLAIR, T., Ηistoire de la Ρensée Ρolitique Grecque, Paris, "Payot", 1953, p.331, 8o, δεμένο, υπογραμμίσεις με χρωματιστό μολύβι σε τμήματα μερικών σελίδων 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05301. SOPHOCLES, S. M., A History of Greece, Thessalonike, I. M. X. A., 1961, σ. ΧVΙΙΙ + 382, 8ο 28 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05802. STONE, FERDINAND, Les origines du droit louisianais. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 189-197, 8ο 3 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05794. SYMONDS, R., The making of Pakistan, London, "Faber", 1949, σ. 227, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39262. TABOUIS, G.R., Ο Ναβουχοδονόσορ και ο θρίαμβος της Βαβυλώνος. Ματάφρασις Συνταγματάρχου Ν. Μαγγιώρου, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1936, σ.223,στο λευκό μέρος του τελευταίου φύλλου είναι γραμμένη με μολύβι μία ενθύμηση [μαζί δεμένο] BAENTSCH, B., Δαυΐδ, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Μετάφρασις - Διασκευή εκ του Γερμανικού υπό Δ. Καραλή, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1936, σ.95, στη σελίδα τίτλου είναι γραμμένη με μολύβι μία ενθύμηση 24 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19402. TAVUCHIS, NICHOLAS, Family and mobility among Greek - Americans, Athens, "National Centre of Social Researche", 1972, 8o 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05401. TSOURKAS, CL., Les Ηellénes dans l’ intérieur de l’ Égypte..., Thessaloniki, "I.M.X.A.", 1957, p. 22, 8o, με αφιέρωση 9 €
< Προηγούμενο   1... 22 23 24 [25] 26   Επόμενο >