(Ιστορικά - Γενική Ιστορία)

526 εγγραφές [461 - 480] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 26540. DEL MEDICO, H. E., La bible cananéenne découverte dans les textes de Ras Shamra. Traduction nouvelle, Paris, "Payot", 1950, p.239, δεμένο 22 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 26299. DETORAKIS, THEOCHARIS, History of Crete, Iraklion, 1994, p.469 + p.50 pictures - maps - photographs, 8o 24 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05830. DUCELLIER, ALAIN, La façade maritime de l’ Αlbanie au Μoyen Αge - Durazzo et Valona du ΧΙe au ΧVe siècle, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1981, p. XLI + 702, 8o, άκοπο 40 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31219. DYKMANS, MARC, Le Pontifical Romain révisé au XVe siècle, Città del Vaticano, "Biblioteca Apostolica Vaticana", 1985, p.205, dimensions 18Χ25, uncut 45 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05404. ENEPEKIDES, P., Griechische handelsgesellschaften und kaufleute in Wien aus dem jahre 1766 (Ein Konskriptionsbuch), Thessalonike, "I.M.X.A.", 1959, σ.47, 8ο, άκοπο 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 18356. GUINIS, NICOLAS, Chateaubriand, Thessalonique, 1958, p.14, 4o 3 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05803. HASSIOTIS, I., La comunità greca di Νapoli e i moti insurrezionali nella penisola balcanica meridionale durante la seconda metà del ΧVΙ secolo. Οffprint, Θεσσαλονίκη, "Balkan Studies", 1969, p. 280-288, 8o 3 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36379. Hellas and Cyprus. Translated from the Greek original by G. A. Trypanis, Athens, 1955, p.107 + maps, 8o 26 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30991. HEUZEY, LÉON, Excursion dans la Thessalie Turque en 1858, Paris, "Les Belles Lettres", 1927, p.191, 8ο, δεμένο με τα εξώφυλλα 65 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31235. HURTUBISE, PIERRE, Une famille-témoin, les Salviati, Città del Vaticano, "Biblioteca Apostolica Vaticana", 1985, p.527, dimensions 17Χ25, uncut 60 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05868. ILIADOU, DÉMOCRATIE, Ιnventaire des Documents des Archives de la Chambre de Commerce de Μarseille. Lemme Salonique (ΧVΙΙe - ΧVΙΙΙe siècles), Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1981, p.XVII+220, 8o 24 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 15836. Intitute for Balkan Studies, Macedonia past and present. Reprints from Balkan Studies, Thessaloniki, 1992, p.205 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05774. La Ρalestine de Βalfour a Βevin. Déclarations et Documents, Paris, 1947, p.287, 8o, ελαχίστη φθορά στη ράχη 35 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 10742. LARRABEE, STEPHEN, Ελλάς 1775-1865. Πώς την είδαν οι Αμερικάνοι. Μετ. Νινίλας Παπαγιάννη, Αθήνα, "Φέξης", χ.χ., σ.286, 8ο 24 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 29583. LEHMAN, LUCIEN, Wilson, Apôtre et Martyr, Paris, "G. -P. Maisonneuve", 1933, p.400, 8ο, μέτρια κατάσταση, μικρή φθορά στη ράχη 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05764. LELLOS, LEONIDAS, Greece: History - museums - monuments, Athens, 1973, p.254, 8o, πολλές φωτογραφίες 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28051. LOON [VAN], HENDRIK, Ιστορία της ανθρωπότητος. Μετάφραση Περικλή Ροδάκη, χ.τ., "Μαίναλον", χ.χ., σ.455, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 37358. MAK MUNN, GEORGE, Γουσταύος Αδόλφος, ο Λέων του Βορρά (1594 - 1632). Μετάφρασις Κωνστ. Λαγγουράνη, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1936, σ.192, 8o, δεμένο 19 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39259. MALET, ALBERT, Ο Μεσαίων και η αρχή των νεωτέρων χρόνων. Μετάφρασις - διασκευή εκ του Γαλλικού υπό Ν. Μαγγιώρου, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1936, σ.104 [μαζί δεμένο] Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια - Ιστορική Βιβλιοθήκη: Ιστορία των Βαλκανικών Εθνών, Αθήναι, 1937, σ.96 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30156. MALINGOUDIS, PHAEDON, Die mittelalterlichen Kyrillischen Inschriften der Hämus - Halbinsel. Teil I. Die bulgarischen Inschriften, Thessaloniki, "Association Hellénique d' Études Slaves", 1979, S.121, σκληρά εξώφυλλα - περικάλυμμα 20 €
< Προηγούμενο   1... 22 23 [24] 25 26 27   Επόμενο >