(Ιστορικά - Γενική Ιστορία)

489 εγγραφές [441 - 460] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28051. LOON [VAN], HENDRIK, Ιστορία της ανθρωπότητος. Μετάφραση Περικλή Ροδάκη, χ.τ., "Μαίναλον", χ.χ., σ.455, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 37358. MAK MUNN, GEORGE, Γουσταύος Αδόλφος, ο Λέων του Βορρά (1594 - 1632). Μετάφρασις Κωνστ. Λαγγουράνη, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1936, σ.192, 8o, δεμένο 19 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39259. MALET, ALBERT, Ο Μεσαίων και η αρχή των νεωτέρων χρόνων. Μετάφρασις - διασκευή εκ του Γαλλικού υπό Ν. Μαγγιώρου, Αθήναι, "Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια", 1936, σ.104 [μαζί δεμένο] Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια - Ιστορική Βιβλιοθήκη: Ιστορία των Βαλκανικών Εθνών, Αθήναι, 1937, σ.96 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30156. MALINGOUDIS, PHAEDON, Die mittelalterlichen Kyrillischen Inschriften der Hämus - Halbinsel. Teil I. Die bulgarischen Inschriften, Thessaloniki, "Association Hellénique d' Études Slaves", 1979, S.121, σκληρά εξώφυλλα - περικάλυμμα 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16594. MARTIS, NICOLAS, Macedonia. Addressed to the international academic community. Documents of Ancient Greek, Hebrew and Roman writers. Excerpts from the Old and New Testament and other sources , Athens, 1996, p.113, 4o 10 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 29055. MASSIAN, MICHEL, Les explorateurs [Λεύκωμα], Suisse, "Robert Delpire", 1965, p.106, διαστάσεις 21Χ19, σκληρά εξώφυλλα 17 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 33506. MAUROIS, ANDRÉ, Ιστορία της Γαλλίας. Μετάφραση Κοσμά Πολίτη, [Αθήνα], "Ίκαρος", 1949, σ.525, 8ο, δεμένο με το μαλακό εξώφυλλο (πανί), με αφιέρωση δωρητή 28 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16640. MAUROIS, ANDRÉ, Παράλληλη ιστορία - Ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών 1917 - 1961. Μετάφραση Κώστα Κουλουφάκου, Αθήναι, "Φυτράκης", 1962, σ.716, 4ο, φωτογραφίες, βιομηχανική βιβλιοδεσία 30 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31001. MAVROGIANNIS, DIONYSOS, Recherches documantaires sur la vie et l' oeuvre d' Histoire Littéraire de la Jurisprudence du jurisconsulte Grec Thomas DIPLOVATATZIS (1468-1541) [πολυγραφημένο], Paris, 1965, p.160, 4o 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16069. MAZARAKIS - AINIAN, A., Mémoires, "Institute for Balkan Studies", 1979, p.447, 8ο, άκοπο 17 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 17924. MIGNET, F. A., Ιστορία της γαλλικής επανάστασης. Μετάφραση - Πρόλογος - Σημειώσεις Γιάννη Κουχτσόγλου, τόμος Α', τόμος Β', [Αθήνα], "K. M.", 1955, σ.347+350, 8ο, δεμένοι σε ένα σώμα 45 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05418. MITSAKIS, K., Macedonia throughout the centuries, Thessaloniki, 1975, p. 60+map, 8o 7 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 17822. MOURELLOS, J., La Crète a travers les siècles , Heraclion, "Nic. Alikiotis", χ.χ., p.142, 16ο, καλή εικονογράφηση 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05598. MURAISE, ERIC, Εισαγωγή εις την στρατιωτικήν ιστορίαν, Αθήναι, "Γενικόν Επιτελείον Στρατού", 1966, σ.500, 8ο, σχέδια, ελάχιστη φθορά στη ράχη 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 17969. NEGREPONTI-DELIVANIS, MARIA, Le développement de la Grèce du Nord depuis 1912, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1962, σ.159, 4ο 17 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30963. NICOL, DONALD, Refugees, mixed population and local patriotism in Epiros and Western Macedonia after the Fourth Crusade, Athènes, 1976, p.33 7 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 23595. PÉTRIDIS, JEAN [GÉNÉRAL], Égypte - Grèce (1800 - 1933). Traduction: V. G. Triffonas, Athènes, "Pyrsos", 1934, p.52, 8o 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 32210. PAPACOSTEA - DANIELOPOLU, CORNELIA, Convergences culturelles Gréco-Roumaines (1774 - 1859), Thessaloniki, 1998, p.383, 8o 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 33682. PAPADAKIS, B. P., Chypre, Athènes, 1958, p.44, 8o 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 23593. PEMARTIN, JOSÉ, Le Général Primo de Rivera et la dictature en Espagne. Traduit de l' Espagnol par J. de Simon Saint-Bois...Préface du Général Primo de Rivera, Bruxelles, 1929, p.541+graphique 40, 8ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.), άκοπο, σκίσιμο στο οπισθόφυλλο 25 €
< Προηγούμενο   1... 21 22 [23] 24 25   Επόμενο >