(Ιστορικά - Γενική Ιστορία)

516 εγγραφές [441 - 460] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06895. ARAGON, Παράλληλη ιστορία - Ιστορία της Σοβιετικής Ενώσεως 1917-1960. Μετάφραση Άρη Αλεξάνδρου, τ.Α', τ.Β', Αθήναι, "Φυτράκης", 1963, σ.580+4φφ. χάρτες+ 593 +3φφ. χάρτες, 4ο, φωτογραφίες, βιομηχανική βιβλιοδεσία 40 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 29483. ARAGON, Παράλληλη ιστορία - Ιστορία της Σοβιετικής Ενώσεως 1917-1960. Μετάφραση Άρη Αλεξάνδρου, τόμος Α', τόμος Β', Αθήναι, "Φυτράκης Ο.Ε.", 1962, σ.[580+3φφ. χάρτες] + 592, 4ο, φωτογραφίες, δεμένοι 45 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05632. ARON, RAYMOND, Πόλεμος και ειρήνη μεταξύ των εθνών, τόμος Α', τόμος Β', Αθήναι, "Γενικόν Επιτελείον Στρατού", 1966, σ.505+585, 4ο 28 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 25261. BALTA, EVANGELIA, L' Eubée a la fin du XVe siècle. Économie et Population. Les registres de l' année 1474, Athènes, "Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών", 1989, p.448, 4o, άκοπο 40 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30528. BEJA, ENRIQUE SAPORTA, Biblioteca Nueva Sefarad. Volumen V: Refranes de los Judios Sefardíes y otras locuciones típicas de los judíos sefardíes de Salónica y otros sitios de Oriente recopilados, Barcelona, 1978, p.XII+203, 8o 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16028. BENOIST, CHARLES, La Question Méditerranéenne , Paris, 1928, p.190, 8ο, δεμένο 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05521. BESSIRE, P. - O., Ηistoire du peuple Suisse par le texte et par l’ image, 2 τόμοι, Moutier, [1955;], σ.VΙΙΙ+326+348, 4o, πλούσια εικονογράφηση 50 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 15837. DAKIN, DOUGLAS, The Greek Struggle in Macedonia 1897 - 1913. Reprint, Thessaloniki, "Museum of the Macedonian Struggle", 1993, p.XIII+538+28p.illustrations, 4o 40 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 26300. DAKIN, DOUGLAS, The Unification of Greece 1770 - 1923, New York, 1972, p.344, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, περιορισμένες υπογραμμίσεις με κόκκινο στυλό σε μερικές αράδες του προλόγου, των περιεχομένων και της βιβλιογραφίας, στην πρώτη λευκή σελίδα ονοματεπώνυμο κατόχου 23 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31583. Department Greek Communal Chamber, Cyprus. A Handbook on the Island's Past and Present, second edition, Nicosia, 1964, p.307, 8o, illustrated, μέτρια κατάσταση εξωφύλλου 17 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 26540. DEL MEDICO, H. E., La bible cananéenne découverte dans les textes de Ras Shamra. Traduction nouvelle, Paris, "Payot", 1950, p.239, δεμένο 22 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 26299. DETORAKIS, THEOCHARIS, History of Crete, Iraklion, 1994, p.469 + p.50 pictures - maps - photographs, 8o 24 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05830. DUCELLIER, ALAIN, La façade maritime de l’ Αlbanie au Μoyen Αge - Durazzo et Valona du ΧΙe au ΧVe siècle, Thessaloniki, "Institute for Balkan Studies", 1981, p. XLI + 702, 8o, άκοπο 40 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31219. DYKMANS, MARC, Le Pontifical Romain révisé au XVe siècle, Città del Vaticano, "Biblioteca Apostolica Vaticana", 1985, p.205, dimensions 18Χ25, uncut 45 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05404. ENEPEKIDES, P., Griechische handelsgesellschaften und kaufleute in Wien aus dem jahre 1766 (Ein Konskriptionsbuch), Thessalonike, "I.M.X.A.", 1959, σ.47, 8ο, άκοπο 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 18356. GUINIS, NICOLAS, Chateaubriand, Thessalonique, 1958, p.14, 4o 3 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05803. HASSIOTIS, I., La comunità greca di Νapoli e i moti insurrezionali nella penisola balcanica meridionale durante la seconda metà del ΧVΙ secolo. Οffprint, Θεσσαλονίκη, "Balkan Studies", 1969, p. 280-288, 8o 3 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36379. Hellas and Cyprus. Translated from the Greek original by G. A. Trypanis, Athens, 1955, p.107 + maps, 8o 26 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30991. HEUZEY, LÉON, Excursion dans la Thessalie Turque en 1858, Paris, "Les Belles Lettres", 1927, p.191, 8ο, δεμένο με τα εξώφυλλα 65 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31235. HURTUBISE, PIERRE, Une famille-témoin, les Salviati, Città del Vaticano, "Biblioteca Apostolica Vaticana", 1985, p.527, dimensions 17Χ25, uncut 60 €
< Προηγούμενο   1... 21 22 [23] 24 25 26   Επόμενο >