(Ιστορικά - Γενική Ιστορία)

459 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30381. ΒΕΝΕΡΗΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ Μητροπολίτης Κρήτης, Το Αρκάδι δια των αιώνων, Αθήναι, 1938, σ.495, εικόνες και φωτογραφίες εντός και εκτός κειμένου, δεμένο 150 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05734. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η πολεμική αρετή των Ελλήνων. Λόγος εκφωνηθείς την 24ην Σεπτεμβρίου 1967... , Θεσσαλονίκη, 1968, σ.10, 8ο 3 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05874. ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ, ΚΩΝΣΤ., Η Εκκλησία εις τον αγώνα της Ελευθερίας 1453 - 1953, Αθήναι, "Αθ. Κλεισιούνης", 1952, σ.568, 4ο, καλλιτεχνική επιμέλεια: Ευθ. Παπαδημητρίου, φωτογραφίες, αποκολλημένα εξώφυλλα, δύο σκισίμστα στο λευκό παράφυλλο 45 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05673. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αγροτική κοινωνική ασφάλισις. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1956, σ. 238-263, 8ο 5 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 15043. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η γεωπολιτική και οικονομική σπουδαιότης δια την Ελλάδα του Μακεδονοθρακικού χώρου. Ανατύπωσις , Θεσσαλονίκη, "Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης", 1968, σ. 22, 4ο 5 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05559. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Τα προς βορράν σύνορα του ελληνισμού, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1946, σ.18, 8ο 9 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38230. ΒΡΟΝΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ιστορία της Ρόδου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, Ρόδος , 1948, σ.30, 8ο, εικόνες 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 37384. ΒΡΥΩΝΗΣ, Κ. Χ., Εξωτερική ασφάλεια. Ιστορία, πόλεμοι, πολιτική, οικονομία, κοινωνιολογία, δίκαιον. Αι στρατηγικαί πληροφορίαι., Αθήναι, 1979, σ.998, 8ο, άκοπο 55 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39771. ΒΡΥΩΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Το τουρκικό κράτος και η ιστορία. Η Κλειώ συναντά το γκρίζο λύκο, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1993, σ.163, 8ο, περιορισμένες υπογραμμίσεις με μολύβι 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38695. ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Η Δραγασιά (το Δίσλαπο), χθές, σήμερα, αύριο , Δραγασιά, 2010, σ.669, 8ο, φωτογραφίες 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05330. ΓΑΛΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, «Η Χερσόνησος της Καλλιπόλεως και ο Ελλήσποντος στην Ιστορία» από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι το 1922 (Ιστορική μελέτη), Θεσσαλονίκη, 1985, σ.169, 8ο, με αφιέρωση 22 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07450. Γενικόν Επιτελείον Στρατού - Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, Ο Μακεδονικός Αγών και τα εις Θράκην γεγονότα, Αθήναι, 1979, σ.400+20 αναδιπλούμενα σχεδιαγράμματα+20φφ. φωτογραφίες, 4ο 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 17171. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ, Η ιστορία της Θάσου, Θεσσαλονίκη, "Εκδοτική Ομάδα", 1986, σ.174, 8ο, φωτογραφίες 13 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05790. Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλου [μελέτες στην ελληνική, αγγλική, γαλλική κ.ά. γλώσσες], Αθήναι, 1953, σ. ιε' + 707+31φφ. πίνακες, 8ο, άκοπο 55 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 28693. ΓΕΡΜΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, Η Μακεδονία από πλευράς ιστορικής, γεωγραφικής, γαιοπολιτικής και στρατιωτικής δια μέσου των αιώνων. Διάλεξις γενομένη...ενώπιον των Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης , χ.τ., 1963, [σ.36] + χάρτες, διαστάσεις 21Χ34, υπογραμμίσεις με στυλό 13 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 29749. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Εθνικοί και Εκκλησιαστικοί αγώνες των Ελλήνων της Ροδόπης (1864 - 1872). Δεύτερη συμβολή στην ιστορία της Ξάνθης, Ξάνθη, 1980, σ.102, 4ο 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05515. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Συμβολή εις την ιστορίαν της Ξάνθης. Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών, Ξάνθη =[Θεσσαλονίκη], 1976, σ.269, 8ο, εικόνες, λείπει το πρώτο λευκό παράφυλλο, μικρός λεκές (μελάνι;) στο μεριθώριο μερικών φύλλων 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05705. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ, Μοσχόπολις, Αθήναι, "Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων", 1975, σ. 142+31εικόνες, 8ο, εικονογράφηση, "αποτυπώματα" από δύο ετικέτες στο εξώφυλλο 24 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05821. ΓΙΟΜΠΛΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Εράτυρα, Θεσσαλονίκη, 1985, σ. 372, 8ο, εικόνες και φωτογραφίες 23 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 27932. ΓΙΟΧΑΛΑΣ, ΤΙΤΟΣ, Ο Γεώργιος Καστριώτης - Σκεντέρμπεης εις την νεοελληνικήν ιστοριογραφίαν και λογοτεχνίαν, Θεσσαλονίκη, "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου", 1975, σ.170+σ.XXXI εικόνες, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 30 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...23   Επόμενο >