(Ιστορικά - Γενική Ιστορία)

518 εγγραφές [221 - 240] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40328. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡ., Η Ιλλυρική καταγωγή των αρχαίων Μακεδόνων. Ο θρύλος των Μεδδαούρου - Σαν Μέδδρου - Καλαρου Μάρκου εκτροφέας του Σερβαρβανιτόβλαχου Κράλjεβικ Μάρκο [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1985, σ.32, 8ο 9 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40319. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡ., Η καταγωγή των Αλβανών και Ρουμάνων, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.87, 8ο, φωτογραφίες, χάρτες 23 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05608. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡ., Η καταγωγή των Αρμονίων (Τουπίκλην Βλάχων), Θεσσαλονίκη, 1965, σ.μη'+ΧΙ+172, 8ο, φωτογραφίες, ολοσέλιδες εικόνες και φωτογραφίες εκτός κειμένου 27 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40323. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡ., Η προέλευσι της Αρχαιομακεδονικής - νέα τεκμήρια, Θεσσαλονίκη, 1973, σ.24, 8ο, άκοπο 9 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05501. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡ., Μακεδονο - Αρμανικά. Α'. Ο αρχαιομακεδονικός θεσμός των αρματωλών (τεκμήρια από το καπετανάτο Πισοδερίου). Β'. Έθιμα, θρύλλοι και τοπωνυμίες της Λύγκου. Γ'. Τοπωνυμίες αρματωλών (ή Βοϊνικών) του Αίμου, Θεσσαλονίκη, 1976, σ.119, 8ο, εικόνες και φωτογραφίες, χάρτες 17 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40324. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡ., Σύντομη επισκόπησι της ιστορίας των Αρμενταρίων της Μικρευρώπης (Καταγωγή - Οργάνωσι - Πληθυσμός - Διαβάθμιση ευημερίας και πολιτισμού), Θεσσαλονίκη, 1974, σ.46+σ.4 ά.α., 8ο, φωτογραφίες 12 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40318. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡ., Τα 150 ονόματα των οικισμών (περιοχή Φλώρινας - Μοναστηρίου) τεκμήρια καταγωγής των προ του 1912 κατοίκων της Μακεδονίας ειδικά και της Μικρευρώπης γενικά, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.141+αναδιπλούμενος χάρτης, 8ο, άκοπο 32 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40316. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡ., Τι πράγματι ήσαν οι Σκλαβήνοι (= Asseclae) έποικοι του Θέματος Θεσσαλονίκης (Δρουγουβίται Ρυγχίνοι - Σαγουδάτοι), Θεσσαλονίκη, 1971, σ.192, 8ο, εικόνες, άκοπο 30 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38777. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Γλωσσική προέλευση 35 αρχαίων τοπωνυμιών της Μακεδονικής Ιλλυρίας. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", χ.χ. [1990], σ.1065-1073, μεγάλο σχήμα 6 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40322. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Ερμηνεία εβδομήντα Σκλαβηνικών τοπωνυμίων της Αρκαδίας με τις Λατινική - Κελτική - Αρβανίτικη - Αρμανική [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1981, σ.V+31, 8o 12 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05348. ΛΙΒΑΣ, Ξ. Στρατηγός ε.α., Η Αιγηΐς κοιτίς των Αρίων και του Ελληνισμού. Πολιτιστική προήγησις και ακτινοβολία - Φυλετική ενότης - Αμελητέα φυλετικώς η παρείσδυσις των Σλάβων και Τούρκων, Αθήναι, 1963, σ.326, 8ο, δεμένο 27 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39118. ΛΙΒΑΣ, Ξ. Στρατηγός ε.α., Η Αιγηΐς κοιτίς των Αρίων και του Ελληνισμού. Πολιτιστική προήγησις και ακτινοβολία - Φυλετική ενότης - Αμελητέα φυλετικώς η παρείσδυσις των Σλάβων και Τούρκων, έκδοσις συμπληρωμένη, Αθήναι, 1963, σ.326, άκοπο 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40982. ΛΙΟΥΦΗΣ, ΠΑΝΑΓ., Ιστορία της Κοζάνης [ το σώμα του βιβλίου είναι της πρώτης εκδόσεως, του 1924 - τα εξώφυλλα είναι φωτοτυπημένα από την ίδια έκδοση], εν Αθήναις, 1924, σ.374+ αναδιπλούμενος χάρτης, 8ο 28 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05554. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Συμβολή της αμπέλου και του οίνου εις τον πολιτισμόν της Ελλάδος και της ανατολικής Μεσογείου, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1974, σ.286, 8ο, 50 εικόνες 23 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05876. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΗΣ, Η λογική της ιστορίας, Αθήναι, 1959, σ.47, 8ο, άκοπο 10 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05768. ΛΟΥΝΤΒΙΧ, ΕΜΙΛ, Ναπολέων. Μεταφραστής Σπύρος Σκιαδαρέσης, [Αθήνα], "Γκοβόστης", χ.χ., σ.540, 8ο, δεμένο 30 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05389. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ, Ι., Η Θράκη. Ανάτυπον αριθμός 159, Αθήναι, "Εταιρία Θρακικών Μελετών", 1969, σ.141-165, 8ο 7 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30606. Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, ΧΡΟΝΙΚΑ 1982- 83 της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος. Τόμος Δ'. Από τα περιεχόμενα: Μιχ. Δώσσας, Η ίδρυση της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος * Αλέκος Αδαμίδης, Το προμάντεμα του γαμπρού * Αντώνιος Ζανδές, Ο μεταξοσκώληκας και το μετάξι * Κ. Κοεμτζόπουλος, Αι σύγχρονοι γυναίκες των Σερβίων - Η δραστηριότης της «Αναγεννήσεως» [1921] μοναδικόν παράδειγμα προς μίμησιν * Παντελής Οικονόμου, Με τους γενναίους [του Μακεδονικού Αγώνα] * Λάζ. Παπαϊωάννου, Ο Βλατσιώτης οπλαρχηγός Γιάννης Φαρμάκης * Αθανασία Παπαρουσσοπούλου, Ο ναός της Θεοτόκου στο χωριό Ζευγοστάσιο - Καστοριάς , Θεσσαλονίκη, 1983, σ.349, 8ο, καλές φωτογραφίες 19 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30605. Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, ΧΡΟΝΙΚΑ της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος 1871-1979 (Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών). Τόμος Α'. Από τα περιεχόμενα: Ι. Βασδραβέλλης, Οι Μακεδόνες απόδημοι στα χρόνια της τουρκοκρατίας. [Διάλεξις] * Αθαν. Γιομπλάκης, Η ληστοκρατία εις την Δυτικήν Μακεδονία κατά το έτος 1879 και η Μακ. Φιλ. Αδελφότης * Άρης Μπακαΐμης, Το τρυποπέρασμα στο Δρέπανο Κοζάνης * Λαζ. Παπαϊωάννου, Ο καπετάν Κώττας * Γεωργ. Σημαντήρας, Ιστορικοί περίπατοι στο νομό Φλωρίνης * Χρυσ. Τσιούμη, Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Σπηλίου - Αγίου Μηνά , Θεσσαλονίκη, 1979, σ.226, 8ο, εικόνες και φωτογραφίες 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 36580. Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, ΧΡΟΝΙΚΑ της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος. Τόμος Γ'. Από τα περιεχόμενα: * Αλέξανδρος Αδαμίδης, Προσφορά πρωτολείων - Αρχαίες λατρευτικές συνήθειες που τηρούνται στο Βόϊο * Αθνάσιος Γιομπλάκης, Ο Καστοριανός Μανωλάκης - Ένας πρλοδρομος του πνεύματος της Μ.Φ.Α. * Αντώνιος Ζανδές, Η Ελληνική Σχολή Βελβεντού επί Τουρκοκρατίας * Γεώργιος Λυριτζής, Οι Βούλγαροι κατά των Ελλήνων της Φιλιππουπόλεως * Κωνσταντίνος Μακρής, Θρήνος του νεκρού στο Σισάνι Κοζάνης * Παντελής Π. Οικονόμου, Από τα έθιμα των χωριών μας: Μ. Σαρακοστή και Πάσχα στο Λέχοβο, Θεσσαλονίκη, 1981, σ.276, 8ο, φωτογραφίες 17 €
< Προηγούμενο   1... 10 11 [12] 13 14 ...26   Επόμενο >