(Ιστορικά - Γενική Ιστορία)

526 εγγραφές [101 - 120] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38811. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΔΑΜΆΝΤΙΟΣ, Η Αγχίαλος, Αθήναι, "Εταιρεία Θρακικών Μελετών", 1954, σ.145, άκοπο, σκίσιμο στο εξώφυλλο 18 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 25737. ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Καλύβια [Αγρινίου]. Ιχνηλατώντας τον ¨Καναδά", Αγρίνιο, 2004, σ.176, 8ο, καλές φωτογραφίες 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 34608. Εκδόσεις Μαλλιάρης - Παιδεία, Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού. Ο Πόντος - Ιστορία, Λαογραφία και Πολιτισμός. Τόμος πρώτος - Τόμος δεύτερος. [Συλλογικό έργο]. Γενική επιμέλεια: Γεωργιάδης Θανάσης , Θεσσαλονίκη, 1991, σ.747, διαστάσεις 20Χ28, εικόνες και φωτογραφίες, σκληρά εξώφυλλα - περικάλυμμα 55 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 16693. Έκδοσις "ΠΡΩΪΑΣ", Επιτομή της παγκοσμίου ιστορίας από των προϊστορικών χρόνων μέχρι σήμερον, Αθήναι, 1935, σ.1103, 8ο, εικ. [μαζί δεμένα] ΙΣΤΟΡΙΑ περιοδική έκδοσις "ΠΡΩΪΑΣ", μέρος Α', Αθήναι 1935, σ.160 [από τα περιεχόμενα: Αδαμαντίου, Αδ., Εικόνες από τον βίον και τας επιδρομάς των βαρβάρων - Κούζης, Αρ., Η ιατρική κατά τους προϊστορικούς χρόνους και παρά τοις αρχαίοις Ανατολικοίς λαοίς - Κουκούλας, Λ., Το ρωμαϊκόν θέατρον κ.ά.], μέρος Β', σ.79 [από τα περιεχόμενα: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος, Το εκκλησιαστικόν σχίσμα των Μέσων Χρόνων - Παναγιωτόπουλος, Ι.Μ., Αι βυζαντιναί σπουδαί και η βυζαντινή τέχνη κ.ά.], μέρος Γ', σ.96 [από τα περιεχόμενα: Ασπρέας, Γεώργ., Τα πρώτα έτη του ελληνικού ναυτικού - Κουκούλας, Λ., Γουλιέλμος Μύλλερ ο ψάλτης της ελληνικής ελευθερίας κ.ά.] 45 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30131. Έκδοσις Ελευθερουδάκη, Παγκόσμιος Ιστορία συνταχθείσα υπό την διεύθυνσιν Στάθη Καραβία τη συνεργασία Α. Αδαμαντίου - Κ. Αμάντου - Γ. Αρβανιτάκη - Ν. Βέη - Χ. Θεοδωρίδου - Π. Καρολίδου - Σ. Μαρινάτου - Π. Μπρατσιώτου - Σ. Κουγέα κ.ά. Τόμος δεύτερος - Μέρος Β': 630 σελίδες - 498 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 18 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου, εν Αθήναις, 1934, διαστάσεις 21Χ29, σκληρά εξώφυλλα 35 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30132. Έκδοσις Ελευθερουδάκη, Παγκόσμιος Ιστορία συνταχθείσα υπό την διεύθυνσιν Στάθη Καραβία τη συνεργασία Α. Αδαμαντίου - Κ. Αμάντου - Γ. Αρβανιτάκη - Ν. Βέη - Χ. Θεοδωρίδου - Π. Καρολίδου - Σ. Μαρινάτου - Π. Μπρατσιώτου - Σ. Κουγέα κ.ά. Τόμος πρώτος: 792 σελίδες - 539 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 52 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου. Τόμος δεύτερος - Μέρος Α': 680 σελίδες - 617 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 32 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου. Τόμος δεύτερος - Μέρος Β': 630 σελίδες - 498 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 18 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου, εν Αθήναις, 1932, 1933, 1934, διαστάσεις 21Χ29, σκληρά εξώφυλλα 120 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30790. Έκδοσις Ελευθερουδάκη, Παγκόσμιος Ιστορία. Συνταχθείσα υπό την διεύθυνσιν Στάθη Καραβία τη συνεργασία Α. Αδαμαντίου - Κ. Αμάντου - Γ. Αρβανιτάκη - Ν. Βέη - Χ. Θεοδωρίδου - Π. Καρολίδου - Σ. Μαρινάτου - Π. Μπρατσιώτου - Σ. Κουγέα κ.ά. Τόμος πρώτος: 792 σελίδες - 539 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 52 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου. Τόμος δεύτερος - Μέρος Α': 680 σελίδες - 617 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 32 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου. Τόμος δεύτερος - Μέρος Β': 630 σελίδες - 498 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 18 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου, εν Αθήναις, 1932, 1933, 1934, διαστάσεις 21Χ29, δεμένοι 130 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30130. Έκδοσις Ελευθερουδάκη, Παγκόσμιος Ιστορία. Συνταχθείσα υπό την διεύθυνσιν Στάθη Καραβία τη συνεργασία Α. Αδαμαντίου - Κ. Αμάντου - Γ. Αρβανιτάκη - Ν. Βέη - Χ. Θεοδωρίδου - Π. Καρολίδου - Σ. Μαρινάτου - Π. Μπρατσιώτου - Σ. Κουγέα κ.ά. Τόμος πρώτος: 792 σελίδες - 539 πολύχρωμοι και απλαί εικόνες, 52 χάρται και διαγράμματα εντός και εκτός του κειμένου, εν Αθήναις, 1932, διαστάσεις 21Χ29, σκληρά εξώφυλλα 40 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30173. Έκδοσις Κοινότητος Κατοχής, Η Κατοχή - Από το χρονικόν ενός Ακαρνανικού χωριού. Επιμέλεια: Κ. Σ. Κώνστα, Αθήναι, 1971, σ.102, 8ο, φωτογραφίες, με αφιέρωση του Προέδρου της Κοινότητος 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40526. Έκδοσις Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, Η Δυτική Μακεδονία χθες σήμερα - αύριο. Πρακτικά 1ου Πανδυτικομακεδονικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκη, 1987, σ.326, φωτογραφίες. Από τα περιεχόμενα: Αρ. Κωστόπουλος, Η ιστορική πορεία της Δυτικής Μακεδονίας * Νικόλαος Μουτσόπουλος, Ο ελληνισμός όπως τον βλέπουμε μέσα από τα μνημεία της Μακεδονίας * Κ. Βαβούσκος, Ο νεώτερος ελληνισμός του βορείου τμήματος της Δυτ. Μακεδονίας * Γ. Στεριάδης, Ο δασικός πλούτος της Δυτικής Μακεδονίας * Χρ. Ζιωγανάς, Η κτηνοτροφία στη Δυτική Μακεδονία 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05744. Έκδοσις Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, Η Θεσσαλονίκη και η συμβολή των Δυτικομακεδόνων στην ιστορική εξέλιξή της, Θεσσαλονίκη, 1985, σ.126, 8ο, φωτογραφίες 12 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05377. Έκδοσις της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ο ιππότης Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος. Αφιέρωμα επί τη εκατονταετηρίδι του θανάτου του 1863 - 1963, Αθήναι, 1963, σ. 69+[8φφ. εικόνες], 8ο, "το εξώφυλλον ξυλογραφία Γ. Βαρλάμου εγένετο βάσει μεταλλίου του Bovy" 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05761. Έκδοσις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστημονική επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής - Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Τόμος ΙΑ', Θεσσαλονίκη, 1988, σ.431, 8ο φωτογραφίες. Από τα περιεχόμενα: Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Αναζητώντας τη θέση της αρχαίας Λητής * Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά, Η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κύμη και ο Ιω.Χαλεπάς [της ιδίας], Οικογένειες τηνιακών μαρμαράδων * Ματούλα Σκαλτσά, Αθήνα 1839-1900: Φωτογραφικές μαρτυρίες (Με αφορμή μια έκθεση) * Ε. Π. Δημητριάδης, Κοινωνία, αθλητισμός και χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης 27 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05762. Έκδοσις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστημονική επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής, τόμος ΙΒ', Θεσσαλονίκη, 1990, σ. 291, φωτ. Από τα περιεχόμενα: Ν.Μουτσόπουλος, Ο Μεβλεβιχανές έξω από τα ΒΔ τείχη της Θεσσαλονίκης * Α.Καραδήμου-Γερόλυμπου, Οθωμανική πολεοδομία των μεταρρυθμίσεων..., * Γ.Καραδέδος, Υδραυλικές γνώσεις και τεχνολογία των Αρχαίων], 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38783. Έκδοσις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστημονική επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής - Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Τόμος ΙΔ', Θεσσαλονίκη, 1997, σ.215, 8ο, εικόνες και πίνακες. Από τα περιεχόμενα: Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ο άγιος Ανδρέας Γόρτυνας * Παναγιώτης Τσολάκης, Το κτηματολόγιο και το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως Καστοριάς * Ε. Π. Δημητριάδης, Θεσσαλονίκη - Σόφια. Περιφέρεια και αστικός χώρος περί τα μέσα του 20ού αι. Διαφαινόμενες προοπτικές * Αλέκα Καραδήμου - Γερολύμπου, Μία πρότυπη πολεοδομική επέμβαση: Η ανοικοδόμηση των Σερρών, 1913 - 1920 24 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05811. Έκδοσις του Οργανισμού Κοινής Ωφελείας και της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Ηνωμένες Πολιτείες: Η αέναη επανάστασις [σειρά άρθρων τα οποία εδημοσιεύθησαν αρχικώς εις το περιοδικόν "Φόρτσουν"], Αθήναι, χ.χ., σ. 133, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 10 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 33297. Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βυθού [Κοζάνης], Τρεις Κώδικες της εκκλησίας και της σχολής του Ντολού (Βυθού) Βοΐου Κοζάνης (1838-1940). Επιμέλεια έκδοσης - Μεταγραφή κειμένων - Σχόλια - Σημειώσεις Αλέξανδρος Σωτ. Μπακαΐμης, Θεσσαλονίκη, 1992, σ.363, 4ο, φωτογραφίες, με αφιέρωση δωρητή 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 20790. Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Επιστημονικές ανακοινώσεις - διαλέξεις, 1 (1990 - 1991) [περιεχόμενα: 1. Ι. Καραγιαννόπουλος, Παρατηρήσεις στον CJ 11.48.19 2.Μαρία Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, Εθνικιστικά φαινόμενα και χωριστικές τάσεις στα Βαλκάνια, τα ιστορικά αίτια 3. Αρετή Τούντα - Φεργαδή, Αλέξανδρος Παπαναστασίου...] , Αθήνα, 1991, σ.56 6 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31176. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΛΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο 28-30 Μαΐου 2010 * Πρακτικά, Θεσσαλονίκη, 2011, σ.382. Από τα περιεχόμενα: Δούκαινα Γ. Ζάννη, Τα γεγονότα της προγραφής, διαφυγής και εκτέλεσης του Κικέρωνα (43 π.Χ.): Τίτος Λίβιος, Σενέκας Πρεσβύτερος, Πλούταρχος, Αππιανός και Δίων Κάσσιος * Νίκη Παπαηλιάκη, Γαλλική Ιεραποστολή, ιερός πόλεμος και εμπόριο στο Αιγαίο τον 17ο αιώνα * Ελ. Λ. Βέτσιος, Η ίδρυση νέων βενετικών προξενείων στον ελληνικό χώρο μετά τη συνθήκη του Passarowitz (1718) * Σοφία Ηλιάδου-Τάχου κ.ά., Τα ρουμανικά σχολεία στη Μακεδονία (1939 - 1949) * Μαρία Α. Νικολοπούλου, Προσφυγική αποκατάσταση στο Νομό Έβρου κατά την περίοδο 1922-1935. Παραδείγματα οικονομικής ένταξης των προσφύγων * Λ. Παπακώστα - Ι. Σκούρτης, Ο Γερουσιαστής Ασσέρ Μαλλάχ και οι δραστηριότητες του στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου μέσα από τον εβραϊκό τύπο της πόλης 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05391. ΕΝΙΣΛΕΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Η Πίνδος και τα χωριά της. Σπήλαιον - Γρεβενά - Σαμαρίνα, Αθήναι, 1951, σ.164, 8ο, άκοπο 24 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 [6] 7 8 ...27   Επόμενο >