(Ιστορικά - Γενική Ιστορία)

511 εγγραφές [101 - 120] Αναζήτηση:  
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05377. Έκδοσις της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Ο ιππότης Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος. Αφιέρωμα επί τη εκατονταετηρίδι του θανάτου του 1863 - 1963, Αθήναι, 1963, σ. 69+[8φφ. εικόνες], 8ο, "το εξώφυλλον ξυλογραφία Γ. Βαρλάμου εγένετο βάσει μεταλλίου του Bovy" 14 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05761. Έκδοσις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστημονική επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής - Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Τόμος ΙΑ', Θεσσαλονίκη, 1988, σ.431, 8ο φωτογραφίες. Από τα περιεχόμενα: Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Αναζητώντας τη θέση της αρχαίας Λητής * Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά, Η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κύμη και ο Ιω.Χαλεπάς [της ιδίας], Οικογένειες τηνιακών μαρμαράδων * Ματούλα Σκαλτσά, Αθήνα 1839-1900: Φωτογραφικές μαρτυρίες (Με αφορμή μια έκθεση) * Ε. Π. Δημητριάδης, Κοινωνία, αθλητισμός και χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης 27 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38783. Έκδοσις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστημονική επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής - Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Τόμος ΙΔ', Θεσσαλονίκη, 1997, σ.215, 8ο, εικόνες και πίνακες. Από τα περιεχόμενα: Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ο άγιος Ανδρέας Γόρτυνας * Παναγιώτης Τσολάκης, Το κτηματολόγιο και το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως Καστοριάς * Ε. Π. Δημητριάδης, Θεσσαλονίκη - Σόφια. Περιφέρεια και αστικός χώρος περί τα μέσα του 20ού αι. Διαφαινόμενες προοπτικές * Αλέκα Καραδήμου - Γερολύμπου, Μία πρότυπη πολεοδομική επέμβαση: Η ανοικοδόμηση των Σερρών, 1913 - 1920 24 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05811. Έκδοσις του Οργανισμού Κοινής Ωφελείας και της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Ηνωμένες Πολιτείες: Η αέναη επανάστασις [σειρά άρθρων τα οποία εδημοσιεύθησαν αρχικώς εις το περιοδικόν "Φόρτσουν"], Αθήναι, χ.χ., σ. 133, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 10 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 33297. Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βυθού [Κοζάνης], Τρεις Κώδικες της εκκλησίας και της σχολής του Ντολού (Βυθού) Βοΐου Κοζάνης (1838-1940). Επιμέλεια έκδοσης - Μεταγραφή κειμένων - Σχόλια - Σημειώσεις Αλέξανδρος Σωτ. Μπακαΐμης, Θεσσαλονίκη, 1992, σ.363, 4ο, φωτογραφίες, με αφιέρωση δωρητή 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 20790. Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Επιστημονικές ανακοινώσεις - διαλέξεις, 1 (1990 - 1991) [περιεχόμενα: 1. Ι. Καραγιαννόπουλος, Παρατηρήσεις στον CJ 11.48.19 2.Μαρία Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, Εθνικιστικά φαινόμενα και χωριστικές τάσεις στα Βαλκάνια, τα ιστορικά αίτια 3. Αρετή Τούντα - Φεργαδή, Αλέξανδρος Παπαναστασίου...] , Αθήνα, 1991, σ.56 6 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31176. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΛΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο 28-30 Μαΐου 2010 * Πρακτικά, Θεσσαλονίκη, 2011, σ.382. Από τα περιεχόμενα: Δούκαινα Γ. Ζάννη, Τα γεγονότα της προγραφής, διαφυγής και εκτέλεσης του Κικέρωνα (43 π.Χ.): Τίτος Λίβιος, Σενέκας Πρεσβύτερος, Πλούταρχος, Αππιανός και Δίων Κάσσιος * Νίκη Παπαηλιάκη, Γαλλική Ιεραποστολή, ιερός πόλεμος και εμπόριο στο Αιγαίο τον 17ο αιώνα * Ελ. Λ. Βέτσιος, Η ίδρυση νέων βενετικών προξενείων στον ελληνικό χώρο μετά τη συνθήκη του Passarowitz (1718) * Σοφία Ηλιάδου-Τάχου κ.ά., Τα ρουμανικά σχολεία στη Μακεδονία (1939 - 1949) * Μαρία Α. Νικολοπούλου, Προσφυγική αποκατάσταση στο Νομό Έβρου κατά την περίοδο 1922-1935. Παραδείγματα οικονομικής ένταξης των προσφύγων * Λ. Παπακώστα - Ι. Σκούρτης, Ο Γερουσιαστής Ασσέρ Μαλλάχ και οι δραστηριότητες του στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου μέσα από τον εβραϊκό τύπο της πόλης 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05391. ΕΝΙΣΛΕΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Η Πίνδος και τα χωριά της. Σπήλαιον - Γρεβενά - Σαμαρίνα, Αθήναι, 1951, σ.164, 8ο, άκοπο 24 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38967. Ένωση Βλάχων Επιστημόνων, Οι ελληνογενείς Βλάχοι. Περιεχόμενα: Αχ. Λαζάρου, Οι Βλάχοι της Ελλάδος διαχρονικά και διεπιστημονικά * Αγόρω -Ελισάβετ Λαζάρου - Παναγάκη, Νομική θεώρηση απαρχών του αρμανικού ζητήματος ή της λατινοφωνίας στην Ήπειρο - Μακεδονία * Λεωνίδας Τζημοζιώγας, Ετυμολογικοί περίπατοι σε συνάρτηση με το ελληνοβλαχικό ιδίωμα * Δημήτριος Τσακτανής, Μερική απεικόνιση των ελληνογενών Βλάχων , Αθήνα, 2005, σ.333, 8ο, φωτογραφίες 15 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40521. Επιστημονική επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής - Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Τόμος ΙΓ', Θεσσαλονίκη, 1995, σ.489, 8ο φωτογραφίες - εικόνες - σχήματα. Από τα περιεχόμενα: Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Η εκκλησία του κάστρου του Λογγά [Καστοριά] * Αρκαδάκη Μαρία, Το προμαχωνικό σύστημα οχύρωσης του ΙΣΤ' - ΙΗ" αιώνα στην Ελληνική βιβλιογραφία. Προβλήματα ορισμών και ορολογίας * Nic Komninos, Antipolis - essai sur les espaces de l'après fordisme * Ζωή Καραμάνου - Στ. Κουκόπουλος, Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις για την αναβάθμιση της "Χερσονήσου της Παναγίας" στην Καβάλα 25 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05542. ΕΡΒΙΓΚ, ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, Μωάμεθ, ο βίος και το έργον αυτού. Μετάφρασις Στ.Ικονίου, εν Αθήναις, "Ελευθερουδάκης", 1930, σ.239, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 16 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 40835. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Ιστορία του Μεσολογγίου, Αθήνα, "Γκοβόστης", χ.χ.[=2007(;)], σ.526, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 20 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 31144. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η συμβολή της Θράκης στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους (Από το 1361 έως το 1920), Αλεξανδρούπολις, 2001, σ.770, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 35 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 33550. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η συμβολή της Θράκης στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους (Από το 1361 έως το 1920). [Βραβευθέν υπό της Ακαδημίας Αθηνών], [Β' έκδοσις], Αλεξανδρούπολις, 2002, σ.792, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 30 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 41333. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η συμβολή της Θράκης στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους (Από το 1361 έως το 1920), Β' έκδοσις, Αλεξανδρούπολις, 2002, σ.792, 8ο, φωτογραφίες και εικόνες, σκληρά εξώφυλλα, με αφιέρωση 35 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05486. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Περί οικήσεως της παρ’ Έβρον Θράκης και του εν Ελαφοχωρίω προϊστορικού τύμβου, εν Αθήναις, "Εταιρεία Θρακικών Μελετών", 1953, σ.45, 8ο, σχήματα 11 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05485. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τα αρχαία θρακικά Άβδηρα. Ανάτυπον, Αθήναι, "Εταιρεία Θρακικών Μελετών", 1963, σ.32, 8ο, άκοπο 7 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 17932. ΖΑΓΚΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ, Πολύχρονο [Χαλκιδικής]: Ένα χωριό στη ροή της ιστορίας, χ. τ., 1996, σ.180, 8ο, φωτογραφίες 12 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 05489. ΖΑΓΚΛΗΣ, ΔΗΜ., Όρια και πόλεις της αρχαίας Θράκης. Ανάτυπον αριθμός 155, Αθήναι, "Εταιρία Θρακικών Μελετών", 1969, σ.59, 8ο 9 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 35094. ΖΑΜΠΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΝΤΟΣ γη των Τραντέλλενων [Λεύκωμα], Αθήνα [= Θεσσαλονίκη], "Υπουργείο Εθνικής Άμυνας", 2001, σ.269, διαστάσεις 24Χ28, σκληρά εξώφυλλα - περικάλυμμα 40 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 [6] 7 8 ...26   Επόμενο >