(Νομικά)

858 εγγραφές [821 - 840] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26020. Institute Français d' Athènes, Σύμμεικτα εις μνήμην Αλεξάνδρου Σβώλου * Mélanges Alexandre Svolos. Από τα περιεχόμενα: Roland Drago, Les voies de rétractaction contre les décisions rendus par le Conseil d' État * Giuseppino Treves, La justice constitutionnelle en Italie * Georges Vlachos, En marge du «contrat social» * Δημήτριος Αποστολίδης, Η έννοια της συνταγματικής ρήτρας: «Δια νόμου εφ' άπαξ εκδιδομένου» * Αλέξανδρος Βαμβέτσος, Παρεκβάσεις του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος * Ηλίας Κυριακόπουλος, Αι περί πολιτεύματος ιδέαι του Παύλου Καλλιγά * Δ. Α. Σίδερις, Ελληνικά Συντάγματα προ της Ελληνικής Επαναστάσεως * Φαίδων Βεγλερής, Η συνταγματική προστασία των διαθηκών και δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών, Αθήναι, 1961, σ.VII+572, 4ο, άκοπο 40 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 19740. Institute Hellénique de Droit International et Étranger, Constitution Hellénique (Entrée en vigueur le 1er Janvier 1952) , Athènes, 1955, p.50 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05268. Jus Gentium - Series of Publications of International Law, The integration of Europe and Greece (The Congress of Thessaloniki), Thessaloniki, 1965, p.XXXVII+384, 8o, άκοπο 18 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18969. KARANIKAS, DEMETRE, Le droit pénal repressif et son role social - pédagogique. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.35-43 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17534. KERAMEUS, K., The use of conciliation for dispute settlemement, Athènes, 1979, p.42-53 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17086. KYRIACOPOULOS, ELIE, De la séparation des juridictions administratives et des juridictions judiciaires en Grèce. Ανάτυπο, Athènes, 1955, p.75-91, 4ο 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29034. LAGRANGE, MAURICE, Το δικαστήριον των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1965, σ.43-73 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38034. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα υπό Γεωργίου Σ. Σημίτου, δικηγόρου. Τόμος πρώτος: Περί εμπορικών πράξεων και περί εμπόρων, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιός", 1932, σ.732, δεμένο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39658. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα, υπό Κωνστ, Σούρλου. Τόμος έκτος: Περί ναυτικής εμπορίας, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιος", 1937, σ.959, 8ο, δεμένο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39659. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα, υπό Κωνστ, Ν. Καράβα. Τόμος τρίτος: Γενικοί κανόνες περί των εμπορικών συναλλαγμάτων-...- Συνάλλαγμα μεταφοράς, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιος", 1935, σ.824, 8ο, δεμένο, μικρή φθορά στο δέσιμο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39669. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου, δικηγόρου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα υπό Γεωργίου Σ. Σημίτου, δικηγόρου. Τόμος δεύτερος - Μέρος Α' - Μέρος Β': Περί εταιρειών, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιος", 1932, 1934, σ.699 +σ.1050, 8ο, δεμένο σε δύο τόμους 68 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05214. MARAIS, PIERRE, Φορτωτικοί τίτλοι και τραπεζικαί πιστώσεις. Μετ. Α. Λοβέρδου και Δ. Μιχαηλίδου, εν Αθήναις, 1928, σ.222, 8ο, δεμένο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22354. MARCANTONATOS, LEON, Les relations consulaires aux termes de la Convention de Vienne du 24 Avril 1963 , Thessalonique, "Ινστιτούτον Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης", 1974, p.VIII+363, 4o 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34660. MITSOU, T., Les rapports entre convention collective et sentence arbitrale, Paris, 1958, p.392, 4o, με αφιέρωση, άκοπο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40093. PANTAZOPOULOS, N. I., Community laws and customs of Western Macedonia under Ottomam Rule. Ανάτυπο , Θεσσαλονίκη, 1961, σ.22, 8ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06217. PANTAZOPOULOS, NICOLAS, Carattere ed Αspetti fondamentali della politica legislativa della dinastia Μacedone. Ανάτυπον, χ.τ., χ.χ., σ. 152-169, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 19730. PANTAZOPOULOS, NICOLAS, Utopie et réalité dans le droit Νéo-Ηellénique. Ανάτυπον, Athen, 1973, p.615-635 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22915. PAPACONSTANTINE, GEORGE, Legal Aspects of Doing Business in Greece. policies and Laws, Thessaloniki, 1973, p.131, 4ο, με αφιέρωση 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34664. PAPANICOLAÏDIS, DÉMÈTRE, Introduction générale a la théorie de la police administrative, Athènes, 1960, p.102, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο 18 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38046. PILLET, A. - NIBOYET, J.-P., Manuel de Droit international privé. I.Nationalité - II. Condition des étrangers. III. Conflit des lois;, - Respect des droits acquis , París, "Librairie de la Societé du Recueil Sirey", 1924, p.792, 8o, δεμένο 35 €
< Προηγούμενο   1... 39 40 41 [42] 43   Επόμενο >