(Νομικά)

863 εγγραφές [821 - 840] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21748. EVRIGENIS, DIMITRIOS, Institutionnalisation des droits de l' home et droit universel. Extrait , Thessaloniki, 1966, p.1103-1111 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21749. EVRIGENIS, DIMITRIOS, La cour internationale de justice et le droit interne. Problèmes des éléments latents de la règle de droit international, Thessalonique, 1958, p.40 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 03817. GARÇON, MAURIS, Ο δικηγόρος και η ηθική. Μετάφραση: Γεωργίου Πανάγου, Θεσσαλονίκη, 1973, σ.183, 8ο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25830. GETOV, DOROTEI - ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Κατάλογος των Ελληνικών νομικών χειρογράφων των αποκειμένων στο Κέντρο Σλαβο - Βυζαντινών Σπουδών «Ivan Dujčev» του Πανεπιστημίου «Sv. Kliment Ohridski» της Σόφιας , Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης", 1994, σ.168 + σ.69 φωτογραφίες χειρογράφων, 8ο 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29033. GRAVEN, JEAN, Les responsabilités pénales complexes et leur solution en Droit Suisse. (Extrait) , Thessalonique, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", p.335-397 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39376. In memoriam. Αντώνιος Μαρίου Μπαμπάκος (1935-1964) - Ο προικισμένος ερευνητής της Ιστορίας του Δικαίου. Επιμέλεια: Γεωργίου Κ. Ζωγραφάκη, Αθήναι, 1981, σ.40, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26020. Institute Français d' Athènes, Σύμμεικτα εις μνήμην Αλεξάνδρου Σβώλου * Mélanges Alexandre Svolos. Από τα περιεχόμενα: Roland Drago, Les voies de rétractaction contre les décisions rendus par le Conseil d' État * Giuseppino Treves, La justice constitutionnelle en Italie * Georges Vlachos, En marge du «contrat social» * Δημήτριος Αποστολίδης, Η έννοια της συνταγματικής ρήτρας: «Δια νόμου εφ' άπαξ εκδιδομένου» * Αλέξανδρος Βαμβέτσος, Παρεκβάσεις του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος * Ηλίας Κυριακόπουλος, Αι περί πολιτεύματος ιδέαι του Παύλου Καλλιγά * Δ. Α. Σίδερις, Ελληνικά Συντάγματα προ της Ελληνικής Επαναστάσεως * Φαίδων Βεγλερής, Η συνταγματική προστασία των διαθηκών και δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών, Αθήναι, 1961, σ.VII+572, 4ο, άκοπο 40 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 19740. Institute Hellénique de Droit International et Étranger, Constitution Hellénique (Entrée en vigueur le 1er Janvier 1952) , Athènes, 1955, p.50 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05268. Jus Gentium - Series of Publications of International Law, The integration of Europe and Greece (The Congress of Thessaloniki), Thessaloniki, 1965, p.XXXVII+384, 8o, άκοπο 18 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18969. KARANIKAS, DEMETRE, Le droit pénal repressif et son role social - pédagogique. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.35-43 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17534. KERAMEUS, K., The use of conciliation for dispute settlemement, Athènes, 1979, p.42-53 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17086. KYRIACOPOULOS, ELIE, De la séparation des juridictions administratives et des juridictions judiciaires en Grèce. Ανάτυπο, Athènes, 1955, p.75-91, 4ο 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29034. LAGRANGE, MAURICE, Το δικαστήριον των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1965, σ.43-73 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38034. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα υπό Γεωργίου Σ. Σημίτου, δικηγόρου. Τόμος πρώτος: Περί εμπορικών πράξεων και περί εμπόρων, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιός", 1932, σ.732, δεμένο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39658. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα, υπό Κωνστ, Σούρλου. Τόμος έκτος: Περί ναυτικής εμπορίας, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιος", 1937, σ.959, 8ο, δεμένο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39659. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα, υπό Κωνστ, Ν. Καράβα. Τόμος τρίτος: Γενικοί κανόνες περί των εμπορικών συναλλαγμάτων-...-Συνάλλαγμα μεταφοράς, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιος", 1935, σ.824, 8ο, δεμένο, μικρή φθορά στο δέσιμο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39669. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου, δικηγόρου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα υπό Γεωργίου Σ. Σημίτου, δικηγόρου. Τόμος δεύτερος - Μέρος Α': Περί εταιρειών, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιος", 1932, σ.639, 8ο, δεμένο 32 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05214. MARAIS, PIERRE, Φορτωτικοί τίτλοι και τραπεζικαί πιστώσεις. Μετ. Α. Λοβέρδου και Δ. Μιχαηλίδου, εν Αθήναις, 1928, σ.222, 8ο, δεμένο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22354. MARCANTONATOS, LEON, Les relations consulaires aux termes de la Convention de Vienne du 24 Avril 1963 , Thessalonique, "Ινστιτούτον Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης", 1974, p.VIII+363, 4o 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34660. MITSOU, T., Les rapports entre convention collective et sentence arbitrale, Paris, 1958, p.392, 4o, με αφιέρωση, άκοπο 25 €
< Προηγούμενο   1... 40 41 [42] 43 44   Επόμενο >