(Νομικά)

864 εγγραφές [801 - 820] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37666. ΨΩΜΑΣ, ΙΩΑΝ., Ο αναιρετικός λόγος του Άρθρου 559 αρ. 11 ΚΠολ.Δ. κατά την νομολογίαν του Αρείου Πάγου. Ανάτυπο, Αθήναι, 1981, σ.315-353 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 08154. ANGELOV, ANGEL, Les enterprises d’ Etat bulgares et le developpement du commerce international. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ.1106-1118, 8ο 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17101. ANTONOPOULOS, NICOLAS, La condition internationale du Mont Athos. Extrait, Chevetogne, 1963, p.382 - 405, 4o 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17528. BAUR, FRITZ, Δικαστικά έξοδα - ευεργετήματα πενίας. Μετάφρασις Νικολάου Κλαμαρή, Αθήναι, 1978, σ.24, 8ο 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 33337. BECCARIA, CESARE, Περί των εγκλημάτων και των ποινών. Μετάφραση εις την Ελληνική υπό Βασιλείου Ι. Ζησιάδη [πολυγραφημένο(;), τυπωμένο εξώφυλλο], Θεσσαλονίκη, 1980, σ.γ'+88, μεγάλο σχήμα 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25699. CALOGEROPOULOS - STRATIS, S., Les institutions consecutives a la non application du principe du droit des peuples à disposer d' eux - mêmes. Ανάτυπον , Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1975, p.981-992 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24847. CONSTANTOPOULOS, DEMETRIUS, The Legal Structure of the European Economic Community. Ανάτυπον , Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1969, σ.677-749 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05781. D'OLIVIER FARRAN, CHARLES, Family law of the Christian communities of the Μiddle Εast. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1966, σ. 169-190, 8ο 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25703. DELOUKAS, NICHOLAS, The regional unification of law especially through the European Communities. Ανάτυπον, Thessaloniki, 1965, p.297-313 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29035. DELOUKAS, NICOLAS, Die Versicherungsaufsicht in Griechenland. (Sonderdruck), Thessaloniki, "Α. Π. Θ.", 1966, S.1113-1126 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28286. DERNBURG, ΕΡΡΙΚΟΣ, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Τόμος Ε'. Κληρονομικόν Δίκαιον. Κατά μετάφρασιν Γεωργίου Δυοβουνιώτου, έκδοσις δευτέρα επηυξημένη, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1909, σ.440, 8ο, δεμένο, αποκολλημένα δύο φύλλα 23 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23800. DERNBURG, ΕΡΡΙΚΟΣ, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά μετάφρασιν Γεωργίου Δυοβουνιώτου. Τόμος Δ'. Οικογενειακόν Δίκαιον, έκδοσις δευτέρα επηυξημένη, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1910, σ.159. Τόμος Ε'. Κληρονομικόν Δίκαιον, έκδοσις δευτέρα επηυξημένη, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1909, σ.440. Δύο τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα, χωρίς ράχη 22 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38921. DERNBURG, ΕΡΡΙΚΟΣ, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά μετάφρασιν Γεωργίου Δυοβουνιώτου. Τόμος Α'. Γενικαί Αρχαί, , εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1910, σ.159. Τόμος Ε'. Κληρονομικόν Δίκαιον, έκδοσις δευτέρα επηυξημένη, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1909, σ.440. Δύο τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα, χωρίς ράχη , έκδοσις δευτέρα επηυξημένη, εν Αθήναις, "Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Δ. Φέξη", 1911, σ.649+στ'+δ, 8ο, δεμένο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38880. DERNBURG, ΕΡΡΙΚΟΣ, Σύστημα του Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά μετάφρασιν Γεωργίου Δυοβουνιώτου. Τόμος Γ'. Οικογενειακόν Δίκαιον, έκδοσις τρίτη βελτιωθείσα και επαυξηθείσα, εν Αθήναις, "Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου", 1931, σ.η'+204 [μαζί δεμένο] Τόμος Ε'. Κληρονομικόν Δίκαιον, έκδοσις τρίτη βελτιωθείσα και επαυξηθείσα, εν Αθήναις, "Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου", 1928, σ.ιβ'+350. Δύο τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα 40 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40972. DERNBURG, ΕΡΡΙΚΟΣ, Σύστημα του Ρωμαϊκού Δικαίου. Κατά μετάφρασιν Γεωργίου Δυοβουνιώτου. Τόμος Β'. Εμπράγματον Δίκαιον, έκδοσις τρίτη βελτιωθείσα και επαυξηθείσα, εν Αθήναις, "Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου", 1929, σ.ιβ'+418, δεμένο - έντονες φθορές στο εξωτερικό μέρος της ράχης 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38945. DERNBURG, ΕΡΡΙΚΟΣ, Σύστημα του Ρωμαϊκού Δικαίου. Τόμος Α'. Γενικαί Αρχαί. Κατά μετάφρασιν Γεωργίου Δυοβουνιώτου, έκδοσις τρίτη βελτιωθείσα και επαυξηθείσα, εν Αθήναις, "εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε.", 1932, σ.η'+453 [μαζί δεμένο, του ιδίου] Τόμος Β'. Εμπράγματον Δίκαιον. Κατά μετάφρασιν Γεωργίου Δυοβουνιώτου, έκδοσις τρίτη βελτιωθείσα και επαυξηθείσα, εν Αθήναις, "εκδοτικός οίκος Δημητράκου", 1929, σ.ιβ'+418 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28281. DERNBURG, ΕΡΡΙΚΟΣ, Σύστημα του Ρωμαϊκού Δικαίου. Τόμος Γ'. Ενοχικόν Δίκαιον. Κατά μετάφρασιν Γεωργίου Δυοβουνιώτου, έκδοσις τρίτη βελτιωθείσα και επαυξηθείσα, εν Αθήναις, "Δημητράκος", 1930, σ.ιστ'+460, 8ο, δεμένο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25701. DERTILIS, P. B., Remarques générales sur le Droit Budgétaire en Grèce. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1966, p.59-79 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18800. DOENS, IRÉNÉE - ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κ.ά., Νομοκανονική βιβλιογραφία Αγίου Όρους Άθω (1912 - 2000), Άγιον Όρος, "Αγιορειτική Βιβλιοθήκη", 2007, σ.205, 8ο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21748. EVRIGENIS, DIMITRIOS, Institutionnalisation des droits de l' home et droit universel. Extrait , Thessaloniki, 1966, p.1103-1111 3 €
< Προηγούμενο   1... 39 40 [41] 42 43 44   Επόμενο >