(Νομικά)

826 εγγραφές [801 - 820] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39669. LYON-CAEN, CH. - RENAULT, L., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μεταφρασθέν ... υπό Ευαγγέλου Καραθάνου, δικηγόρου. Μετά προσθηκών και προσαρμογής εις τα εν Ελλάδι κρατούντα υπό Γεωργίου Σ. Σημίτου, δικηγόρου. Τόμος δεύτερος - Μέρος Α': Περί εταιρειών, Αθήναι, "Γεώργιος Φέξης & Υιος", 1932, σ.639, 8ο, δεμένο 32 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05214. MARAIS, PIERRE, Φορτωτικοί τίτλοι και τραπεζικαί πιστώσεις. Μετ. Α. Λοβέρδου και Δ. Μιχαηλίδου, εν Αθήναις, 1928, σ.222, 8ο, δεμένο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22354. MARCANTONATOS, LEON, Les relations consulaires aux termes de la Convention de Vienne du 24 Avril 1963 , Thessalonique, "Ινστιτούτον Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης", 1974, p.VIII+363, 4o 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34660. MITSOU, T., Les rapports entre convention collective et sentence arbitrale, Paris, 1958, p.392, 4o, με αφιέρωση, άκοπο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06217. PANTAZOPOULOS, NICOLAS, Carattere ed Αspetti fondamentali della politica legislativa della dinastia Μacedone. Ανάτυπον, χ.τ., χ.χ., σ. 152-169, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 19730. PANTAZOPOULOS, NICOLAS, Utopie et réalité dans le droit Νéo-Ηellénique. Ανάτυπον, Athen, 1973, p.615-635 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22915. PAPACONSTANTINE, GEORGE, Legal Aspects of Doing Business in Greece. policies and Laws, Thessaloniki, 1973, p.131, 4ο, με αφιέρωση 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34664. PAPANICOLAÏDIS, DÉMÈTRE, Introduction générale a la théorie de la police administrative, Athènes, 1960, p.102, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο 18 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38046. PILLET, A. - NIBOYET, J.-P., Manuel de Droit international privé. I.Nationalité - II. Condition des étrangers. III. Conflit des lois;, - Respect des droits acquis , París, "Librairie de la Societé du Recueil Sirey", 1924, p.792, 8o, δεμένο 35 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32219. POTAMIANOS, PH., Le nouveau droit maritime Grec, Athènes, 1958, p.60, 8o 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32389. RADBRUCH, GUSTAV, Εισαγωγή εις την επιστήμην του Δικαίου. Μετάφρασις Νικολάου Ταζεδάκη, δευτέρα ελληνική μετάφρασις, Αθήναι, 1962, σ.259, 8ο, άκοπο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21447. REGELSBERGER, FERDINAND, Γενικαί αρχαί του δικαίου των Πανδεκτών. Τόμος δεύτερος, μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Χρήστου Π. Πράτσικα, δευτέρα έκδοσις, Αθήναι, 1935, σ.η'+510, 4ο, άκοπο 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28807. REGELSBERGER, FERDINAND, Γενικαί αρχαί του δικαίου των Πανδεκτών. Τόμος δεύτερος. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Χρήστου Πράτσικα, δευτέρα έκδοσις, Αθήναι, 1935, σ.η'+510, 8ο, δεμένο, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.) 18 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22914. SCHMIDT, MAX, The two German States and European Security. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1989, σ.953-971 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 04725. SCHWARZENBERG, CLAUDIO, Cenni sull organizzazione del lavoro a Venezia nel sec. XVIII, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1973, σ. 762-768, 8ο 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05801. SZLECHTER, EMILE, Le constitutum debiti alieni et le droit babylonien. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ. 81-98, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25318. TORNARITIS, CRITON, The human rights as recognized and protected by the law of the Republic of Cyprus. Ανάτυπο, Nicosia, 1974, p.32 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29292. TORNARITIS, CRITON, The right to marry and found a family especially under the Law of Cyprus. Extrait, Cyprus, p.11, 8o 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 27698. VIVANTE, CESARE, Ιδιωτικόν Ασφαλιστικόν Δίκαιον. Τεύχος Α'. Γενικόν μέρος. Μετάφρασις μετά προσθηκών εκ της Ε' Ιταλ. εκδόσεως, εν Αθήναις, 1931, σ.167, 8ο, δεμένο, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.) 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38047. WIGNY, PIERRE, Droit Constitutionnel. Principes et droit positif. Tome premier * Tome deuxième, Bruxelles, "Émile Bruylant", 1952, p.947, 8ο, δεμένοι, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 40 €
< Προηγούμενο   1... 38 39 40 [41] 42   Επόμενο >