(Νομικά)

817 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37501. ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΑΛΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αι διαδικασίαι και η αρμοδιότης των πολιτικών δικαστηρίων, εν Αθήναις, 1928, σ.640, 8ο, δεμένο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38036. ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΑΛΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αι διαδικασίαι και η αρμοδιότης των ποινικών δικαστηρίων, εν Αθήναις, 1931, σ.704, 8ο, δεμένο 32 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34809. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΣΠ., Η αποκλήρωσις του συζύγου. Ανάτυπον, Αθήναι, 1970, σ.62 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23552. [ΓΑΦΟΣ, ΗΛΙΑΣ], Επιστημονικόν μνημόσυνον Χ. Τζωρτζοπούλου...Εισήγησις Κοσμήτορος κ. Σπηλιοπούλου, ομιλία τακτικού καθηγητού κ. Ηλία Γάφου, εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1948, σ.23 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28369. Γενικόν Χημείον του Κράτους, Νομοθεσία περί εμπορίου του οίνου και προστασίας της οινοπαραγωγής. Διοικητική Κωδικοποίησις ισχυουσών διατάξεων των Νόμων και Διαταγμάτων, [Αθήνα], 1952, σ.76, 8ο, ίχνη υγρασίας στο κάτω μέρος του εξωφύλλου και στις άκρες του οπισθοφύλλου 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37026. ΓΕΣΙΟΥ - ΦΑΛΤΣΗ, ΠΕΛΑΓΙΑ, Αστικαί δικονομικαί διατάξεις των διεθνών συμβάσεων της Ελλάδος. Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, 1964, σ.ιθ'+195, 8ο, ελάχιστη φθορά μεταξύ εξωφύλλου - ράχης 16 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26320. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Ασφαλιστικά μέτρα. Θεωρία - Μομολογία. 5.000 Λήμματα. Δεύτερη έκδοση: Περιέχει νέο αναλυτικό ευρετήριο, Αθήνα, "Π. Ν. Σάκκουλας", 1996, σ.621, 4ο 22 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25880. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Περί αρμοδιότητος Ειρηνοδικών, Προέδρων, Πρωτοδικών, Εφετών κλπ. Δικαστηρίων και περί βαθμών δικαιοδοσίας , [Β' έκδοσις], εν Αθήναις, 1932, σ.926, 8ο, δεμένο - μικρές φθορές στο δέσιμο 40 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32521. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η σύμπραξις των βουλών εν τη καταρτίσει των νόμων (Μελέτη συγκριτικού συνταγματικού δικαίου). Μετα προλόγου του κ. Α. Ι. Σβώλου. Τεύχος Α'. Γενικόν μέρος, Αθήναι, 1935, σ.104, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29901. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.Κ. Θ., Το παραστράτημα των ανηλίκων - Πρόληψις και καταπολέμησις αυτού, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1953, σ.24, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24242. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. - ΦΡΑΓΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Θ., Ισχύουσα Δασική Νομοθεσία και ερμηνεία αυτής, [Αθήνα], 1939, σ.664, 8ο, δεμένο 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32475. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ., Νομή και κυριότης επίπλων καιμ σκευών κατά την φορολογίαν κληρονομιών και τα τεκμήρια των άρθρ. 1110, 1111, 1396 Α.Κ. Ανάτυπον, Αθήναι, 1959, σ.12 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23220. ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Εγκληματολογία της μοιχείας. Διατριβή επί διδακτορία [πολυγραφημένο;], Θεσσαλονίκη, 1981, σ.261, 8ο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 31406. ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, Η δικονομική ακυρότης κατά τον Νόμον ΓΨΟΘ' του 1911, εν Αθήναις, 1928, σ.στ'+77, 8ο, δεμένο, υπογραμμίσεις με κόκκινο μολύβι 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22224. ΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ, Η καταπολέμησις της εγκληματικότητος εν Ελλάδι μεσούντος του εικοστού αιώνος. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.419-425 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38935. ΓΚΑΜΕΡΑΣ, ΚΩΝ., Αι αρμοδιότητες των πολιτικών δικαστηρίων ως και των προέδρου, εισηγητού, εισαγγελέως, γραμματείας, δικ. κλητήρος κατά τον Κώδ. Πολιτ. Δικονομίας, Αθήναι, 1969, σ.ιθ'+145, 8ο 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21933. ΓΚΑΜΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤ., Υποδείγματα αγωγών και αιτήσεων κατά τον Αστ. Κώδικα. Περιέχει τετρακόσια περίπου υποδείγματα..., χ.τ., 1962, σ.ιδ'+642, 8ο, δεμένο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37555. ΓΚΑΜΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πανδέκτης αγωγών - ενστάσεων εκ του Αστικού Κώδικος. Περιέχει πάντα τα στοιχεία των αγωγών, ανταγωγών, αιτήσεων, παρεμβάσεων, ενστάσεων, αντενστάσεων κ.λ.π. μετά παραπομπών εις τους συγγραφείς και την νομολογίαν. Τόμος Ε': Κληρονομικόν Δίκαιον. Άρθρα 1710-2035, Θεσσαλονίκη, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1960, σ.ια'+489, 8ο, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37557. ΓΚΑΜΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πανδέκτης αγωγών - ενστάσεων εκ του Αστικού Κώδικος. Περιέχει πάντα τα στοιχεία των αγωγών, ανταγωγών, αιτήσεων, παρεμβάσεων, ενστάσεων, αντενστάσεων κ.λ.π. μετά παραπομπών εις τους συγγραφείς και την νομολογίαν. Τόμος Δ': Οικογενειακόν Δίκαιον. Άρθρα 1346-1709, Θεσσαλονίκη, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1961, σ.ια'+626, 8ο, δεμένο 22 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38943. ΓΚΑΜΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πανδέκτης αγωγών - ενστάσεων εκ του Αστικού Κώδικος. Περιέχει πάντα τα στοιχεία των αγωγών, ανταγωγών, αιτήσεων, παρεμβάσεων, ενστάσεων, αντενστάσεων κ.λ.π. μετά παραπομπών εις τους συγγραφείς και την νομολογίαν. Τόμος Γ': Εμπράγματον Δίκαιον. Άρθρα 947-1345, Θεσσαλονίκη, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1959, σ.ιε'+620, 8ο, δεμένο 24 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 ...41   Επόμενο >