(Νομικά)

858 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40227. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η σχετική με το διαζύγιον μεταρρύθμισις της Γαλλικής νομοθεσίας, Θεσσαλονίκη, 1977, σ.83, 8ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17914. Βουλή των Ελλήνων, Σχέδιον νόμου περί εξαιρετικών τινων μέτρων προς διευκόλυνσιν της ανοικοδομήσεως και επισκευών αστικών τινων ακινήτων, εν Αθήναις, 1946, σ.48, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39316. ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΧΡ., Συνάλλαγμα και συναλλαγματικόν δίκαιον, Αθήναι, "Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος", 1934, σ.131, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37325. ΒΡΥΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η κατασκοπεία ως νόμιμον στρατήγημα πολέμου και ως αξιόποινον στρατηγικόν μέσον κατά της εθνικής αμύνης της πολιτείας. Συμβολή εις την θεωρίαν του Ποινικού Δικαίου, Αθήναι, 1960, σ.304, 4ο, άκοπο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 15690. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Η αποκατάστασις του καταδίκου, Αθήναι, 1969, σ.94, 4ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05165. ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΑΛΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αι διαδικασίαι και η αρμοδιότης των πολιτικών δικαστηρίων, δευτέρα έκδοσις βελτιωμένη και επηυξημένη, εν Αθήναις, 1932, σ.736, 8ο, δεμένο, αχνές υπογραμμίσεις με μολύβι - σε δύο σελίδες με στυλό 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 31395. ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΑΛΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αι διαδικασίαι και η αρμοδιότης της αναγκαστικής κατασχέσεως και του πλειστηριασμού, εν Αθήναις, 1939, σ.944, 8ο, δεμένο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37501. ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΑΛΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αι διαδικασίαι και η αρμοδιότης των πολιτικών δικαστηρίων, εν Αθήναις, 1928, σ.640, 8ο, δεμένο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38036. ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΑΛΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αι διαδικασίαι και η αρμοδιότης των ποινικών δικαστηρίων, εν Αθήναις, 1931, σ.704, 8ο, δεμένο 32 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34809. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΣΠ., Η αποκλήρωσις του συζύγου. Ανάτυπον, Αθήναι, 1970, σ.62 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23552. [ΓΑΦΟΣ, ΗΛΙΑΣ], Επιστημονικόν μνημόσυνον Χ. Τζωρτζοπούλου...Εισήγησις Κοσμήτορος κ. Σπηλιοπούλου, ομιλία τακτικού καθηγητού κ. Ηλία Γάφου, εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1948, σ.23 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28369. Γενικόν Χημείον του Κράτους, Νομοθεσία περί εμπορίου του οίνου και προστασίας της οινοπαραγωγής. Διοικητική Κωδικοποίησις ισχυουσών διατάξεων των Νόμων και Διαταγμάτων, [Αθήνα], 1952, σ.76, 8ο, ίχνη υγρασίας στο κάτω μέρος του εξωφύλλου και στις άκρες του οπισθοφύλλου 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26874. ΓΕΡΑΓΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Ερμηνεία του Κώδικος περί Δήμων και Κοινοτήτων. Μέρος πρώτον: Διοίκησις - Λογιστικόν, έκδοσις δευτέρα, Αθήναι, 1940, σ.567, 8ο, δεμένο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37026. ΓΕΣΙΟΥ - ΦΑΛΤΣΗ, ΠΕΛΑΓΙΑ, Αστικαί δικονομικαί διατάξεις των διεθνών συμβάσεων της Ελλάδος. Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, 1964, σ.ιθ'+195, 8ο, ελάχιστη φθορά μεταξύ εξωφύλλου - ράχης 16 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39973. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Το εκ της κληροδοσίας δικαίωμα. Συμβολή εις το δίκαιον των κληροδοσιών, Θεσσαλονίκη, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1974, σ.237, 8ο 18 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26320. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Ασφαλιστικά μέτρα. Θεωρία - Μομολογία. 5.000 Λήμματα. Δεύτερη έκδοση: Περιέχει νέο αναλυτικό ευρετήριο, Αθήνα, "Π. Ν. Σάκκουλας", 1996, σ.621, 4ο 22 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25880. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Περί αρμοδιότητος Ειρηνοδικών, Προέδρων, Πρωτοδικών, Εφετών κλπ. Δικαστηρίων και περί βαθμών δικαιοδοσίας , [Β' έκδοσις], εν Αθήναις, 1932, σ.926, 8ο, δεμένο - μικρές φθορές στο δέσιμο 40 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32521. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η σύμπραξις των βουλών εν τη καταρτίσει των νόμων (Μελέτη συγκριτικού συνταγματικού δικαίου). Μετα προλόγου του κ. Α. Ι. Σβώλου. Τεύχος Α'. Γενικόν μέρος, Αθήναι, 1935, σ.104, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38906. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Η ρύθμισις των αγροτικών χρεών (Ερμηνεία του α. ν. 677 ως ετροποποιήθη υπό των α. ν. 807, 949 και 967), Αθήναι, 1938, σ.174, 8ο, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29901. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.Κ. Θ., Το παραστράτημα των ανηλίκων - Πρόληψις και καταπολέμησις αυτού, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1953, σ.24, 8ο 5 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 ...43   Επόμενο >