(Νομικά)

853 εγγραφές [781 - 800] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 33809. ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Προσφυγή (αίτηση ) δικαστικού καθορισμού αποζημίωσης σε αναγκαστική απαλλοτρίωση...Ανάτυπο, Αθήνα, 1982, σ.12 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32545. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το πρόβλημα των συνταγματικών εγγυήσεων και η συνταγματική δικαιοσύνη εν Γερμανία και Ιταλία. Συμβολή εις την ίδρυσιν Ελληνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, Αθήναι, 1964, σ.173, 4ο, με αφιέρωση [κάρτα] 16 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34497. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΧΡ., Η δημοτική στα νομικά. Μια ομιλία, Αθήνα, 1981, σ.32 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23576. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου προς λήψιν προσωρινών μέτρων. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1970, σ.81-124 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32162. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Η οργάνωσις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συμβολή εις το Εκκλησιαστικόν Δίκαιον κατά την εν Ελλάδι ισχύν του, Αθήναι, "Δημητρ. Ν. Τζάκας & Στεφ. Δελαγραμμάτικας", 1949, σ.108, 4ο, άκοπο 18 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28254. ΧΥΤΗΡΗΣ, Σ. Α., Περί μετατροπής ποινών, έκδοσις Β' επηυξημένη, Αθήναι, "Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος", 1931, σ.47, 40, άκοπο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28243. ΨΑΡΑΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ, Πολιτική Δικονομία κατά τας παραδόσεις Ξενοφώντος Ψαρά, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1900, σ.934, 8ο, δεμένο 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32544. ΨΑΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η αναθεώρησις του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Ελβετίας δια της προσθήκης των νέων άρθρων περί διευθυνομένης οικονομίας. Ερμηνεία εν σχέσει προς τα προβλήματα της συγχρόνου δημοκρατίας, Αθήναι, 1950, σ.125, 4ο, άκοπο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 09162. ΨΑΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η μελέτη των πολιτειακών πράξεων ως αποφάσεων "πολιτικής διαδικασίας" (political process) και η άνοδος της δημοκρατίας των οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1966, σ.276-322, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32216. ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ, ΑΝΝΑ, Αι ποιναί και τα μέτρα ασφαλείας εις το Σχέδιον ενός νέου Γερμανικού Ποινικού Κώδικος, Αθήναι, 1961, σ.15 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37666. ΨΩΜΑΣ, ΙΩΑΝ., Ο αναιρετικός λόγος του Άρθρου 559 αρ. 11 ΚΠολ.Δ. κατά την νομολογίαν του Αρείου Πάγου. Ανάτυπο, Αθήναι, 1981, σ.315-353 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 08154. ANGELOV, ANGEL, Les enterprises d’ Etat bulgares et le developpement du commerce international. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ.1106-1118, 8ο 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17101. ANTONOPOULOS, NICOLAS, La condition internationale du Mont Athos. Extrait, Chevetogne, 1963, p.382 - 405, 4o 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17528. BAUR, FRITZ, Δικαστικά έξοδα - ευεργετήματα πενίας. Μετάφρασις Νικολάου Κλαμαρή, Αθήναι, 1978, σ.24, 8ο 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 33337. BECCARIA, CESARE, Περί των εγκλημάτων και των ποινών. Μετάφραση εις την Ελληνική υπό Βασιλείου Ι. Ζησιάδη [πολυγραφημένο(;), τυπωμένο εξώφυλλο], Θεσσαλονίκη, 1980, σ.γ'+88, μεγάλο σχήμα 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25699. CALOGEROPOULOS - STRATIS, S., Les institutions consecutives a la non application du principe du droit des peuples à disposer d' eux - mêmes. Ανάτυπον , Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1975, p.981-992 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24847. CONSTANTOPOULOS, DEMETRIUS, The Legal Structure of the European Economic Community. Ανάτυπον , Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1969, σ.677-749 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05781. D'OLIVIER FARRAN, CHARLES, Family law of the Christian communities of the Μiddle Εast. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1966, σ. 169-190, 8ο 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25703. DELOUKAS, NICHOLAS, The regional unification of law especially through the European Communities. Ανάτυπον, Thessaloniki, 1965, p.297-313 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29035. DELOUKAS, NICOLAS, Die Versicherungsaufsicht in Griechenland. (Sonderdruck), Thessaloniki, "Α. Π. Θ.", 1966, S.1113-1126 3 €
< Προηγούμενο   1... 38 39 [40] 41 42 43   Επόμενο >