(Νομικά)

864 εγγραφές [781 - 800] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 15066. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Κώδιξ φορολογίας κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων, εν Αθήναις, 1948, σ.224, 4ο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 30477. Χ. Φραγκίστας, Προς την Σχολήν των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εισήγησις περί του υποψηφίου δια την υπό πλήρωσιν έδρα του Εκκλησιαστικού Δικαίου [κρίνεται ο Ι. Παναγιωτάκος], 1964, 5φφ. πολυγραφημένα και πιασμένα με συρραπτικό 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05257. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το έγκλημα της μοιχείας και αι σύγχρονοι επιστημονικαί τάσεις. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1972, σ.1364-1392, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 33755. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η Σύμβασις Βαρσοβίας του 1929. Ανατύπωσις, Αθήναι, 1956, σ.142-168, με αφιέρωση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29907. ΧΑΤΖΗΔΙΝΑΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Η Επαγγελματική Στέγη, Αθήναι, 1965, σ.21 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40979. ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η κατάστασις πολιορκίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.669-688, με αφιέρωση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 27316. ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Δικαιοσύνη και Εκτελεστική Εξουσία. Ανάτυπο, Αθήνα, 1980, σ.14 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17533. ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Η ερμηνεία του δικαίου και ο Άρειος Πάγος. Συνταγματικά ζητήματα σε σχέση με την προστασία της ιδιοκτησίας - νέα μεταστροφή της νομολογίας του Αρείου Πάγου στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Ανάτυπο, Αθήνα, 1986, σ.77, 4ο 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 08053. ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Η ιθαγένεια των ελληνοπαίδων πολιτικών προσφύγων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1977, σ.605-610, μεγάλο σχήμα 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40075. ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Η συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας - η πλήρης αποζημίωση και οι ολομέλειες του Αρείου Πάγου (Με την ευκαιρία της Ολ. Α.Π. 1109/81). Ανάτυπο, Αθήνα, 1982, σ.183-199, μεγάλο σχήμα 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 33809. ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Προσφυγή (αίτηση ) δικαστικού καθορισμού αποζημίωσης σε αναγκαστική απαλλοτρίωση...Ανάτυπο, Αθήνα, 1982, σ.12 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40980. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΧΡ., Αστικός Κώδικας. Δοκίμιο μεταγραφής του στην εθνική γλώσσα των Ελλήνων και εισαγωγικό σημείωμα * [Ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας στη δημοτική]. Ανάτυπο από το δοκίμιο Μεταγραφής του Αστικού Κώδικα, Αθήνα, 1963, σ.οα', 8ο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34497. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΧΡ., Η δημοτική στα νομικά. Μια ομιλία, Αθήνα, 1981, σ.32 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23576. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου προς λήψιν προσωρινών μέτρων. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1970, σ.81-124 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32162. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Η οργάνωσις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συμβολή εις το Εκκλησιαστικόν Δίκαιον κατά την εν Ελλάδι ισχύν του, Αθήναι, "Δημητρ. Ν. Τζάκας & Στεφ. Δελαγραμμάτικας", 1949, σ.108, 4ο, άκοπο 18 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28254. ΧΥΤΗΡΗΣ, Σ. Α., Περί μετατροπής ποινών, έκδοσις Β' επηυξημένη, Αθήναι, "Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος", 1931, σ.47, 40, άκοπο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28243. ΨΑΡΑΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ, Πολιτική Δικονομία κατά τας παραδόσεις Ξενοφώντος Ψαρά, εν Αθήναις, "Γεώργιος Δ. Φέξης", 1900, σ.934, 8ο, δεμένο 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32544. ΨΑΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η αναθεώρησις του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Ελβετίας δια της προσθήκης των νέων άρθρων περί διευθυνομένης οικονομίας. Ερμηνεία εν σχέσει προς τα προβλήματα της συγχρόνου δημοκρατίας, Αθήναι, 1950, σ.125, 4ο, άκοπο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 09162. ΨΑΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η μελέτη των πολιτειακών πράξεων ως αποφάσεων "πολιτικής διαδικασίας" (political process) και η άνοδος της δημοκρατίας των οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1966, σ.276-322, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32216. ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ, ΑΝΝΑ, Αι ποιναί και τα μέτρα ασφαλείας εις το Σχέδιον ενός νέου Γερμανικού Ποινικού Κώδικος, Αθήναι, 1961, σ.15 4 €
< Προηγούμενο   1... 38 39 [40] 41 42 ...44   Επόμενο >