(Νομικά)

815 εγγραφές [721 - 740] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22357. Υπουργείον Οικονομικών, Συλλογή αποφάσεων φορολογικών δικαστηρίων και του Σ. τ. Ε. επί παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας, εν Αθήναις, 1974, σ.221, 8ο 10 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22361. Υπουργείον Οικονομικών, Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων (Νομοθ. Διάταγμα υπ' αριθ. 118/1973), Αθήναι, 1974, σ.308, 8ο 10 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38893. ΦΑΡΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συνταγματικόν Δίκαιον. Πανεπιστημιακαί παραδόσεις, "Ι. Π. Ζαχαρόπουλος", σ.159 [μαζί, του ιδίου] Αυτοδιοίκησις και Αποκέντρωσις, Θεσσαλονίκη, "Ι. Π. Ζαχαρόπουλος", σ.166 [μαζί, του ιδίου] Η εθνική κυριαρχία εν τω Ελληνικώ Συνταγματικώ Δικαίω, εν Θεσσαλονίκη, 1932, σ.154. Συνολικά 3 τρία βιβλία δεμένα σε ένα σώμα, με υπογραφή δικηγόρου - κατόχου 35 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37967. ΦΑΡΜΑΣ, ΦΟΙΒΟΣ Δικηγόρος, Κοινωνιολογία * Ο γάμος παρά Ρωμαίοις, εν Αλεξανδρεία, 1929, σ.135, 8ο, άκοπο 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 15206. ΦΙΔΑΝΗ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Η παιδοκτονία (Άρθρον 303 Π.Κ.). Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1965, σ.145, 8ο, με αφιέρωση 16 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24652. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, Η προστασία δεδικαιολογημένων συμφερόντων επί των εγκλημάτων κατά της τιμής, Θεσσαλονίκη, 1965, σ.271, 8ο 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05104. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, Τα εγκλήματα κατά της Θρησκείας κατά τον Ελληνικόν Ποινικόν Κώδικα. Ανάτυπον, Αθήναι, 1955, σ.39, 8ο, με αφιέρωση 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26912. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ, ΘΕΟΔ., Στοιχεία της Πολιτικής Δικονομίας μετά Τυπικού, εν Αθήναις, "Σπ. Κουσουλίνος", 1894, σ.η'+776, 8ο, δεμένο, ίχνη μελάνης σε περιορισμένο τμήμα των ακμών των πρώτων φύλλων 55 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 16336. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Οι δικαστικοί νόμοι της Ελλάδος μετά της σχετικής νομολογίας του Αρείου Πάγου και πολλών ερμηνευτικών σημειώσεων. Τόμος τέταρτος περιέχων την Εξάβιβλον του Αρμενοπούλου εν πρωτοτύπω και εν παραφράσει, έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, "Π. Παρασκευόπουλος", 1904, σ.δ'+937, 8ο, δεμένο 90 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 19059. ΦΛΩΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 30 ετών εφαρμογή του Αστικού Κώδικος. Επισκόπησις της Νομολογίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1978, σ.1107-1150 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32108. ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ., Η συμβατική αναγνώρισις εν τω ενοχικώ δικαίω, Αθήναι, 1934, σ.31, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05160. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Συνταγματική δύναμις των κανόνων της Εκκλησίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1966, σ.1184-1225, 8ο 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25590. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Το δημοκρατικόν και φιλελεύθερον πνεύμα των Πολιτευμάτων του Αγώνος. Λόγος εκφωνηθείς την 25ην Μαρτίου 1952..., Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1953, σ.27 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24193. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Η μελέτη του νέου συντάγματος , Αθήνα, "Ολκός", 1976, σ.159, 8ο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 15066. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Κώδιξ φορολογίας κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων, εν Αθήναις, 1948, σ.224, 4ο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41309. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ., Το Δίκαιον των Συνεταιρισμών. Ερμηνεία του νόμου 602/915 "Περί Συνεταιρισμών. Τόμος δεύτερος, Αθήναι, 1971, σ.297, 8ο, άκοπο 16 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05257. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το έγκλημα της μοιχείας και αι σύγχρονοι επιστημονικαί τάσεις. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1972, σ.1364-1392, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 33755. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η Σύμβασις Βαρσοβίας του 1929. Ανατύπωσις, Αθήναι, 1956, σ.142-168, με αφιέρωση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29907. ΧΑΤΖΗΔΙΝΑΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Η Επαγγελματική Στέγη, Αθήναι, 1965, σ.21 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40979. ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η κατάστασις πολιορκίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.669-688, με αφιέρωση 5 €
< Προηγούμενο   1... 35 36 [37] 38 39 ...41   Επόμενο >