(Νομικά)

867 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23010. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΩΝΣΤ., Νεώτεροι Κώδικες της Ελληνικής Νομοθεσίας εκδιδόμενοι τη συνεργασία Ιωάννου Δ. Βαρβέρη. Δικαστική νομοθεσία: Τόμος δεύτερος, εν Αθήναις, "Δ. Αναγνωστόπουλος - Π. Α. Πετράκος", 1915, σ.1328, 8ο, δεμένο - μικρές φθορές στο δέσιμο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21106. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ε. Β., Όψεις της λειτουργίας του πολιτεύματος (νομοθετική εξουσιοδότηση - οργάνωση της κυβέρνησης χαρακτηρισμός του πολιτεύματος). Σημειώσεις για τη διδασκαλία του Συνταγματικού Δικαίου..., Θεσσαλονίκη, 1985, σ.107, 8ο, με αφιέρωση 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21909. ΒΕΡΒΕΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η "εκ των ενόντων κρίσις" και ο Κώδιξ Πολιτικής Δικονομίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1969, σ.781-807 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23922. ΒΙΔΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έξι μάρτυρες της δημοκρατίας. Στοχασμοί και εικόνες γύρω από τη δίκη τους, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.87, 8ο, με αφιέρωση 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 31452. ΒΙΔΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τινά περί της υιοθεσίας ως κοινωνικής ανάγκης εν Ελλάδι και περί της νομοθετικής αυτής ρυθμίσεως. Ανάτυπον, [Θεσσαλονίκη], χ.χ., σ.70-88, με αφιέρωση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05113. ΒΙΖΟΥΚΙΔΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Η εισαγωγή εις την επιστήμην του δικαίου ως ακαδειμικόν μάθημα. Εισιτήριος προγραμματικός λόγος επι τη ενάρξει της λειτουργίας της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του εν Θεσσαλονίκη Πανεπιστημίου ρηθείς υπό..., εν Θεσσαλονίκη, 1930, σ.22, 4ο 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05114. ΒΙΖΟΥΚΙΔΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Το νομοθετικόν πρόβλημα. Λόγος πρυτανικός ρηθείς τη 21η Φεβρουαρίου 1932...επί τη επισήμω εγκαθιδρύσει των Πανεπιστημιακών Αρχών, εν Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1932, σ.35, 8ο 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 15691. ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ, Η ασέλγεια ως έγκλημα (κρίσεις και συμπεράσματα), Καλλονή - Λέσβου, 1963, σ.44, 4ο 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39975. ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ενότης της πολιτικής εξουσίας και η διάκρισις των εξουσιών εις το "Πνεύμα των Νόμων". [Ανάτυπο], Αθήναι, 1956, σ.44, 8ο 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22380. ΒΛΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μονογραφίαι - Σχόλια εις το Σύνταγμα της Ελλάδος. Τεύχος 1, Αθήναι, 1961, σ.η'+96, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22393. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Εγκληματούντες και ανώμαλοι ανήλικοι. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1962, σ.243-253 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21597. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Εξέλιξις και προβλήματα του Ποινικού Δικαίου της Πολιτικής Αεροπορίας (Αεροπορικόν Ποινικόν Δίκαιον). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1967, σ.405-449, 4ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 09329. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ο δικαστής ανηλίκων και αι παρ’ αυτώ βοηθητικαί υπηρεσίαι του ιατρού, του επιμελητού και του παιδαγωγού (Μετά των πεπραγμένων των Εταιριών Προστασίας Ανηλίκων και Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1962), Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1962, σ.42, 8ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29903. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόληψις και καταστολή της χρήσεως ναρκωτικών ουσιών δια μη θεραπευτικούς σκοπούς. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1971, σ.453-555 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25137. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Προς ενοποίησιν των ευρωπαϊκών ποινικών δικαίων των ανηλίκων. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1968, σ.319-343 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22392. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Συγκριτική έρευνα επί του Ποινικού Δικαίου των ανηλίκων, Θεσσαλονίκη, "Εταιρία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1956, σ.88, 8ο, άκοπο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32823. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Σύγχρονα τεχνικά μέσα διερευνήσεως του εγκλήματος και της προσωπικότητος του κατηγορουμένου. Ανάτυπον , Θεσσαλονίκη, 1959, σ.99-108 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40227. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η σχετική με το διαζύγιον μεταρρύθμισις της Γαλλικής νομοθεσίας, Θεσσαλονίκη, 1977, σ.83, 8ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17914. Βουλή των Ελλήνων, Σχέδιον νόμου περί εξαιρετικών τινων μέτρων προς διευκόλυνσιν της ανοικοδομήσεως και επισκευών αστικών τινων ακινήτων, εν Αθήναις, 1946, σ.48, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39316. ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΧΡ., Συνάλλαγμα και συναλλαγματικόν δίκαιον, Αθήναι, "Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος", 1934, σ.131, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...44   Επόμενο >