(Νομικά)

822 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 31422. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Δικαστική ψυχολογία, έκδοσις δευτέρα κατά πολύ επηυξημένη, εν Αθήναις, 1931, σ.XV+292, 8ο, δεμένο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32782. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Οι νέοι του Ποιν. Δικαίου ορίζοντες και το προσχέδιον του Ελληνικού Ποιν. Κώδικος (Διάλεξις...), έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, 1931, σ.50, 8ο, άκοπο, αποκολλημένο 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34319. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΝΟΜΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: Εγκληματολογικές αναζητήσεις. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2010, σ.1154, σκληρά εξώφυλλα - περικάλυμμα. Από τα περιεχόμενα: Vasso Antinopoulou, Victims of Crime in contemporary Greece * Μαρία Αρχιμανδρίτου, Η έκθεση των βρεφών στη σύγχρονη Κίνα * Στρ. Γεωργούλας, Εγκληματολογία του ελεύθερου χρόνου * Όλγα Θεμελή, Όταν «τα παιδία καταθέτει»: Η δικανική συνέντευξη με κακοποιημένους ανηλίκους * Φωτεινή Μηλιώνη, Το «φύλο» ως ιδιαίτερη παράμετρος στην εγκληματολογική έρευνα * Θεόδ. Παπακυριάκου, Το καθεστώς ειδικής-αυξημένης ποινικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων * Βασ. Πετούση-Ντούλη, Έμφυλη ισότητα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: η πρόκληση του τεκμηρίου μητρότητας * Irene Sagel-Grande, Education, values and virtues from the perspective of prisoners * Ανθοζωή Χάιδου, Σκέψεις σχετικά με την εφαρμογή των ποινικών κυρώσεων για τους ανηλίκους 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39594. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Τόμος όγδοος: Μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου, Θεσσαλονίκη 1960-1963, σ.VII+ με'+ 775, μικρές φθορές στη ράχη. Από τα περιεχόμενα: Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Περικλής Βιζουκίδης και η διαμόρφωσις της νεοελληνικής δικαιϊκής επιστήμης * Στ. Κυριακίδης, Χειρόγραφος νομοκάνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης * Μ. Ι. Τσιτσικλής, Χηρωσταί· συμβολή εις την προϊστορίαν του ελληνικού κληρονομικού δικαίου * Δ. Σ. Γκίνης, Οι λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας * Δ. Γ. Σερεμέτης, Ο Χριστόδουλος Κλονάρης (1788-1849) και η συμβολή του εις την αναγέννησιν της δικαιοσύνης * Δ. Ι. Καρανίκας, Τα εγκλήματα κατά των ηθών εις το αρχαίον Ελληνικόν και ιδία εις το Αττικόν δίκαιον * Γ. Μ. Βαλάσσης, Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν Ελληνισμού * Δημ. Ευρυγένης, Συγκριτικόν Δίκαιον και Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον * Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Εκκλησία και Δίκαιον εις την Χερσόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28542. Αρχηγείον Β. Χωροφυλακής, Τουριστική νομοθεσία, Αθήναι, 1951, σ.288, 8ο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24039. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ, Γυναίκες και έκτιση των ποινών. Από την ιστορία του 16ου στη θεωρία του 19ου αιώνα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2001, σ.161, 8ο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21095. ΑΦΤΙΑΣ, ΝΙΚ. - ΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΩΝΣΤ., Κωδικοποίησις των διατάξεων περί περιορισμών εισαγωγής, εν Αθήναις, 1935, σ.144, 8ο, δεμένο, στην σελίδα τίτλου σφραγίδα Εμπορ. & Βιομηχ. Επιμελητηρίου, λωρίδα (πλάτους 5 cm) σελοτέϊπ κατά πλάτος των εξωφύλλων συγκρατεί ταινία στην ράχη με τον αριθμό βιβλιοθήκης 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18802. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Δωδεκανήσου (1912 - 2005), Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2005, σ.333, 8ο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21595. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η προσημείωσις υποθήκης εις το ελληνικόν δίκαιον υπό το κράτος του νέου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, ως διεμορφώθη τελικώς ούτος δια του ΝΔ 958/1971. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.747-839, 4ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29715. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Θέματα πατρικής εξουσίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.29-103, με αφιέρωση, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.) 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05158. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Περί της αποκαταστάσεως ακτημόνων επί απαλλοτριουμένων εκτάσεων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ.942-960, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32146. ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το σχέδιον συμβάσεως επί των εναερίων συγκρούσεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.). Ανάτυπον, Αθήναι, 1957, σ.489-518, με αφιέρωση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06370. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ.547-585, 8ο, με αφιέρωση 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06015. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο θεσμός της πλάνης εν τω ρωμαϊκώ δικαίω και η επ’αυτού ελληνική επίδρασις. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ.414-457, 4ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05136. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τινά περί της πατρικής εξουσίας κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1952, σ.529-550, 8ο, με αφιέρωση 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39670. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Εισαγωγή εις το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εν ευρεία εννοία, Αθήναι, "Νικόλαος Αντ. Σάκκουλας, 1943, σ.71, περιορισμένες και αχνές υπογραμμίσεις με μολύβι [μαζί δεμένο] ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η εκτέλεσις των αλλοδαπών αποφάσεων κατά το ισχύον εις την Ελλάδα δίκαιον, Αθήναι, 1943, σ.ΧΙΙ+91, περιορισμένες και αχνές υπογραμμίσεις με μολύβι [μαζί] GAIN, RENÉ, La nationalité des sociétés avant et depuis la Guerre 1914-1918, Paris, "Librairie Dalloz, 1924, p.255 [μαζί] ΚΡΙΣΠΗΣ, ΗΛΙΑΣ, Νομικά πρόσωπα και ιδία ανώνυμοι εταιρείαι κατά το ιιδωτικόν διεθνές δίκαιον. Διατριβή επί διδακτορία..., Αθήναι, 1950, σ.148 [[μαζί] Ελληνικόν Ινστιτούτον Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, Οργανισμός, Αθήναι, 1940, σ.16 [μαζί] ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΔΗΣ,Π. Α., Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον προς χρήσιν των φοιτητών, εν Αθήναις, 1938, σ.200, εκτεταμένες και αχνές υπογραμμίσεις με μολύβι. Συνολικά 6 βιβλία δεμένα σε ένα σώμα 60 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20866. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Η ανάπτυξις του διεθνούς ομοιομόρφου δικαίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1958, σ.289-321 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05196. ΒΑΡΟΥΞΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Η εν Ελλάδι φορολογία των κληρονομιών, δωρεών και προικών, Αθήναι, 1936, σ.588, 8ο, δεμένο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23010. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΩΝΣΤ., Νεώτεροι Κώδικες της Ελληνικής Νομοθεσίας εκδιδόμενοι τη συνεργασία Ιωάννου Δ. Βαρβέρη. Δικαστική νομοθεσία: Τόμος δεύτερος, εν Αθήναις, "Δ. Αναγνωστόπουλος - Π. Α. Πετράκος", 1915, σ.1328, 8ο, δεμένο - μικρές φθορές στο δέσιμο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21106. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ε. Β., Όψεις της λειτουργίας του πολιτεύματος (νομοθετική εξουσιοδότηση - οργάνωση της κυβέρνησης χαρακτηρισμός του πολιτεύματος). Σημειώσεις για τη διδασκαλία του Συνταγματικού Δικαίου..., Θεσσαλονίκη, 1985, σ.107, 8ο, με αφιέρωση 8 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...42   Επόμενο >