(Νομικά)

857 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 30354. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΚΩΝ. - ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ, ΕΛΕΥΘ., Νομοθεσία ιατρών και υγειονομικών υπαλλήλων ΙΚΑ, Αθήναι, 1963, σ.δ'+523, 4ο 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 31422. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Δικαστική ψυχολογία, έκδοσις δευτέρα κατά πολύ επηυξημένη, εν Αθήναις, 1931, σ.XV+292, 8ο, δεμένο 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32782. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Οι νέοι του Ποιν. Δικαίου ορίζοντες και το προσχέδιον του Ελληνικού Ποιν. Κώδικος (Διάλεξις...), έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, 1931, σ.50, 8ο, άκοπο, αποκολλημένο 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34319. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΝΟΜΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: Εγκληματολογικές αναζητήσεις. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2010, σ.1154, σκληρά εξώφυλλα - περικάλυμμα. Από τα περιεχόμενα: Vasso Antinopoulou, Victims of Crime in contemporary Greece * Μαρία Αρχιμανδρίτου, Η έκθεση των βρεφών στη σύγχρονη Κίνα * Στρ. Γεωργούλας, Εγκληματολογία του ελεύθερου χρόνου * Όλγα Θεμελή, Όταν «τα παιδία καταθέτει»: Η δικανική συνέντευξη με κακοποιημένους ανηλίκους * Φωτεινή Μηλιώνη, Το «φύλο» ως ιδιαίτερη παράμετρος στην εγκληματολογική έρευνα * Θεόδ. Παπακυριάκου, Το καθεστώς ειδικής-αυξημένης ποινικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων * Βασ. Πετούση-Ντούλη, Έμφυλη ισότητα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: η πρόκληση του τεκμηρίου μητρότητας * Irene Sagel-Grande, Education, values and virtues from the perspective of prisoners * Ανθοζωή Χάιδου, Σκέψεις σχετικά με την εφαρμογή των ποινικών κυρώσεων για τους ανηλίκους 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39809. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΝΟΜΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Λάμπρο Κοτσίρη, Θεσσαλονίκη, 2004, σ.1228, σκληρά εξώφυλλα. Από τα περιεχόμενα: Στέργιος Αλεξιάδης, Ο έλεγχος της αλήθειας στην ποινική δίκη * Βασίλειος Αντωνόπουλος, Η προστασία του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού φωνογραφημάτων, ιδίως μετά την πάροδο πεντηκονταετίας από τη γένεση του * Βασίλειος Ζησιάδης, Τα "ιδιαίτερα τεχνάσματα" στην απάτη ως εγκλήματος οικονομικού * Ιωάννης Κουκιάδης, Η μελλοντική κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση * Ιωάννης Μανωλεδάκης, Η καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα * Κώστας Μπέης, Η ασυλία των κρατών υπό το φως του Ευρωπαϊκού Δικαίου * Χάρις Σκαλίδη, La nature juridique du nom de domaine sur l'internet * Έφη Τζίβα, Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η προστασία των καταναλωτών απέναντι σε γενικούς όρους συναλλαγών 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39594. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Τόμος όγδοος: Μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου, Θεσσαλονίκη 1960-1963, σ.VII+ με'+ 775, μικρές φθορές στη ράχη. Από τα περιεχόμενα: Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Περικλής Βιζουκίδης και η διαμόρφωσις της νεοελληνικής δικαιϊκής επιστήμης * Στ. Κυριακίδης, Χειρόγραφος νομοκάνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης * Μ. Ι. Τσιτσικλής, Χηρωσταί· συμβολή εις την προϊστορίαν του ελληνικού κληρονομικού δικαίου * Δ. Σ. Γκίνης, Οι λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας * Δ. Γ. Σερεμέτης, Ο Χριστόδουλος Κλονάρης (1788-1849) και η συμβολή του εις την αναγέννησιν της δικαιοσύνης * Δ. Ι. Καρανίκας, Τα εγκλήματα κατά των ηθών εις το αρχαίον Ελληνικόν και ιδία εις το Αττικόν δίκαιον * Γ. Μ. Βαλάσσης, Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν Ελληνισμού * Δημ. Ευρυγένης, Συγκριτικόν Δίκαιον και Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον * Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Εκκλησία και Δίκαιον εις την Χερσόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28542. Αρχηγείον Β. Χωροφυλακής, Τουριστική νομοθεσία, Αθήναι, 1951, σ.288, 8ο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24039. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ, Γυναίκες και έκτιση των ποινών. Από την ιστορία του 16ου στη θεωρία του 19ου αιώνα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2001, σ.161, 8ο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21095. ΑΦΤΙΑΣ, ΝΙΚ. - ΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΩΝΣΤ., Κωδικοποίησις των διατάξεων περί περιορισμών εισαγωγής, εν Αθήναις, 1935, σ.144, 8ο, δεμένο, στην σελίδα τίτλου σφραγίδα Εμπορ. & Βιομηχ. Επιμελητηρίου, λωρίδα (πλάτους 5 cm) σελοτέϊπ κατά πλάτος των εξωφύλλων συγκρατεί ταινία στην ράχη με τον αριθμό βιβλιοθήκης 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18802. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Δωδεκανήσου (1912 - 2005), Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2005, σ.333, 8ο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21595. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η προσημείωσις υποθήκης εις το ελληνικόν δίκαιον υπό το κράτος του νέου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, ως διεμορφώθη τελικώς ούτος δια του ΝΔ 958/1971. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.747-839, 4ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29715. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Θέματα πατρικής εξουσίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.29-103, με αφιέρωση, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.) 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05158. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Περί της αποκαταστάσεως ακτημόνων επί απαλλοτριουμένων εκτάσεων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ.942-960, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32146. ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το σχέδιον συμβάσεως επί των εναερίων συγκρούσεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.). Ανάτυπον, Αθήναι, 1957, σ.489-518, με αφιέρωση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06370. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ.547-585, 8ο, με αφιέρωση 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06015. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο θεσμός της πλάνης εν τω ρωμαϊκώ δικαίω και η επ’αυτού ελληνική επίδρασις. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ.414-457, 4ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05136. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τινά περί της πατρικής εξουσίας κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1952, σ.529-550, 8ο, με αφιέρωση 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39670. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Εισαγωγή εις το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εν ευρεία εννοία, Αθήναι, "Νικόλαος Αντ. Σάκκουλας, 1943, σ.71, περιορισμένες και αχνές υπογραμμίσεις με μολύβι [μαζί δεμένο] ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η εκτέλεσις των αλλοδαπών αποφάσεων κατά το ισχύον εις την Ελλάδα δίκαιον, Αθήναι, 1943, σ.ΧΙΙ+91, περιορισμένες και αχνές υπογραμμίσεις με μολύβι [μαζί] GAIN, RENÉ, La nationalité des sociétés avant et depuis la Guerre 1914-1918, Paris, "Librairie Dalloz, 1924, p.255 [μαζί] ΚΡΙΣΠΗΣ, ΗΛΙΑΣ, Νομικά πρόσωπα και ιδία ανώνυμοι εταιρείαι κατά το ιιδωτικόν διεθνές δίκαιον. Διατριβή επί διδακτορία..., Αθήναι, 1950, σ.148 [[μαζί] Ελληνικόν Ινστιτούτον Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, Οργανισμός, Αθήναι, 1940, σ.16 [μαζί] ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΔΗΣ,Π. Α., Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον προς χρήσιν των φοιτητών, εν Αθήναις, 1938, σ.200, εκτεταμένες και αχνές υπογραμμίσεις με μολύβι. Συνολικά 6 βιβλία δεμένα σε ένα σώμα 60 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20866. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Η ανάπτυξις του διεθνούς ομοιομόρφου δικαίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1958, σ.289-321 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05196. ΒΑΡΟΥΞΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Η εν Ελλάδι φορολογία των κληρονομιών, δωρεών και προικών, Αθήναι, 1936, σ.588, 8ο, δεμένο 17 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...43   Επόμενο >