(Νομικά)

810 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24039. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ, Γυναίκες και έκτιση των ποινών. Από την ιστορία του 16ου στη θεωρία του 19ου αιώνα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2001, σ.161, 8ο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21095. ΑΦΤΙΑΣ, ΝΙΚ. - ΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΩΝΣΤ., Κωδικοποίησις των διατάξεων περί περιορισμών εισαγωγής, εν Αθήναις, 1935, σ.144, 8ο, δεμένο, στην σελίδα τίτλου σφραγίδα Εμπορ. & Βιομηχ. Επιμελητηρίου, λωρίδα (πλάτους 5 cm) σελοτέϊπ κατά πλάτος των εξωφύλλων συγκρατεί ταινία στην ράχη με τον αριθμό βιβλιοθήκης 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18802. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Δωδεκανήσου (1912 - 2005), Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2005, σ.333, 8ο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21595. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η προσημείωσις υποθήκης εις το ελληνικόν δίκαιον υπό το κράτος του νέου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, ως διεμορφώθη τελικώς ούτος δια του ΝΔ 958/1971. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1972, σ.747-839, 4ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 29715. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Θέματα πατρικής εξουσίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.29-103, με αφιέρωση, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.) 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05158. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Περί της αποκαταστάσεως ακτημόνων επί απαλλοτριουμένων εκτάσεων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ.942-960, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32146. ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το σχέδιον συμβάσεως επί των εναερίων συγκρούσεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.). Ανάτυπον, Αθήναι, 1957, σ.489-518, με αφιέρωση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06370. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1960, σ.547-585, 8ο, με αφιέρωση 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06015. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο θεσμός της πλάνης εν τω ρωμαϊκώ δικαίω και η επ’αυτού ελληνική επίδρασις. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1971, σ.414-457, 4ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05136. ΒΑΛΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τινά περί της πατρικής εξουσίας κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν ελληνισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1952, σ.529-550, 8ο, με αφιέρωση 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41045. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αστικός Κώδιξ και Εισαγωγικός Νόμος. Ερμηνεία κατ' άρθρον. [Τόμοι 3-6]. Τόμος τρίτος: Εμπράγματον Δίκαιον. Τόμος τέταρτος: Οικογενειακόν δίκαιον. Τόμος πέμπτος: Κληρονομικόν Δίκαιον. Τόμος έκτος: Εισαγωγικός νόμος, Αθήναι, "Εκδοτικός Οίκος Ι. & Π. Ζαχαροπούλου", χ.χ., σ.276+352+323+124, 8ο, οι 4 τόμοι δεμένοι σε ένα σώμα - μικρές φθορές στη ράχη του δεσίματος, πυκνές αλλά αχνές (και προσεκτικές) υπογραμμίσεις στις πρώτες 55 σελίδες του τρίτου τόμου 55 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20866. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Η ανάπτυξις του διεθνούς ομοιομόρφου δικαίου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1958, σ.289-321 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41118. ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Σκέψεις περί της αναδιοργανώσεως της νομικής διδασκαλίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1952, σ.8 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05196. ΒΑΡΟΥΞΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Η εν Ελλάδι φορολογία των κληρονομιών, δωρεών και προικών, Αθήναι, 1936, σ.588, 8ο, δεμένο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23010. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΩΝΣΤ., Νεώτεροι Κώδικες της Ελληνικής Νομοθεσίας εκδιδόμενοι τη συνεργασία Ιωάννου Δ. Βαρβέρη. Δικαστική νομοθεσία: Τόμος δεύτερος, εν Αθήναις, "Δ. Αναγνωστόπουλος - Π. Α. Πετράκος", 1915, σ.1328, 8ο, δεμένο - μικρές φθορές στο δέσιμο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21106. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ε. Β., Όψεις της λειτουργίας του πολιτεύματος (νομοθετική εξουσιοδότηση - οργάνωση της κυβέρνησης χαρακτηρισμός του πολιτεύματος). Σημειώσεις για τη διδασκαλία του Συνταγματικού Δικαίου..., Θεσσαλονίκη, 1985, σ.107, 8ο, με αφιέρωση 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21909. ΒΕΡΒΕΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η "εκ των ενόντων κρίσις" και ο Κώδιξ Πολιτικής Δικονομίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1969, σ.781-807 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23922. ΒΙΔΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έξι μάρτυρες της δημοκρατίας. Στοχασμοί και εικόνες γύρω από τη δίκη τους, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.87, 8ο, με αφιέρωση 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 31452. ΒΙΔΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τινά περί της υιοθεσίας ως κοινωνικής ανάγκης εν Ελλάδι και περί της νομοθετικής αυτής ρυθμίσεως. Ανάτυπον, [Θεσσαλονίκη], χ.χ., σ.70-88, με αφιέρωση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05114. ΒΙΖΟΥΚΙΔΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Το νομοθετικόν πρόβλημα. Λόγος πρυτανικός ρηθείς τη 21η Φεβρουαρίου 1932...επί τη επισήμω εγκαθιδρύσει των Πανεπιστημιακών Αρχών, εν Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1932, σ.35, 8ο 8 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...41   Επόμενο >