(Νομικά)

857 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20864. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η βιβλιογραφία των ποινικών επιστημών στην Ελλάδα το έτος 1980. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1982, σ.973-1006 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32573. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Παρατηρήσεις επί του νέου περί τύπου νομοθετήματος. Ανάτυπον, Αθήναι, 1972, σ.14, μεγάλο σχήμα 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05206. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ, Εγχειρίδιον του εμπορικού δικαίου. Τόμος δεύτερος: Ναυτικόν δίκαιον και πτώχευσις. Τόμος πρώτος, έκδοσις τρίτη: Γενικόν μέρος..., [Αθήνα], 1927, 1928, σ.544+638+30, 8ο, δεμένοι 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24252. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ, Εγχειρίδιον του εμπορικού δικαίου. Τόμος δεύτερος: Ναυτικόν δίκαιον και πτώχευσις, εν Αθήναις, 1927, σ.544, 8ο, δεμένο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32819. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ, Η κατάργηση της ποινής του θανάτου, Αθήνα, 1950, σ.94, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28573. ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ, Ο θεσμός των ομοτίμων καθηγητών και η νομική θέσις αυτών εις τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, Γερμανίας και Γαλλίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1967, σ.12, φωτογραφία, με αφιέρωση 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18633. ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ, Σύγχρονες μορφές γεωργικών καλλιεργειών. Σύνταγμα και ιδιοκτησία - κοινωνικοποίηση - κρατικοποίηση, Β' έκδοση, Θεσσαλονίκη, 1983, σ.24, 8ο 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05227. ΑΝΤΥΠΑΣ, ΣΠ., Ελληνική εργατική νομοθεσία, Αθήναι, "Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος", 1938, σ.685, 8ο, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18867. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, Βιομηχανική ιδιοκτησία. Γενικό Μέρος - Διακριτικά γνωρίσματα - Σήμα - Τεχνικές δημιουργίες, Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 2002, σ.XXXVIII+1178, 4ο, με αφιέρωση 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32668. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ, Στοιχεία Ασφαλιστικού Δικαίου, Αθήναι, 1961, σ.114, 4ο, άκοπο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23598. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αι κοινωνιστικαί τάσεις του Γαλλικού Συντάγματος 1958. Ανάτυπον, Αθήναι, 1960, σ.7 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22644. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το Εθνικόν Κέντρον Δικαστικών Σπουδών εν Γαλλία. Ανάτυπον εκ του «Νομικού Βήματος», Αθήναι, 1960, σ.14, 16ο 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24063. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το νέον Γαλλικόν Σύνταγμα του 1958. Ανάτυπον, Αθήναι, 1958, σ.19 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05241. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μεταπολεμική συνταγματική τεχνική και έλεγχος της «καταχρήσεως εξουσίας» του νομοθέτου. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1966, σ.734-784, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28250. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ν., Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αθήναι, έκδοσις τρίτη βελτιωμένη, επηυξημένη και συγχρονισμένη προς τους νέους νόμους, 1951, σ.λη'+706, 4ο, δεμένο 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37990. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ν., Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, έκδοσις δευτέρα επηυξημένη και συγχρονισμένη προς τους νέους νόμους και τον Αστικόν Κώδικα , Αθήναι, 1948, σ.712, 8ο, δεμένο, ελάχιστη φθορά στο τελευταίο φύλλο [Πίναξ περιεχομένων] 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38392. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ν., Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών. Επιμέλεια Νικολ. Ι. Αποστολοπούλου, έκδοσις πέμπτη βελτιωμένη, επηυξημένη και συγχρονισμένη προς τους νέους νόμους, 1960, σ.μα' + 772, δεμένο 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40354. Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου Συγκρούσεως Καθηκόντων του έτους 1945. Τόμος Β' - Αποφ. 401-714 μετ' αναλυτικού ευρετηρίου ολοκλήρου του έτους. Πρόλογος Παναγ. Η. Πουλίτσα. Έκδοσις επιμελεία: Δ. Αναγνώστου - Θ. Εμμανουήλ - Π. Μπόμη, Αθήναι, 1949, σ.784, 8ο, άκοπο 23 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32629. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, Παραίτησις από της εγκλήσεως (Άρθρ. 116 Ποιν. Νόμου - 23 Ποιν. Δικονομίας), Αθήναι, 1937, σ.20 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 30354. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΚΩΝ. - ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ, ΕΛΕΥΘ., Νομοθεσία ιατρών και υγειονομικών υπαλλήλων ΙΚΑ, Αθήναι, 1963, σ.δ'+523, 4ο 20 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...43   Επόμενο >