(Νομικά)

826 εγγραφές [161 - 180] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23339. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διοικείται υπό επιτροπης. Έτος Β' (1948), Θεσσαλονίκη, σ.504, 8ο, δεμένο 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 30887. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διευθυνομένη υπό: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΖ' (1963), σ.742, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 30888. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διευθυνομένη υπό: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΔ' (1960), σ.996, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20450. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα: Ιστορικά κείμενα. Τιμητικός τόμος για τα πενήντα χρόνια της λειτουργίας του, 1979, σ.167, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 16 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24168. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα: Ιστορικά κείμενα - Τιμητικός τόμος για τα πενήντα χρόνια της λειτουργίας του, Θεσσαλονίκη, 1979, σ.167, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18635. ΔΟΥΜΠΗΣ, ΙΑΣΩΝ, Σκέψεις περί του Μητρώου των Δικηγορικών Συλλόγων και δη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.37, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37655. ΔΡΟΥΓΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πολιτικαί αξιώσεις εξ αγροζημιών, Αθήναι, 1967, σ.93, 8ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 11 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38386. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓ., Συστηματική πραγματεία περί ρυθμίσεως χρεών, μετ' επισήμου ερμηνείας, [Αθήνα], "Δικαστική", 1937, σ.176, 8ο, άκοπο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18887. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες περιέχοντες το κείμενον των Νόμων και των Βασιλικών Διαταγμάτων, την νομολογίαν του Αρείου Πάγου, των Εφετείων, Νομικού Συμβουλίου, εγκυκλίους, γνωμοδοτήσεις νομομαθών, εισηγητικάς εκθέσεις κτλ. - Εμπορική Νομοθεσία, Κείμενον, εν Αθήναις, "Γ. Φέξης", 1910, σ.η'+291, 8ο [δεμένο μαζί του ιδίου] Εμπορική Νομοθεσία, έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, 1909, "Φ. Φέξης", σ.ιστ'+1267, φθορές στο δέσιμο 22 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40076. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου - "Επίσημοι λόγοι" περιόδου από 1.6.1983 έως 25.2.1986 (πρυτανεία Μιχ. Π. Σταθοπούλου). Ανάτυπο, Αθήνα, 1988, σ.453-479 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17060. Έκδοσις "ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ", Αρχείον νομολογίας Συμβουλίου της Επικρατείας - Πρόεδρος: Κωνστ. Ρακτιβάν, σ.144 [μαζί] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ, δεκαπενθήμερος νομική επιθεώρησις, Πάτραι, έτος 1 - τεύχος 1 (1η Ιανουαρίου 1929), σ.152 [μαζί] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ, Μέρος Ι: Νομολογία Εφετείων, σ.272 [μαζί] Μέρος ΙΙ: Νομολογία Πρωτοδικείων, σ.144 , δεμένα σ’ ένα τόμο 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17061. Έκδοσις "ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ", Αρχείον νομολογίας Συμβουλίου της Επικρατείας έτους 1930, σ.152 [μαζί] Μέρος πρώτον: Αρείου Πάγου αποφάσεις και εισαγγελικαί γνωμοδοτήσεις, σ.192 [μαζί] Μέρος ΙΙ: Νομολογία Εφετείων και λοιπών Δικαστηρίων , σ.336 [μαζί] Μέρος τρίτον: Διατριβαί - Γνωμοδοτήσεις, σ.160 , δεμένα σ’ ένα τόμο 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 15068. Έκδοσις της "Εφημερίδος των Νόμων", Κώδιξ περί σχεδίων πόλεων, έκδοσις τρίτη, Αθήναι, 1934, σ.314, 8ο, βιομηχ. βιβλιοδ. 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05240. Έκδοσις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νόμος, Επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: Αφιέρωμα στον Δημήτριο Σ. Κωνσταντόπουλο τεύχος Α'- τεύχος Β', Θεσσαλονίκη, 1990, σ.1313, 8ο 60 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 09789. Εκδοτικός οίκος Ι. Ν. Ζαχαροπούλου, Γενικός κατάλογος αποκλειστικώς νομικών βιβλίων, Αθήναι, 1931, σ.36, 8ο 10 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21114. Ελεγκτικόν Συνέδριον, Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου, 1961, σ.56, μέτρια κατάσταση 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22401. Ελληνικόν Ινστιτούτον Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, Τα Συντάγματα της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας, Αθήναι, 1951, σ.92, 8ο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41046. Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ, Αθήναι, "Εκδοτικός Οίκος Ι. & Π. Ζαχαροπούλου", 1950, σ.623, 8ο, δεμένο 35 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37528. ΕΜΠΟΡΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ, Η έννοια του φορολογικού αδικήματος. Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1963, σ.134, 8ο, άκοπο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24646. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, δεκαπενθήμερος νομική επιθεώρησις, διεύθυνσις Χρόνης Τσιμπούκης, σύνταξις Τάσος Τσιμπούκης, Αθήναι.Τόμος 24ος , έτος 1965, σ.1718, δεμένο 22 €
< Προηγούμενο   1... 7 8 [9] 10 11 ...42   Επόμενο >