(Νομικά)

826 εγγραφές [141 - 160] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22513. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Περισυλλογή Μεταβυζαντινών Νομικών Εγγράφων. Ανάτυπον εκ του περιοδικού «Νέον Αθήναιον», Αθήναι, 1960, σ.24-45 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34774. ΔΙΒΟΛΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Η μετάφρασις εν τω δικαίω της πνευματικής ιδιοκτησίας, Αθήναι, 1961, σ.126, 8ο, με αφιέρωση, άκοπο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05144. ΔΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛ., Εμπορική νομοθεσία, μέρος πρώτον, μέρος δεύτερον, Βόλος, "Κ.Π.Παρασκευόπουλος", 1931, σ.556+584, 8ο, δεμένα σ’ ένα τόμο 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 07661. Δικαστική χωρογραφία των περιφερειών εφετείων, πρωτοδικείων και ειρηνοδικείων του κράτους και πανελλήνιος οδηγός δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών κλητήρων. Περιέχει χιλιομετρικάς αποστάσεις με ένδειξιν συγκοινωνιακού μέσου και κατά δικαστικήν έδραν δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικ. κλητήρας, Αθήναι, 1957, σ.294, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 30886. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διευθυνομένη υπό: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΗ' (1964), σ.896, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20462. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος Ι' (1956), σ.790, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20463. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος Θ' (1955), σ.671, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20464. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διοικείται υπό επιτροπής - διευθυντής: Ιωάννης Ζησιάδης. Έτος ΣΤ' (1952), σ.590+κθ', δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20465. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΑ' (1957), σ.719, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20466. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΒ' (1958), σ.920, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20467. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΓ' (1959), σ.939, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20468. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διοικείται υπό επιτροπής - διευθυντής: Ιωάννης Ζησιάδης. Έτος Ε' (1951), σ.575+κστ', δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20469. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΕ' (1961), σ.819, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20470. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΚΒ' (1968), σ.643, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20471. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος Κ' (1966), σ.700, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20472. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διοικείται υπό επιτροπής - διευθυντής Ιωάννης Ζησιάδης. Έτος Δ' (1950), σ.624+λ', δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20473. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος Η' (1954), σ.784 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20474. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος Ζ' (1953), σ.750, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21611. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνσις Ιωάννης Ζησιάδης - Γεώργος Βιδάλης. Έτος ΙΘ' (1965), Θεσσαλονίκη, σ.925, 8ο, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21612. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διευθυνομένη υπό Ιωάννου Ζησιάδου και Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΣΤ' (1962), Θεσσαλονίκη, σ.981, 8ο, δεμένο 25 €
< Προηγούμενο   1... 6 7 [8] 9 10 ...42   Επόμενο >