(Νομικά)

858 εγγραφές [141 - 160] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06012. ΔΗΜΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓ., Η μειονεκτική θέσις των γυναικών εις το κληρονομικόν δίκαιον της Γόρτυνος. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ. 128 - 145, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 33150. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Εργατικαί διαδικασίαι (Κείμενα νόμων - Ερμηνεία - Νομολογία). 1.- Ν. Γ)ΟΔ' (Εργατικαί διαφοραί) 2.- Ν. 3514/1928 (Στρατευομένων) 3. - Ν. 551/1914 (Εργατικά ατυχήματα) 4.- Διατάξεις Α.Κ. περί Εργ. Σωματείων 5. - Υποδείγματα αγωγών, Αθήναι, 1959, σ.211, 8ο 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28245. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Εργατική νομοθεσία. (Νομοθεσία - Ερμηνεία - Νομολογία), έκδοσις τρίτη, Αθήναι, "Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας", 1967, σ.VII+751, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, "γραμμές" με στυλό στις κάτω ακμές του βιβλίου 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26778. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Εργατική νομοθεσία. Πλήρης ανάλυσις όλων των θεμάτων του εργατικού δικαίου, Αθήναι, "Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας", 1956, σ.419, 8ο, δεμένο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 31400. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. Π., Νομικαί Ενασχολήσεις. Εκδίδονται υπό Κωνσταντίνου Γ. Μπαλλή. Τόμος πρώτος, εν Αθήναις, "Δ. & Π. Δημητράκος", 1923, σ.η'+487, 8ο, δεμένο 34 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22351. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Τα Κακουργιοδικεία, Αθήναι, "Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος", 1933, σ.392, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 28 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38931. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναγκαστική εκτέλεσις. Ερμηνεία κατ' άρθρον του Νέου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας του Α.Ν. 44/1967 και δη του 8ου Βιβλίου αυτού περί αναγκαστικής εν γένει εκτελέσεως [...], Αθήναι, "Αντ. Ν. Σάκκουλας", χ.χ. [1968;], σ.255, 8ο 16 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22513. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Περισυλλογή Μεταβυζαντινών Νομικών Εγγράφων. Ανάτυπον εκ του περιοδικού «Νέον Αθήναιον», Αθήναι, 1960, σ.24-45 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 34774. ΔΙΒΟΛΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Η μετάφρασις εν τω δικαίω της πνευματικής ιδιοκτησίας, Αθήναι, 1961, σ.126, 8ο, με αφιέρωση, άκοπο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05144. ΔΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛ., Εμπορική νομοθεσία, μέρος πρώτον, μέρος δεύτερον, Βόλος, "Κ.Π.Παρασκευόπουλος", 1931, σ.556+584, 8ο, δεμένα σ’ ένα τόμο 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 07661. Δικαστική χωρογραφία των περιφερειών εφετείων, πρωτοδικείων και ειρηνοδικείων του κράτους και πανελλήνιος οδηγός δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών κλητήρων. Περιέχει χιλιομετρικάς αποστάσεις με ένδειξιν συγκοινωνιακού μέσου και κατά δικαστικήν έδραν δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικ. κλητήρας, Αθήναι, 1957, σ.294, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 30886. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διευθυνομένη υπό: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΗ' (1964), σ.896, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20462. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος Ι' (1956), σ.790, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20463. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος Θ' (1955), σ.671, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20464. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διοικείται υπό επιτροπής - διευθυντής: Ιωάννης Ζησιάδης. Έτος ΣΤ' (1952), σ.590+κθ', δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20465. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΑ' (1957), σ.719, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20466. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΒ' (1958), σ.920, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20467. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΓ' (1959), σ.939, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20468. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διοικείται υπό επιτροπής - διευθυντής: Ιωάννης Ζησιάδης. Έτος Ε' (1951), σ.575+κστ', δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20469. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, μηνιαία νομική επιθεώρησις εκδιδομένη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διεύθυνεται υπό επιτροπής - επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου Ζησιάδου - Γεωργίου Βιδάλη. Έτος ΙΕ' (1961), σ.819, δεμένο 25 €
< Προηγούμενο   1... 6 7 [8] 9 10 ...43   Επόμενο >