(Νομικά)

815 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22440. ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, δεκαπενθήμερον περιοδικόν, διεύθυνσις - σύνταξις: Ε. Δημητρακόπουλος, Αθήναι. Τόμος ένατος 1953 [μαζί] Ευρετήρια τόμου ενάτου. Επιμελεία: Γεωργ. Κ. Πετίνη, σ.832+56, 8ο, δεμένο 18 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 08253. Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, εκδίδεται επιμελεία υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας. Αριθ. 1 (Αύγουστος 1945) ως και το τεύχ. 15 (Μάρτιος 1946) , Αθήνα, σ. 392, 8ο, δεμένο 22 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39661. ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, εκδίδεται την 1ην και 15ην εκάστου μηνός, Αθήναι. Τόμος τρίτος 1947 , σ.147-560, 8ο, δεμένο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22218. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ισχύοντος Συντάγματος. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.23 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41317. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Νομικά τινα ζητήματα αφορώντα την κοινωνικήν ασφάλισιν...Ανάτυπον, Αθήναι, 1959, σ.14 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21072. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞ., Οι ανακριτικοί υπάλληλοι (Οδηγός ανακριτικών υπαλλήλων), εν Αθήναις, "Αναγνωστόπουλος και Πετράκος", χ.χ., σ.184, 8ο, δεμένο με χοντρό χαρτόνι, υπογραμμίσεις στον πίνακα των περιεχομένων 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25893. Δεύτερον Παράρτημα της ΠΕΙΡΑΣ περιέχον την μη περιληφθείσαν εν τη Πείρα νεωτέραν νομολογίαν υπό Ν. Ιωαννίδου. Τόμος πρώτος, εν Αθήναις, "Σ. Κ. Βλαστός", 1877, σ.5375-6104, 8ο, δεμένο [δέρμα - χαρτόνι] - μικρές φθορές στο δέσιμο 60 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25899. Δεύτερον Παράρτημα της ΠΕΙΡΑΣ περιέχον την μη περιληφθείσαν εν τη Πείρα νεωτέραν νομολογίαν υπό Ν. Ιωαννίδου. Τόμος δεύτερος, εν Αθήναις, "Σ. Κ. Βλαστός", 1878, σ.6106-6870, 8ο, δεμένο [μεταγενέστερα], αποκομμένο μικρό λευκό τμήμα από την σελίδα τίτλου [4Χ2 cm], αποκολλημένο τρία φύλλα 50 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25900. Δεύτερον Παράρτημα της ΠΕΙΡΑΣ περιέχον την μη περιληφθείσαν εν τη Πείρα νεωτέραν νομολογίαν υπό Ν. Ιωαννίδου. Τόμος τρίτος, εν Αθήναις, "Σ. Κ. Βλαστός", 1879, σ.6874-7640, 8ο, δεμένο [μεταγενέστερα] 50 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39373. ΔΗΜΑΚΗΣ, ΠΑΝ., Ο θεσμός της προικός κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον, χ.τ., "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1959, σ.ι'+324, 8ο, άκοπο, αποκολλημένο 22 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06012. ΔΗΜΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓ., Η μειονεκτική θέσις των γυναικών εις το κληρονομικόν δίκαιον της Γόρτυνος. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1969, σ. 128 - 145, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41528. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη εν Ελλάδι προ της απολύτου μοναρχίας.Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1979, σ.98-165, 8ο 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 33150. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Εργατικαί διαδικασίαι (Κείμενα νόμων - Ερμηνεία - Νομολογία). 1.- Ν. Γ)ΟΔ' (Εργατικαί διαφοραί) 2.- Ν. 3514/1928 (Στρατευομένων) 3. - Ν. 551/1914 (Εργατικά ατυχήματα) 4.- Διατάξεις Α.Κ. περί Εργ. Σωματείων 5. - Υποδείγματα αγωγών, Αθήναι, 1959, σ.211, 8ο 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28245. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Εργατική νομοθεσία. (Νομοθεσία - Ερμηνεία - Νομολογία), έκδοσις τρίτη, Αθήναι, "Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας", 1967, σ.VII+751, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, "γραμμές" με στυλό στις κάτω ακμές του βιβλίου 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26778. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Εργατική νομοθεσία. Πλήρης ανάλυσις όλων των θεμάτων του εργατικού δικαίου, Αθήναι, "Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας", 1956, σ.419, 8ο, δεμένο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 31400. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. Π., Νομικαί Ενασχολήσεις. Εκδίδονται υπό Κωνσταντίνου Γ. Μπαλλή. Τόμος πρώτος, εν Αθήναις, "Δ. & Π. Δημητράκος", 1923, σ.η'+487, 8ο, δεμένο 34 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41196. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ., Νομικαί Ενασχολήσεις. Τόμοι Α'-Δ'. Εκδίδονται υπό Κωνσταντίνου Μπαλλή, εν Αθήναις, "Εκδοτικός Οίκος Δ Π. Δημητράκου", 1923 * 1925 [ο δεύτερος τόμος από τη δεύτερη έκδοση] * 1926 και 1927 [οι τόμοι Γ' και Δ' δεμένοι σε ένα σώμα], 8ο, δεμένοι 120 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22351. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Τα Κακουργιοδικεία, Αθήναι, "Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος", 1933, σ.392, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 27 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38931. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναγκαστική εκτέλεσις. Ερμηνεία κατ' άρθρον του Νέου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας του Α.Ν. 44/1967 και δη του 8ου Βιβλίου αυτού περί αναγκαστικής εν γένει εκτελέσεως [...], Αθήναι, "Αντ. Ν. Σάκκουλας", χ.χ. [1968;], σ.255, 8ο 16 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22513. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Περισυλλογή Μεταβυζαντινών Νομικών Εγγράφων. Ανάτυπον εκ του περιοδικού «Νέον Αθήναιον», Αθήναι, 1960, σ.24-45 6 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 [7] 8 9 ...41   Επόμενο >