(Νομικά)

858 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38037. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, ΣΠΥΡ., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μέρος Α'. Γενικόν, εν Αθήναις, "Νικόλαος Τζάκας", 1902, σ.563, 8ο, δεμένο, σκίσιμο στο τελευταίο φύλλο [υπάρχει] 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 04772. ΔΑΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η απασχολησιοθεραπεία ως μέθοδος επικουρικής θεραπείας και κοινωνικής αναπροσαρμογής των υπό φύλαξιν ακαταλογίστων εγκληματιών, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1965, σ.53, 8ο, άκοπο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22391. ΔΑΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο εμπρησμός (από δογματικής και εγκληματολογικής απόψεως). (Άρθρα 264 - 267 Π.Κ.), Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1967, σ.225, 8ο, άκοπο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40880. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Νομικά κείμενα δημοσίου δικαίου και φιλοσοφίας του δικαίου 1977-1992, Αθήνα, "Αντ. Ν. Σάκκουλας", σ.451, 8ο, με αφιέρωση 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40010. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, Γ. Δ., Η τύχη της αναθεωρήσεως του Συντάγματος, Αθήναι, "Νικ. Α. Σάκκουλας", 1950, σ.39, 8ο, υπογραμμίσεις με κόκκινο και μπλε μολύβι 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23984. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ, Η λειτουργία της ποινής υπό το φως των δεδομένων της εγκληματολογίας, Αθήναι, 1973, σ.236, 4ο 16 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 41155. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, Ι. Δ, Η πληρεξουσιότης εις το παρ' ημίν ισχύον ιδιωτικόν δίκαιον, Αθήναι, "Νικ. Α. Σάκκουλας", σ.ιβ'++348, με αφιέρωση [μαζί] ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η παράλειψις ως ζημιογόνον γεγονός εις τα αδικήματα του Αστικού Δικαίου.Συμβολή εις την ερμηνείαν των άρθρων 914 και 919 του Αστικού Κώδικος, εν Αθήναις, 1954, σ.η'+188, με αφιέρωση. Τα δύο βιβλία είναι δεμένα σε ένα σώμα 35 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18855. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο προγαμιαίος έλεγχος της υγείας των μελλονύμφων (Συγκριτική και ηθικοκοινωνική θεώρησις του προβλήματος). Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1969, σ.654-673, 4ο 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05258. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Το ζήτημα της μεταρρυθμίσεως του δικαίου του διαζυγίου υπό το φως της ιστορικής και συγκριτικής επισκοπήσεως του θεσμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1968, σ. 87-125, 8ο 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18978. ΔΕΛΟΥΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εισαγωγικαί έννοιαι του Εμπορικού Δικαίου, Αθήναι, 1957, σ.55, 4ο 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 06011. ΔΕΛΟΥΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κλασσικαί καταβολαί και εθνική παράδοσις εις το σύγχρονον εμπορικόν δίκαιον. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1973, σ.972-987, 8ο 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22440. ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, δεκαπενθήμερον περιοδικόν, διεύθυνσις - σύνταξις: Ε. Δημητρακόπουλος, Αθήναι. Τόμος ένατος 1953 [μαζί] Ευρετήρια τόμου ενάτου. Επιμελεία: Γεωργ. Κ. Πετίνη, σ.832+56, 8ο, δεμένο 18 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 08253. Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, εκδίδεται επιμελεία υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας. Αριθ. 1 (Αύγουστος 1945) ως και το τεύχ. 15 (Μάρτιος 1946) , Αθήνα, σ. 392, 8ο, δεμένο 22 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39661. ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, εκδίδεται την 1ην και 15ην εκάστου μηνός, Αθήναι. Τόμος τρίτος 1947 , σ.147-560, 8ο, δεμένο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22218. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ισχύοντος Συντάγματος. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.23 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21072. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞ., Οι ανακριτικοί υπάλληλοι (Οδηγός ανακριτικών υπαλλήλων), εν Αθήναις, "Αναγνωστόπουλος και Πετράκος", χ.χ., σ.184, 8ο, δεμένο με χοντρό χαρτόνι, υπογραμμίσεις στον πίνακα των περιεχομένων 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25893. Δεύτερον Παράρτημα της ΠΕΙΡΑΣ περιέχον την μη περιληφθείσαν εν τη Πείρα νεωτέραν νομολογίαν υπό Ν. Ιωαννίδου. Τόμος πρώτος, εν Αθήναις, "Σ. Κ. Βλαστός", 1877, σ.5375-6104, 8ο, δεμένο [δέρμα - χαρτόνι] - μικρές φθορές στο δέσιμο 60 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25899. Δεύτερον Παράρτημα της ΠΕΙΡΑΣ περιέχον την μη περιληφθείσαν εν τη Πείρα νεωτέραν νομολογίαν υπό Ν. Ιωαννίδου. Τόμος δεύτερος, εν Αθήναις, "Σ. Κ. Βλαστός", 1878, σ.6106-6870, 8ο, δεμένο [μεταγενέστερα], αποκομμένο μικρό λευκό τμήμα από την σελίδα τίτλου [4Χ2 cm], αποκολλημένο τρία φύλλα 50 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25900. Δεύτερον Παράρτημα της ΠΕΙΡΑΣ περιέχον την μη περιληφθείσαν εν τη Πείρα νεωτέραν νομολογίαν υπό Ν. Ιωαννίδου. Τόμος τρίτος, εν Αθήναις, "Σ. Κ. Βλαστός", 1879, σ.6874-7640, 8ο, δεμένο [μεταγενέστερα] 50 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39373. ΔΗΜΑΚΗΣ, ΠΑΝ., Ο θεσμός της προικός κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον, χ.τ., "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1959, σ.ι'+324, 8ο, άκοπο, αποκολλημένο 22 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 [7] 8 9 ...43   Επόμενο >