(Νομικά)

862 εγγραφές [101 - 120] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 24242. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. - ΦΡΑΓΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Θ., Ισχύουσα Δασική Νομοθεσία και ερμηνεία αυτής, [Αθήνα], 1939, σ.664, 8ο, δεμένο 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32475. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ., Νομή και κυριότης επίπλων καιμ σκευών κατά την φορολογίαν κληρονομιών και τα τεκμήρια των άρθρ. 1110, 1111, 1396 Α.Κ. Ανάτυπον, Αθήναι, 1959, σ.12 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 23220. ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Εγκληματολογία της μοιχείας. Διατριβή επί διδακτορία [πολυγραφημένο;], Θεσσαλονίκη, 1981, σ.261, 8ο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 31406. ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, Η δικονομική ακυρότης κατά τον Νόμον ΓΨΟΘ' του 1911, εν Αθήναις, 1928, σ.στ'+77, 8ο, δεμένο, υπογραμμίσεις με κόκκινο μολύβι 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 32685. ΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ, Αι διεθνείς ανησυχίαι ως προς τα ορκωτά δικαστήρια (Διάλεξις...), Αθήναι, 1932, σ.16, μέτρια κατάσταση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22224. ΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ, Η καταπολέμησις της εγκληματικότητος εν Ελλάδι μεσούντος του εικοστού αιώνος. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.419-425 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38935. ΓΚΑΜΕΡΑΣ, ΚΩΝ., Αι αρμοδιότητες των πολιτικών δικαστηρίων ως και των προέδρου, εισηγητού, εισαγγελέως, γραμματείας, δικ. κλητήρος κατά τον Κώδ. Πολιτ. Δικονομίας, Αθήναι, 1969, σ.ιθ'+145, 8ο 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37555. ΓΚΑΜΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πανδέκτης αγωγών - ενστάσεων εκ του Αστικού Κώδικος. Περιέχει πάντα τα στοιχεία των αγωγών, ανταγωγών, αιτήσεων, παρεμβάσεων, ενστάσεων, αντενστάσεων κ.λ.π. μετά παραπομπών εις τους συγγραφείς και την νομολογίαν. Τόμος Ε': Κληρονομικόν Δίκαιον. Άρθρα 1710-2035, Θεσσαλονίκη, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1960, σ.ια'+489, 8ο, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 37557. ΓΚΑΜΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πανδέκτης αγωγών - ενστάσεων εκ του Αστικού Κώδικος. Περιέχει πάντα τα στοιχεία των αγωγών, ανταγωγών, αιτήσεων, παρεμβάσεων, ενστάσεων, αντενστάσεων κ.λ.π. μετά παραπομπών εις τους συγγραφείς και την νομολογίαν. Τόμος Δ': Οικογενειακόν Δίκαιον. Άρθρα 1346-1709, Θεσσαλονίκη, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1961, σ.ια'+626, 8ο, δεμένο 22 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38943. ΓΚΑΜΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πανδέκτης αγωγών - ενστάσεων εκ του Αστικού Κώδικος. Περιέχει πάντα τα στοιχεία των αγωγών, ανταγωγών, αιτήσεων, παρεμβάσεων, ενστάσεων, αντενστάσεων κ.λ.π. μετά παραπομπών εις τους συγγραφείς και την νομολογίαν. Τόμος Γ': Εμπράγματον Δίκαιον. Άρθρα 947-1345, Θεσσαλονίκη, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1959, σ.ιε'+620, 8ο, δεμένο 24 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 30009. ΓΚΙΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λανθάνουσα πατριαρχική απόφασις του ιστ' αιώνος περί της επιληψίας ως λόγου διαζυγίου. Ανατύπωσις, εν Αθήναις, 1960, σ.145-149 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 03073. ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΝΘΙΑ, Τα παιδικά Δικαστήρια εις την Ελλάδα και ο σωφρονισμός των ανηλίκων. [Διάλεξις], εν Αθήναις, 1948, σ. 16, 8ο 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25185. ΓΚΟΥΤΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Το νέο οικογενειακό δίκαιο. Κωδικοποίηση των διατάξεων που ισχύουν, Βέροια [=Θεσσαλονίκη], "Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας", 1983, σ.148, 8ο 10 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40719. [ΓΟΡΓΟΡΙΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ], [Ναυτιλιακός Οδηγός - λείπει το φύλλο με τη σελίδα τίτλου και τα τελευταία φύλλα των περιεχομένων του βιβλίου], χ.τ., χ.χ., σ.888, 8ο, δεμένο 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40836. Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων, Β' έκδοση, Αθήνα, 1993, σ.143, 8ο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 31383. ΓΥΙΟΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η κοινωνία δικαιώματος κατά τον Αστικόν Κώδικα, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 1949, σ.102, 8ο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 08146. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Η έννοια της κυριαρχία. Το σύγχρονον στάδιον της περί την έννοιαν της κυριαρχίας ιστορικής και δογματικής ερεύνης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1970, σ. 598 - 633, 8ο 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05239. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Ραδιοφωνία και σύνταγμα. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1966, σ.582-668, 8ο 9 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38037. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, ΣΠΥΡ., Σύστημα Εμπορικού Δικαίου. Μέρος Α'. Γενικόν, εν Αθήναις, "Νικόλαος Τζάκας", 1902, σ.563, 8ο, δεμένο, σκίσιμο στο τελευταίο φύλλο [υπάρχει] 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 04772. ΔΑΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η απασχολησιοθεραπεία ως μέθοδος επικουρικής θεραπείας και κοινωνικής αναπροσαρμογής των υπό φύλαξιν ακαταλογίστων εγκληματιών, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1965, σ.53, 8ο, άκοπο 9 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 [6] 7 8 ...44   Επόμενο >