(Οικονομικά)

362 εγγραφές [81 - 100] Αναζήτηση:  
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 23027. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις του Διοικητού Κου Ιωάννου Α. Δροσοπούλου εν ονόματι του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς την ετησίαν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της 11 Μαρτίου 1936 επί των πεπραγμένων του έτους 1935, εν Αθήναις, 1936, σ.LVI, 4o 18 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04871. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εξελίξεις και προβλήματα της Ελληνικής βιομηχανίας. Β' Εριουργία, [Αθήνα], 1960, σ.80+[σ.42 πίν. και διαγράμματα], 8ο 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16957. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Επιλυθέντα ζητήματα προσωπικού (10 Ιουλίου 1958 - 31 Δεκεμβρίου 1963) [μαζί] Επιλυθέντα ζητήματα προσωπικού - Προσθήκη διά την περίοδον από 1ης Ιανουαρίου μέχρις 6ης Ιουνίου 1964 , χ.τ. [Αθήνα;], χ. χ., σ.19+IV αναδιπλούμενοι πίνακες +7, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04865. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ο εορτασμός της διεθνούς ημέρας της αποταμιεύσεως (Πάτραι -30 Νοεμβρίου 1961), σ.77, 8ο, φωτογραφίες 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04867. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ο εορτασμός της διεθνούς ημέρας της αποταμιεύσεως (31 Οκτωβρίου 1960), σ.51, 8ο, φωτ., μέτρια κατάσταση 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 29003. Εθνικόν Συμβούλιον Ελλάδος δια την Ευρωπαϊκήν Κίνησιν, Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης και η Ελλάς. Σεμινάριον οργανωθέν υπό του Εθνικού Συμβουλίου Ελλάδος δια την Ευρωπαϊκήν Κίνησιν και της Ευρωπαϊκής Λέσχης Θεσσαλονίκης, 28-20 Μαρτίου 1965 εις Θεσσαλονίκην. Τεύχος 1ον , Αθήναι, 1966, σ.216, 8ο, μέτρια κατάσταση 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18586. Εισηγητική έκθεσις επί του κατατεθέντος εις την βουλήν προϋπολογισμού του οικ. έτους 1960 υπό Κωνστ. Ευστ. Παπακωνσταντίνου, Αθήναι, σ.315, 4ο 20 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18731. Εισηγητική έκθεσις επί του κατατεθέντος εις την Βουλήν προϋπολογισμού οικον. έτους 1957 υπό Χρίστου Θηβαίου Υπουργού Οικονομικών, Αθήναι, χ. χ., σ.157, 4ο 17 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05002. Έκδοσις Ελληνικών Ταχυδρομείων, Ετήσιον δελτίον στατιστικής 1972, [Αθήνα], χ.χ., σ.117, 4ο 12 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05033. Έκδοσις της Βουλής των Ελλήνων, Γενική εισήγησις επί του προϋπολογισμού χρήσεως του 1957 - του Γενικού Εισηγητού Ευαγγέλου Σαββοπούλου, εν Αθήναις, 1957, σ. 34, 8ο 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05017. Έκδοσις του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών, Η ανάπτυξη της Θράκης - προκλήσεις και προοπτικές (υπό την εποπτεία των Ξ. Ζολώτα, Α. Αγγελόπουλου, Ι. Πεσμαζόγλου), Αθήνα, 1994, σ. xii + 232, 8o 16 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16860. Ελληνική Εταιρεία Προγραμματισμού, Α'. Ιδρυτική διακήρυξις. Β'. Γενικαί κατευθύνσεις του πρώτου δεκαετούς οικονομικού προγράμματος της Ελλάδος (1961-1970), Αθήναι, 1959, σ.47, 4ο 8 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 24487. Ελληνική Εταιρεία Προγραμματισμού, Προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις. Τρεις δημόσιαι συζητήσεις: Τα πλήρη πρακτικά, Αθήνα [=Τρίκαλα], 1966, σ.96, 8ο, σκίσιμο στην σελίδα τίτλου 8 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 17585. Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος, Για ένα καλύτερο μέλλον * Η παραγωγικότης και το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Β' έκδοσις βελτιωμένη, Αθήναι, 1967, σ.32, 4ο, εικονογράφηση 5 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 20073. Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος, Για ένα καλύτερο μέλλον * Η παραγωγικότης και το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Αθήναι, 1961, σ.30, 8ο, εικονογράφηση Παύλου Βαλασάκη 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 17754. Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος, Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης και ο Έλλην επιχειρηματίας, Αθήναι, 1962, σ.47, 4ο 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 20075. Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος, Παναγιώτης Στρατουδάκης (1929 - 1969). Αφιέρωμα, Αθήναι, 1971, σ.133, 8ο 12 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18735. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού του έτους 1966, Αθήναι, 1967, σ.59 [+9φφ.], 4ο 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04965. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριον Θεσσαλονίκης, Έκθεσις περί της εμπορικής, βιομηχανικής και της οικονομικής εν γένει κινήσεως της Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1950, Θεσσαλονίκη, 1951, σ.87, 8ο 8 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05081. Εμπορικόν & Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Αθηνών, Τα ζητήματα του εξωτερικού μας εμπορίου. Εισαγωγαί - Εξαγωγαί, Αθήναι, 1948, σ.45, 8ο 12 €
< Προηγούμενο   1... 3 4 [5] 6 7 ...19   Επόμενο >