(Οικονομικά)

359 εγγραφές [61 - 80] Αναζήτηση:  
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18728. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Η θεωρία των κυκλικών κυμάνσεων. Ανάτυπον, Αθήναι, 1965, σ.124, 4ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04884. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Η οικονομική θέσις της Βορείας Ελλάδος. Ανάτυπον, Αθήναι, 1951, σ.24, 8ο 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 30692. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Ιστορία των θεωριών οικονομικής αναπτύξεως. Τεύχος πρώτον, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.65, 4ο 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16380. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Η πολιτική περιφερειακής αναπτύξεως εις τας χώρας της Ε.Ο.Κ., Θεσσαλονίκη, "Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης", 1981, σ.82, 4ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16821. Δήμος Αθηναίων, Στατιστικοί πίνακες οικονομικού έτους 1926-1927 επί δημαρχίας ΣΠ. Α. ΠΑΤΣΗ, Αθήναι, 1927, σ.64, μεγάλο σχήμα 22 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18665. Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού, Έκθεσις πεπραγμένων και ισολογισμός έτους 1960, Αθήναι, 1961, σ.77+4φφ. διαγράμματα, 4ο 20 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 23028. Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού, Ομολογιακόν δάνειον δρχ. 90.000.000 (Ισότιμον 3.000.000 δολλαρίων), Αθήναι, 1957, σ.11, μεγάλο σχήμα 8 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 22082. Διεθνές Γραφείον Εργασίας, Μισθοί και ημερομίσθια. Σειρά μαθημάτων εργατικής εκπαιδεύσεως. Μετάφρασις Αγνής Ρουσοπούλου, Αθήναι, 1965, σ.239, 8ο 14 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15377. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Νομισματική κίνησις εις τον χώρον της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο 1969-1973 [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1975, σ. 83, 4ο, αποκολλημένο οπισθόφυλλο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04863. ΔΟΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π., Οικονομία και Πολιτεία, Αθήναι, 1951, σ.133, 8ο, μικρό σκίσιμο μεταξύ οπισθοφύλλου - ράχης 12 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18649. ΔΡΑΚΟΣ, Γ.Ε., Η αναγκαιότητα της εντάξεως. Ανατύπωσις, Θεσσαλονίκη, "Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης", 1979, σ.21, 4ο 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18947. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Δείκται παραγωγής ορυχείων και ηλεκτρισμού-φωταερίου. Κείμενο: ελληνικά και αγγλικά, Αθήναι, 1963, σ.24, 4ο 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18944. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Έκθεσις επί της δειγματοληπτικής ερεύνης της χρησιμοποιήσεως του εδάφους εν Ελλάδι, Μαΐου 1958, Αθήναι, 1961, σ.28, 4ο 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18738. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Ετησία στατιστική έρευνα ορυχείων (μεταλλείων - λατομείων - αλυκών) έτους 1967 (Στοιχεία ημερολογιακού έτους 1967). Κείμενο: ελληνικά και αγγλικά , Αθήναι, 1969, σ.37, 4ο 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18739. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Ετησία στατιστική έρευνα ορυχείων (μεταλλείων - λατομείων - αλυκών) έτους 1968 (Στοιχεία ημερολογιακού έτους 1968). Κέιμενο: ελληνικά και αγγλικά , Αθήναι, 1971, σ.37, 4ο 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18740. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Ετησία στατιστική έρευνα ορυχείων (μεταλλείων - λατομείων - αλυκών) ετών 1969 και 1970 (Στοιχεία ημερολογιακών ετών 1969 και 1970). Κείμενο: ελληνικά και αγγλικά , Αθήναι, 1973, σ.49, 4ο 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18946. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική του δηλωθέντος εισοδήματος φυσικών προσώπων και της φορολογίας αυτού κατά το οικονομικόν έτος 1963, Αθήναι, 1964, σ.64, 4ο 8 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 19301. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Αθηνών, Εξελίξεις και προβλήματα της Ελληνικής βιομηχανίας. Α' Βαμβακουργία, Αθήναι, 1957, σ.78+9φφ. πίνακες, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 23027. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις του Διοικητού Κου Ιωάννου Α. Δροσοπούλου εν ονόματι του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς την ετησίαν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της 11 Μαρτίου 1936 επί των πεπραγμένων του έτους 1935, εν Αθήναις, 1936, σ.LVI, 4o 18 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04871. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εξελίξεις και προβλήματα της Ελληνικής βιομηχανίας. Β' Εριουργία, [Αθήνα], 1960, σ.80+[σ.42 πίν. και διαγράμματα], 8ο 15 €
< Προηγούμενο   1 2 3 [4] 5 6 ...18   Επόμενο >