(Οικονομικά)

362 εγγραφές [41 - 60] Αναζήτηση:  
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04936. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΑΝΤ. Ν., Συμβολή εις την θεωρίαν του σχηματισμού των τιμών, Θεσσαλονίκη, 1953, σ. 226, 8ο, άκοπο, με αφιέρωση 18 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18886. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΑΝΤ., Η επίδρασις της συνδέσεως της Ελλάδος μετά της Ε.Ο.Κ. επί του μεγέθους, της οργανώσεως και της νομικής μορφής των ελληνικών επιχειρήσεων. Ανάτυπον..., Θεσσαλονίκη, "Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης", 1966, σ.16 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 08138. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΑΝΤ., Η σύνδεσις της Ελλάδος με την Ε.Ο.Κ. και η επίδρασις της συνδέσεως ταύτης επί της ελληνικής οικονομίας, Θεσσαλονίκη, 1962, σ.16, 4ο 2 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 23069. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΑΝΤ., Σκοπός και όρια της νομισματικής πολιτικής. Διατριβή επί υφηγεσία, Θεσσαλονίκη, 1949, σ.XVI+175, 4ο, άκοπο 20 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18940. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΑΝΤ., Σύγκρισις των ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εν όψει της ενδεχομένης συνδέσεως της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκήν Κοινήν Αγοράν, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.18, 4ο 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 25425. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΑΝΤ., Το πρόβλημα της βιομηχανικής πίστεως. Ανάγκη ιδρύσεως παρ' ημίν ειδικού Οργανισμού Βιομηχανικής Πίστεως. Ανατύπωσις , Θεσσαλονίκη, 1951, σ.30 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04878. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΑΝΤ., Το πρόβλημα της βιομηχανικής πίστεως. Συμβολή εις την μελέτην του τρόπου οργανώσεως της τραπεζικής οικονομίας προς λυσιτελεστέραν εξυπηρέτησιν της βιομηχανικής πίστεως. Διατριβή επί διδακτορία..., Θεσσαλονίκη, 1942, σ.110, 8ο, με αφιέρωση, φθορές στις άκρες των εξωφύλλων και στην ράχη 13 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 19074. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συμβολή εις την θεωρίαν της αφανούς ανεργίας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.71-83 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05044. ΔΕΛΙΒΑΝΗΣ, Δ. Ι., Αι χρηματαγοραί των υποανεπτυγμένων χωρών. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1956, σ. 94-107, 8ο 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04837. ΔΕΛΙΒΑΝΗΣ, Δ., Η ελληνική οικονομία και ιδιαιτέρως η της Βορείου Ελλάδος εις το πλαίσιον της παγκοσμίου οικονομίας, Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1948, σ. 11, 8ο 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 41765. ΔΕΛΙΒΑΝΗΣ, Δ., Η ιδιόρρυθμος ελαστικότης της ζητήσεως του χρυσού. Λόγος πρυτανικός..., Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1966, σ.22 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 38678. ΔΕΛΙΒΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τα μεταπολεμικά οικονομικά προβλήματα, εν Αθήναις, 1941, σ.64, 8ο, υπογραμμίσεις με μολύβι, φθορές στη ράχη 12 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 31270. ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Ειδική Εβδομαδιαία Έκδοσις, Αθήναι. Έτος Δ', φύλλον 131ον, 28 Ιανουαρίου 1957, 7φφ. έως φύλλον 145ον, 20 Μαΐου 1957, 7φφ. Συνολικά 15 δελτία - φύλλα, πολυγραφημένα και πιασμένα με συρραπτικό 28 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05074. [Δελτίον]: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Οικονομικαί εξελίσεις, μηνιαίον οικονομικόν και στατιστικόν δελτίον, υπεύθυνος Ε. Χ. Κάσδαγλης. Περίοδος Γ', αριθ. 1 (Ιανουάριος 1966) έως αριθ. 36 (Δεκέμβριος 1968), δεμένο 50 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 13285. ΔΕΠΑΣΤΑΣ, Α., Εμπορευματολογία. Τόμος πρώτος [Ζωοκομίας και αλιευτικής προϊόντα * Γεωργικά προϊόντα * Κηπουρικής προϊόντα, αποικιακά * Ελαιώδη σπέρματα και καρποί] - Τόμος δεύτερος [Πνευματώδη ποτά κ.λ.π. * Ζάκχαρις και ζακχαροπλαστικής προϊόντα * Δέρματα - Είδη εκ δέρματος - Μηλωταί * Δασικά προϊόντα - Είδη εκ ξύλων * Ορυκτά * Μέταλλα και είδη εκ μετάλλων * Κεραμευτικής και υαλουργίας προϊόντα * Χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα * Αποστάγματα, αρώματα και μυρεψικής προϊόντα * Χρώματα και βαφαί * Χάρτης * Ελαστικόν και είδη αυτού * Κλωστικαί ύλαι και υφάσματα * Εκρηκτικαί ύλαι], ο πρώτος τόμος τυπώθηκε στην Θεσσαλονίκη και ο δεύτερος στην Αθήνα, 1930 και 1939, σ. 513+843, δεμένοι, εικόνες, 4ο 80 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04919. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Πρόσοδοι και εισοδήματα εκ της γεωργίας. Συμβολή εις την ορολογίαν της αγροτικής οικονομικής και λογιστικής, Θεσσαλονίκη, 1954, σ.64+IV πίνακες, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 21906. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δικονομικά φορολογικά θέματα. Καινοτομίαι τινές του Κ.Φ.Δ. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1967, σ.485-511 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18515. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η δημοσιονομική κυρίως άποψις της συνδέσεως της Ελλάδος μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, Θεσσαλονίκη, 1962, σ.55, 4ο 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 21599. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Το πρόβλημα του προσωπικού φόρου επί της δαπάνης. Η θεωρία του καθηγητού Ν. Kaldor και η εφαρμογή της εν Ελλάδι. Ανάτυπον , Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1970, σ.433-449, 4 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16536. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, Τα χρεόγραφα - θεωρία και πράξις. Διάφοροι τραπεζιτικαί εργασίαι επί τίτλων, Αθήναι, 1952, σ.262, 4ο, ελαφρώς λερωμένο εξώφυλλο, άκοπο 19 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...19   Επόμενο >