(Οικονομικά)

359 εγγραφές [341 - 359] Αναζήτηση:  
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 28576. MARMATAKIS, NICHOLAS, Productivity and optimizing behaviour of the firm. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1977, σ.8 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 27417. MARMATAKIS, NICHOLAS, The long run trend of economic growth and busines fluctuations. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1982, p.324-345 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 37236. NEGREPONTI-DELIVANIS, MARIA, Influence du développement économique sur la répartition du revenu national, Paris, 1960, p.492, 8ο, δεμένο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 25 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05076. NUGENT. J., Οικονομικαί μονογραφίαι: Γραμμικόν υπόδειγμα αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας 1954-1961, Αθήναι, 1970, σ.323, 8ο 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 31877. RUEFF, JACQUES, L' ordre social. Nouvelle Édition, Paris, "M. Th. Génin", 1948, p.659, 8o, bound 30 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 38486. SAMUELSON, PAUL, Οικονομική. Κατά μετάφρασιν Κωνσταντίνου Α. Καλόγρη, Αθήναι, "Βίκτωρ Α. Παπαζήσης, 1970, σ.661, 8ο, μικρή φθορά στη ράχη 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16456. SOULE, GEORGE, Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη. Μετάφραση Γιάννη Λάμψα, Αθήνα, "Φέξης", 1967, σ.121, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05080. SPANN, O., Αι βασικαί θεωρίαι της κοινωνικής οικονομικής. Μετ. και κριτικαί σημειώσεις Αικ. Χριστουλά και Γ. Χαλκιοπούλου, 2 τόμοι, Αθήναι, "Παπαζήσης", χ.χ., σ.264, 8ο, λερωμένα τα εξώφυλλα του Β' τόμου 20 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 22866. STIRN, HANS, Από τον ξένο εργάτη στο συνεργάτη. Ανατύπωσις, Θεσσαλονίκη, "Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης", 1971, σ.9 2 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 20034. STIRN, HANS, Η εργασία σε μικρές ομάδες. Ανατύπωση..., Θεσσαλονίκη, "Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης", 1976, σ.9 2 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05065. SUITS, D., Οικονομικαί Μονογραφίαι: Οικονομετρικόν υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας, Αθήναι, 1965, σ.131, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 20859. TSAKLANGANOS, ANGELOS, Leasing vs. borrowing: a survey and a new approach. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1982, σ.909-935 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 20865. VACALOPOULOS, CONSTANTINOS, Quelques aspects généraux sur l' économie ouest-allemande après 1945. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1976, σ.17-42 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05046. VOURAS, PAUL, The changing economy of Northern Greece since World War II, Θεσσαλονίκη, "Institute for Balkan Studies", 1962, p. XVI+227 [figures 76, tables 83], 4o, δεμένο 25 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 24477. XOURIS, DEMETRIOS, Organization, Development and the Progress of Communication. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1977, σ.477-497 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 21892. YANNIOTIS, A., The Greek Economy. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1974, σ.1627-1639 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04917. ZOLOTAS, XENOPHON, International Monetary Issues and Development Policies, Athens, "Bank of Greece", 1977, p.XXXI+503, 8o 25 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 23394. ZOLOTAS, XENOPHON, On the issue of a stable international monetary standard and other papers, Athens, "Bank of Greece", 1981, p.45, 8o 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18995. ZOLOTAS, XENOPHON, The role of the banks in a developing country, Athens, 1963, p.18, 8o 5 €
< Προηγούμενο   1... 14 15 16 17 [18]   Επόμενο >