(Οικονομικά)

362 εγγραφές [321 - 340] Αναζήτηση:  
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 37220. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Ναυτιλιακή υποδομή. Σύγχρονος Ελληνική ναυτιλιακή υποδομή, Πειραιεύς, 1970, σ.172, 8ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 21896. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η οργάνωσις ως γενική έννοια και τα κύρια πεδία εφ' ών αύτη εκδηλούται. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.1073-1084 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18648. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η προστασία της επαρχιακής βιομηχανίας. Ανατύπωσις, Θεσσαλονίκη, "Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης", 1964, σ.14, 4ο 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16381. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η συμβολή των επιχειρηματιών εις την θεμελίωσιν και διάδοσιν των αρχών της επιστημονικής οργανώσεως, Θεσσαλονίκη, 1960, σ.74, 4ο 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18992. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Το πρόβλημα του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων εν όψει της συνδέσεως μετά της Ε.Ο.Κ., Θεσσαλονίκη, 1962, σ.110, 4ο 13 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 25960. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ, Έννοια και σημασία των οικονομικών συστημάτων και διαρθρώσεων. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1969, σ.421-569, 8ο 12 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 23222. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ, Οικονομική ιστορία της Ελλάδος. Συνοπτική θεώρησις των κυριωτέρων γεγονότων και φαινομένων του οικονομικού βίου των Ελλήνων. Τόμος πρώτος: Από των Αρχαίων χρόνων μέχρι της Αλώσεως, Αθήναι, "Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών", 1973, σ.201, 8ο 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05057. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΧΡ., Εμπορικοί συμψηφισμοί και ανταλλαγαί, η επίδρασίς των επί του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος, Αθήναι, 1937, σ. δ' + 196, 8ο 35 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 41395. American Institute of Accountants, Οι έλεγχοι υπό των ανεγνωρισμένων ορκωτών λογιστών (η φύσις και η σημασία των), Αθήναι, "Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών", 1951, σ.108 [μαζί] ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Κατευθύνσεις της Οικονομικής μας Πολιτικής, Αθήναι, 1936, σ.110 [μαζί] ΤΣΙΜΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ, Εισαγωγή εις την Οικονομκήν των επιχειρήσεων. Ανατύπωσις, εν Αθήναις, 1936, σ.17 [μαζί, του ιδίου] Επιχείρησις. Ανατύπωσις, εν Αθήναις, χ.χ., σ.13 [μαζί] ΓΚΙΟΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το Χρηματιστήριον Αξιών..., εν Αθήναις, 1929, σ.104, με αφιέρωση [μαζί] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡ., Ο ισολογισμός των ανωνύμων εταιρειών από νομνικής απόψεως, εν Αθήναις, 1923, σ.107 [μαζί] ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΣ, Σ., Η λογιστική των ξένων νομισμάτων, εν Αθήναις, 1926, σ.109. Συνολικά 7 βιβλία δεμένα σε ένα σώμα 45 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04915. CARVER, THOMAS, Αρχαί της γεωργικής οικονομίας. Μετάφρασις και εισαγωγή υπό Γεωργίου Φανουράκη, Αθήναι, 1939, σ.λ'+303, 4ο, μέτρια κατάσταση 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05053. CASSEL, G., Οι θεμελιώδεις αρχές της κοινωνικής οικονομικής. Πρόλογος Ξ. Ζολώτα, μετάφραση - σημείωμα Μ. Κυπραίου, Αθήναι, 1946, σ. 106, 8ο, λυτό 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18745. CASSEL, GUSTAV, Η κρίσις του παγκοσμίου νομισματικού συστήματος. Μετάφρασις Νικ. Π. Κωνσταντινίδου, Αθήναι, "Γκοβόστης", 1935, σ.127, 8ο, λυτό, μέτρια κατάσταση 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 22353. CHOUMANIDIS, LAZAROS, The public finances in ancient classical Greece , Lisboa, 1963, p.46-53 5 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04945. CONSTANTACATOS, MARINOS, Money and prices, Athens, 1951, p.90, 8o 14 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05066. CROCKETT, JEAN, Οικονομικαί Μονογραφίαι: Δαπάναι καταναλώσεως και εισοδήματα εν Ελλάδι, Αθήναι, 1970, σ. 137, 8ο 12 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18919. DANTY - LAFRANCE, M. L., Μύησις εις την βιομηχανικήν οργάνωσιν, Αθήναι, "Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών", 1950, σ.95, 8ο, δεμένο 14 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 25700. DELIVANIS, DIMITRIOS, Les particularités afférentes aux biens dans l' économie sous-développée. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1960, p.201-218 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04904. DERTILIS, P.B., Les comptes nationaux de la Grèce. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1956, σ.112-122, 4ο 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 21893. GOOSSENS, CH., Caracteres fondamentaux de l' evolution constitutionnelle et parlemenentaire de la Belgique; Lignes directrices du regime politique actuel. (Extrait), Thessaloniki, "Α. Π. Θ.", 1966, p.667-732, 4o 8 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 24009. GREEN, F. - NORE, P., Τα οικονομικά χωρίς προσωπείο. Η ριζοσπαστική κριτική των δογμάτων της κλασσικής και νεοκλασσικής θεωρίας, Αθήνα, "Κάλβος", 1980, σ.307, 8ο 15 €
< Προηγούμενο   1... 15 16 [17] 18 19   Επόμενο >