(Οικονομικά)

362 εγγραφές [301 - 320] Αναζήτηση:  
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15633. Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Δραστηριότητες 1976 [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, χ.χ., 31φφ., 4ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 21911. Υπουργείον Βιομηχανίας, Δελτίον μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος κατά το έτος 1959 [κείμενο: ελληνικά και αγγλικά]. Επιμέλεια: Αρ. Τσάκωνα - Νικ. Κωνσταντινίδη, χ.τ. [=Αθήνα], χ.χ., σ.50, 8ο 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 21912. Υπουργείον Βιομηχανίας, Δελτίον μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος κατά το έτος 1958 [κείμενο: ελληνικά και αγγλικά]. Επιμέλεια: Αρ. Τσάκωνα - Νικ. Κωνσταντινίδη, εν Αθήναις, 1959, σ.48, 8ο 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18737. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Στατιστική της μεταλλευτικής βιομηχανίας της Ελλάδος κατά το έτος 1937. Κείμενο: ελληνικά και γαλλικά, εν Αθήναις, 1938, σ.67, 8ο 14 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05073. Υπουργείον Εμπορίου, Μελέτη επί του Ελληνικού σίτου παραγωγής 1966, εν Αθήναις, 1968, σ.71, 4ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05059. Υπουργείον Οικονομικών, Δελτίον δημοσιονομικών στοιχείων, 8 τεύχη (Ιανουάριος 1958 - Δεκέμβριος 1959), [Αθήνα], 4ο 50 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16591. Υπουργείον Συντονισμού, Οικονομική ανάπτυξις γεωργίας Μακεδονίας - Θράκης 1967 - 1972 [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1967, σ.175, 4ο 18 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 19289. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ, Κ. Α., Η αποδοτικότης της ελληνικής γεωργίας κατά το 1953, Αθήναι, 1954, σ.39, 4ο 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15257. ΦΙΝΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Η βιομηχανική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου, Αθήναι, 1983, σ.48, 8ο, μέτρια κατάσταση 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18885. ΦΛΩΡΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Η ζήτησις των προϊόντων της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας. Ανατύπωσις, Θεσσαλονίκη, "Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης", 1963, σ.13 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 40618. ΦΩΤΙΑΣ, Ν. Γ., Συντελεσταί δράσεως εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων. Έκδοσις Δ' εις δύο τόμους - τόμος πρώτος: Η εργασία, "Αργύρης Παπαζήσης", 1952, σ.232, 8ο, δεμένο 22 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04949. ΦΩΤΙΑΣ, ΝΙΚ., Ο επιχειρηματίας. Ανατύπωσις εκ της "Εμπορικής Εγκυκλοπαιδείας", Αθήναι, [1936;], σ.30, 8ο, με αφιέρωση 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16232. ΧΑΝΙΔΗΣ, Β. [Αντιπλοίαρχος (Λ.Σ.)], Τακτικαί δια πλοίων γραμμαί και διασκέψεις [από τα περιεχόμενα: VI. Αι ελληνικαί τακτικαί γραμμαί - 1. Πλεονεκτήματα εκ της υπάρξεως αυτών...3. Η Α.Ε. Ατμοπλοϊκών Γραμμών < η Ελληνική>. 4. Η Ναυτιλιακή Εταιρεία <Ελληνική Γραμμή Νοτίου Αμερικής Α. Ε.>. 5. Η Α. Ε. <Ελληνικαί Μεσογειακαί Γραμμαί>...7. Η Εταιρεία <Χρ. Μ. Σαρλής και Σία>... , Αθήναι, 1958, σ.76, 4ο 20 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 38681. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, Γ. τη συνεργασία ομάδος συνεργατών, Οικονομική Επετηρίς της Ελλάδος. Έτος όγδοον .1936. Εκδιδομένη χορηγία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Τεύχος Ι - Τεύχος ΙΙ, Αθήναι, 1937, σ.[XIV+288] + 349, 8ο, τα δύο τεύχη δεμένα σε ένα σώμα 45 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 35259. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, Γ., Η δημοποίησις επιχειρήσεων (προτασσομένης επισκοπήσεως περί κρατοποιήσεως). Ανατύπωσις, εν Πάτραις, 1922, σ.57, 4ο, άκοπο, φθορές στην ράχη 14 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04856. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, Γ., Οικονομία και οικονομική. (Ανατύπωσις εκ της "Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας), Αθήναι, "Πυρσός", 1932, σ.120, 8ο, υπογραμμίσεις με μολύβι 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 21089. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, Γ., Παραγωγή και ορθολογιστική οργάνωσις αυτής, Αθήναι, "Αργύρης Παπαζήσης", 1944, σ.76, 8ο, δεμένο, στην σελίδα τίτλου σφραγίδα Εμπορ. & Βιομηχ. Επιμελητηρίου, λωρίδα (πλάτους 5 cm) σελοτέϊπ κατά πλάτος των εξωφύλλων συγκρατεί ταινία στην ράχη με τον αριθμό βιβλιοθήκης 14 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 35258. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, Γ., Ρευστά διαθέσιμα τραπεζών και νομοθεσία, Αθήναι, 1930, σ.79, 4ο, μέτρια κατάσταση 13 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 22652. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ανατίμησις του νομίσματος. (Αι προϋποθέσεις επιτυχίας της ενώπιον των κινδύνων εκ των χρονίων εμπορικών πλεονασμάτων και εκ του εισαγομένου πληθωρισμού) , Θεσσαλονίκη, 1975, σ.119, 4ο 14 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04957. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σχετικά με τη μεθοδολογική σύγκρουση στην οικονομική επιστήμη. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ.254-283, 8ο 4 €
< Προηγούμενο   1... 14 15 [16] 17 18 19   Επόμενο >