(Οικονομικά)

362 εγγραφές [281 - 300] Αναζήτηση:  
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 19078. ΤΖΩΑΝΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, Αναδρομή στην καμπύλη του Phillips. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1982, σ.385-405 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 21761. Τράπεζα Βιομηχανίας Ανώνυμος Εταιρία, Ζ' Χρήσις από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1925. Έκθεσις και ισολογισμός εβδόμης χρήσεως, εν Αθήναις, 1926, [σ.8], μεγάλο σχήμα 14 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18993. Τράπεζα της Ελλάδος, Δείκτης λιανικών πωλήσεων κυριωτέρων αστικών κέντρων της χώρας, Αθήναι, 1963, σ.63, 8ο 8 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15534. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης [Ξεν. Ζολώτας] ... επί του ισολογισμού του έτους 1964, Αθήναι, 1965, σ.96+πίν.Η', 4ο 16 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15527. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης [Γ. Μαντζαβίνος]... επί του ισολογισμού του έτους 1947, Αθήναι, 1948, σ.166+πίν.ΙΗ', 4ο, φθορές στη ράχη 22 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15532. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης [Ξεν. Ζολώτας]... επί του ισολογισμού του έτους 1961, Αθήναι, 1962, σ.87+[8φφ]+πίν.Η', 4ο 18 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15533. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης [Ξεν. Ζολώτας]... επί του ισολογισμού του έτους 1962 , Αθήναι, 1963, σ.84+πίν.Η', 4ο 16 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 17103. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης [Ξεν. Ζολώτας]... επί του ισολογισμού του έτους 1958, Αθήναι, 1959, σ.91+πίνακες Η', 4ο 16 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05042. Τράπεζα της Ελλάδος, Η ελληνική οικονομία κατά το έτος 1958, Αθήναι, 1959, σ. 159 + στατιστικό παράρτημα (11 φ.), 8ο 20 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18945. Τράπεζα της Ελλάδος, Ο τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως της Τραπέζης της Ελλάδος (αγορών: Αθηνών - Πειραιώς) [πολυγραφημένο], Αθήναι, 1952, 24φφ. + 8φφ. πίνακες, 4ο 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18733. Τράπεζα της Ελλάδος, Οδηγίαι δια την εισαγωγήν ειδών εκ του εξωτερικού - Εγκύκλιος Νο 29/1-6-1959, χ. τ., χ. χ., σ.165, 4ο 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04880. ΤΡΙΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Περί εργατικού μισθού, Αθήναι, "Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου", 1938, σ.143, 8ο, άκοπο,, ελάχιστες φθορές στα εξώφυλλα 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 40688. ΤΣΙΜΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ, Αρχαί οικονομικής των εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων. Τεύχος πρώτον, Αθήναι, 1957, σ.194, 8ο, δεμένο, υπογραμμίσεις με μολύβι σε μερικά φύλλα 13 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 25203. ΤΣΙΟΒΑΡΙΔΟΥ, ΘΕΑΝΩ, Εναλλακτικαί δυνατότητες ενσωματώσεως μιας δυιστικής οικονομίας, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1974, σ.128, 4ο 14 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 39843. ΤΣΙΟΒΑΡΙΔΟΥ, ΘΕΑΝΩ, Οικονομική ζωή της πόλης. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Δήμος Θεσσαλονίκης", 1986, σ.263-280, μεγάλο σχήμα, εικονογράφηση 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 39019. ΤΣΙΡΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ, Συμβολή εις την έρευναν της θεωρίας και πολιτικής εντοπίσεως της βιομηχανικής δραστηριότητος. Διατριβή επί διδακτορία..., Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1974, σ.171, 8ο 14 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 19887. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Τοπική ανάπτυξη και αγροτική πολιτική, Αθήναι, 1961, σ.42+Χ αναδιπλούμενοι πίνακες, 8ο 13 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 22649. ΤΣΟΥΤΡΕΛΛΗΣ, ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ, Βιομηχανική πίστις και οικονομική ανάπτυξις, Αθήναι, 1958, σ.47, 8ο 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18996. ΤΣΟΥΤΡΕΛΛΗΣ, ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ, Η Ανώνυμος Εταιρεία από διοικητικής, ιδωτικοοικονομικής και λογιστικής απόψεως, Αθήναι, 1953, σ.227, 4ο, οξειδώσεις στο οπισθόφυλλο 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 33994. ΤΣΟΥΤΡΕΛΛΗΣ, ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ, Χρηματοδοτικαί λειτουργίαι Τραπεζών. Έρευνα από απόψεως προσωπικών και εμπραγμάτων ασφαλειών, Αθήναι, 1965, σ.120, 4ο, με αφιέρωση, άκοπο 15 €
< Προηγούμενο   1... 13 14 [15] 16 17 ...19   Επόμενο >