(Οικονομικά)

358 εγγραφές [141 - 160] Αναζήτηση:  
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04959. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., Η αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, Θεσσαλονίκη, 1980, σ.248, 8ο, λερωμένα εξώφυλλα, αφιέρωση 12 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16093. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Βασικαί όψεις της ελληνικής οικονομίας. Πληθυσμός - παραγωγή - εμπόριον, Αθήναι, 1956, σ.η'+199, 4ο, άκοπο 25 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 19914. ΘΩΜΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κίνδυνοι και προστασία της μακροπροθέσμου κεφαλαιοδοτήσεως, Αθήναι, 1964, σ.60, 4ο, άκοπο 8 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18936. Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών «Ανδρέας Παπανδρέου» [ΙΣΤΑΜΕ], Η παγκοσμιοποίηση και το αναπτυξιακό σπιράλ στην Ελλάδα. Περιφερειακές και εισοδηματικές ανισότητες (1981-1999), Αθήνα, 2002, σ.717, 4ο 17 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18580. ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ, Γ., Το πρόβλημα της ισορροπίας εις την ελληνικήν οικονομίαν, Θεσσαλονίκη, 1968, σ.23, 4ο 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18579. ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι συνεταιρισμοί εντός της συγχρόνου ελευθέρας οικονομίας [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, 1970, σ.130, 4ο 12 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 22421. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΙΣ, Δ. Ε., Έννοια και Διαδικασία του Οικονομικού προγραμματισμού. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1968, σ.663-672 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 31874. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΙΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εισαγωγή στην Οικονομική, εν Αθήναις, "Τζάκας - Δελαγραμμάτικας", 1947, σ.128, 4ο, άκοπο, μέτρια κατάσταση, φθορά στη ράχη 13 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 38049. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΙΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εφηρμοσμένη οικονομία. Μαθήματα αγροτικής, βιομηχανικής, εμπορικής, συγκοινωνιακής, νομισματικής, εισοδηματιακής και κοινωνικής πολιτικής. [Μέρος Α΄'] * [Μέρος] Β', Αθήναι, "Αργύρης Παπαζήσης", 1945 και 1947, σ.614 [μαζί δεμένο] ΜΥΛΩΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εφηρμοσμένη Πολιτική Οικονομία - Περίληψις της πολιτικής του εξωτερικού εμπορίου. Επί τη βάσει των παραδόσεων του καθηγητού κ. Κυρ. Βαρβαρέσου, πυκνές υπογραμμίσεις με μαύρο και κόκκινο μολύβι 30 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04918. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΙΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία. Στοιχεία αγροτικής και βιομηχανικής πολιτικής, Αθήναι, "Αργύρης Παπαζήσης", 1943, σ.VΙΙ+160, 4ο, φθορά στη ράχη 14 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 25246. ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ - ΚΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Η επίδραση του πληθωρισμού στα εισοδήματα των παραγωγών ρυζιού. Ανάτυπο, Αθήνα, 1977, σ.20 5 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 25249. ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ - ΜΗΛΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ., Γιατί πρέπει να καθορίζωνται τιμές ασφαλείας στα αγροτικά προϊόντα. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.97-111 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 25247. ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ελαστικότητα ζητήσεως αγροτικών προϊόντων και οι συνέπειές της για τον παραγωγό, τον καταναλωτή και το κράτος. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1976, σ.17 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 25248. ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ, Πότε πρέπει να καθορίζωνται οι τιμές ασφαλείας στα αγροτικά προϊόντα. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.73-83 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16698. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘ., Η Βόρειος Ελλάς μετά τα πετρέλαια. Ομιλία , Θεσσαλονίκη, "Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης", 1976, σ.18, 4ο 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04946. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. Ι., Αι σύγχρονοι εξελίξεις της συγκοινωνιακής πολιτικής και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωσις. Διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι, 1965, σ.176, 8ο 17 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 22648. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ., Η ανάλυσις κόστους - ωφελείας ως μέσον λήψεως επιχειρηματικών αποφάσων, Αθήναι, 1969, σ.20 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 22647. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛ., Σύστημα επικοινωνιών της επιχειρήσεως: Διαχωρισμός του ατύπου συστήματος επικοινωνιών εκ των αμέσων οδών επικοινωνίας. Ανάτυπον, Αθήναι, 1971, σ.16 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 31547. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Συγκριτική μελέτη Αμερικανικών θυγατρικών επιχειρήσεων εν Γερμανία και Γερμανικών επιχειρήσεων από πλευράς ηγετικών στελεχών. Ανάτυπομ, Αθήναι, 1976, σ.23 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 17636. ΚΑΡΑΛΗΣ, ΑΒΕΡ. - ΠΟΤΗΡΗΣ, ΙΩΑΝ., Η εξέλιξις των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων. Εξελικτικοί πίνακες των αποδοχών απάντων των μισθωτών κατά κλάδους και κατ' αλφαβητικήν σειράν από του 1951 και εφεξής και ερμηνεία των γενικών διατάξεων περί κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων. Τόμος πρώτος - τόμος δεύτερος [από του 1957 και εφεξής] , Αθήναι, 1957-1960, σ.511+277, 4ο, ελάχιστες φθορές στην ράχη του πρώτου τόμου 50 €
< Προηγούμενο   1... 6 7 [8] 9 10 ...18   Επόμενο >