(Οικονομικά)

362 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18406. ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Έρευναι περί του επιπέδου των πωλητών εις την χώρα μας. Ανάτυπον , Πειραιεύς, 1962, σ.20, 4ο 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05032. ΖΙΓΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η πορεία και αι προοπτικαί αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας. Το οριστικόν πενταετές πρόγραμμα [μαζί] carte de visite του Ι. Ζίγδη - βουλευτή Δωδεκανήσου, Αθήνα, 1960, σ. 40, 8ο 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04962. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ. Ε., Μετανάστευσις και οικονομική ανάπτυξις, Αθήναι, 1966, σ.74, 8ο 12 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04828. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ. Ε., Νομισματική ισορροπία και οικονομική ανάπτυξις. Η ελληνική οικονομία κατά την τελευταίαν δεκαπενταετίαν, προβλήματα και προοπτικαί, Αθήναι, 1964, σ. 304, 8ο 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 19103. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Βασικές έννοιες περί χρήματος και πίστεως. Μάθημα εις την Σχολήν Εθνικής Αμύνης..., Αθήναι, 1957, σ.25, 8ο 5 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 41641. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Η διεθνής νομισματική τάξις. Προβλήματα και πολιτική, Αθήναι, 1962, σ.30 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 25427. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Η μεταμόρφωσις της κεφαλαιοκρατίας. Χαιρετισμός του Προέδρου κ. Εμμανουήλ Ι. Εμμανουήλ, προσφώνησις του ακαδημαϊκού κ. Κωνστ. Τριανταφυλλοπούλου. [Δεξίωσις του ακαδημαϊκού κ. Ξενοφ. Ζολώτα]. Ανάτυπον, εν Αθήναις, "Ακαδημία Αθηνών", 1952, σ.35, 4ο 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04815. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Νομισματικαί και οικονομικαί εξελίξεις, Αθήναι, 1966, σ. 33, 8ο 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04813. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Νομισματική σταθερότης και οικονομική ανάπτυξις, Αθήναι, 1958, σ.73, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05034. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Οικονομική ανάπτυξις και ιδιωτική επιχείρησις- Μία πρότασις, Αθήναι, "Τράπεζα της Ελλάδος", 1962, σ. 38, 8ο 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04817. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Οικονομική ανάπτυξις και τεχνική εκπαίδευσις, Αθήναι, 1959, σ.85, 8ο 12 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05027. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Οικονομικοί και νομισματικοί προβληματισμοί στην Ελλάδα. Δύο συνεντεύξεις, Αθήναι, "Τράπεζα της Ελλάδος", 1979, σ. 61, 8ο 7 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05010. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Πληθωρισμός και Νομισματικός Στόχος. Μία ομιλία, Αθήναι, "Τράπεζα της Ελλάδος", 1978, σ.34, 8ο 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04819. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Προς ένα ενισχυμένον κανόνα συναλλάγματος χρυσού, Αθήναι, 1961, σ. 22, 8ο 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05019. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Το ενεργειακόν πρόβλημα της Ελλάδος, Αθήναι, "Τράπεζα της Ελλάδος", 1975, σ. 38, 8ο 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 37223. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Το οικονομικό μας πρόβλημα. Μία τηλεοπτική συζήτησις, Αθήναι, 1975, σ.28, 8ο 5 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04818. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦ., Το πρόβλημα της διεθνούς νομισματικής ρευστότητος - Υπόμνημα προς το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον, Αθήναι, 1961, σ.18, 8ο 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04951. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ, Ανθρώπινον κεφάλαιον και οικονομική ανάπτυξις. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1968, σ. 98-110, 8ο 3 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04993. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ, Περιφερειακός προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις, Αθήναι, 1961, σ.27, 8ο 5 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05005. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ι., Μελέται δημοσιονομικής πολιτικής εν Ελλάδι, τεύχος Ζ': Περί ανωνύμων εταιρειών υπό οικονομικήν έποψιν, εν Αθήναις, 1913, σ.70, 8ο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, οξειδώσεις 15 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 [7] 8 9 ...19   Επόμενο >