(Οικονομικά)

362 εγγραφές [101 - 120] Αναζήτηση:  
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 20076. Εμπορικόν & Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Πειραιώς, Η XIX Σύνοδος της Διαρκούς Διασκέψεως των Επιμελητηρίων της Ε.Ο.Κ. Λιέγη 17 Ιουνίου 1966, σ.30 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 25181. Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Αθηνών, Έκθεσις πεπραγμένων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κατά το 1960, Αθήναι, 1961, σ.46, 8ο 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15482. Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Αθηνών, Επισκόπησις της οικονομίας της περιφερείας Αθηνών κατά το 1960, Αθήναι, 1961, σ.61+θ' πίνακες, 4ο 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18318. Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Αθηνών, Οδηγός Ελλήνων Εξαγωγέων, Αθήναι, 1963, σ.138, 8ο 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 17102. Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Θεσσαλονίκης, Δελτίον..., ειδικόν τεύχος: Έκθεσις περί της εμπορικής, βιομηχανικής και της οικονομικής εν γένει κινήσεως της Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1958, Θεσσαλονίκη, 1959, σ.116, 8ο 8 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15519. Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Θεσσαλονίκης, Έκθεσις περί της εμπορικής, βιομηχανικής και της οικονομικής εν γένει κινήσεως της Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1950, Θεσσαλονίκη, 1951, σ.87, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15520. Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Θεσσαλονίκης, Έκθεσις περί της εμπορικής, βιομηχανικής και της οικονομικής εν γένει κινήσεως της Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1956, Θεσσαλονίκη, 1957, σ.127 + σ.4 Παραστατικοί πίνακες, 8ο 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15521. Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Θεσσαλονίκης, Έκθεσις περί της εμπορικής, βιομηχανικής και της οικονομικής εν γένει κινήσεως της Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1965, Θεσσαλονίκη, 1966, σ.116, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15522. Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Θεσσαλονίκης, Έκθεσις περί της εμπορικής, βιομηχανικής και της οικονομικής εν γένει κινήσεως της Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1951, Θεσσαλονίκη, 1952, σ.106, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15523. Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Θεσσαλονίκης, Έκθεσις περί της εμπορικής, βιομηχανικής και της οικονομικής εν γένει κινήσεως της Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1957, Θεσσαλονίκη, 1958, σ.123 + σ.4 Παραστατικοί πίνακες, 8ο 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15524. Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Θεσσαλονίκης, Έκθεσις περί της εμπορικής, βιομηχανικής και της οικονομικής εν γένει κινήσεως της Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1959, Θεσσαλονίκη, 1960, σ.107, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15525. Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Θεσσαλονίκης, Έκθεσις περί της εμπορικής, βιομηχανικής και της οικονομικής εν γένει κινήσεως της Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1960, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.99, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 15526. Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Θεσσαλονίκης, Έκθεσις περί της εμπορικής, βιομηχανικής και της οικονομικής εν γένει κινήσεως της Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1963, Θεσσαλονίκη, 1964, σ.116, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16704. Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Τα νέα οικονομικά μέτρα και η αλήθεια, Αθήναι, 1959, σ.23, 4ο 6 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 25156. Ένωσις Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Επετηρίς Ενώσεως Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ελλάδος * Οικονομική ανασκόπησις έτους 1938. Έτος τρίτον, 1939. Τόμος πρώτος , σ.37+11φφ. πίνακες + 6φφ. διαφημίσεις, 4ο, δεμένο 16 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 17054. ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ, ΧΡ., - ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ, Δ., Οικονομική έρευνα των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων Αττικής , Αθήναι, "Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Αθηνών", 1959, σ.48, 4ο, από απόσυρση από δημόσια βιβλιοθήκη (σφρ.) 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 13164. ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ, ΧΡ., Η Γεωργία της Ελλάδος. Οικονομική και κοινωνική άποψις, Αθήναι, "Ο Λόγος", 1944, σ. 192, 8ο, φθορές στη ράχη, από απόσυρση από βιβλιοθήκη 17 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04913. ΖΑΡΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Μισθός. (Ανατύπωσις), Αθήναι, 1931, σ.63+ 3 αναδιπλούμενοι πίνακες, 16ο, μέτρια κατάσταση, με αφιέρωση 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18405. ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Αι απρόσωποι πωλήσεις τροφίμων προ των πυλών της ελληνικής αγοράς. Ανάτυπον, Αθήναι, 1971, σ.39, 4ο 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18404. ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Διανομή αγαθών. Ανάτυπον, Αθήναι, 1972, σ.24, 4ο 4 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 [6] 7 8 ...19   Επόμενο >