(Επιστήμες)

1.075 εγγραφές [21 - 40] Αναζήτηση:  
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 11930. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΡΟΣΟΣ, ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ, [Φυτοκοινωνίες] Leucojo-Fraxinetum...του Δέλτα του θεσσαλικού Πηνειού. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1989, σ.544-558, 4ο 3 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 11895. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η ανάλυση γύρης και η σημασία της από ιστορικοαρχαιολογική άποψη με βάση τα δεδομένα διαγράμματός της από το Βαρυκό Λιτοχώρου. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1988, σ.[143-152]+ πίνακας 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 37720. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δ., Το ανύπαρκτον σύμπαν., Ύπαρξις και Μηδέν, Αθήναι, 1972, σ.63, 8ο, με αφιέρωση 9 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04324. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Στοιχεία συγκριτικής ανατομίας των ζώων. Μέρος 1ον: Συγκριτική ανατομία των σπονδυλωτών (μετά 65 εικόνων..), Θεσσαλονίκη, 1940, σ.290, 4ο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, μικρή φθορά στη ράχη 15 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 31238. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Το κλίμα της Ελλάδος. Μέρος Α'. Το κλίμα των Αθηνών. Μέρος Β'. Το κλίμα της Αττικής, εν Αθήναις, "Βιβλιοθήκη Μαρασλή", 1907, σ.540+485, 8ο, εξαιρετικές εικόνες εκτός κειμένου, δεμένοι 160 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 15473. Ακαδημία Αθηνών, Πρακτικά του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου, έτος 1948, τόμος II - τεύχος 1ον, Αθήναι, χ.χ., σ.129, 4ο, άκοπο, διαγραμμένη υπογραφή στο εξώφυλλο και στο πρώτο φύλλο 15 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 15474. Ακαδημία Αθηνών, Πρακτικά του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου, έτος 1949, τόμος IIΙ - τεύχος 1ον, τεύχος 2ον, Αθήναι, χ.χ., σ.111+150, 4ο 25 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 15475. Ακαδημία Αθηνών, Πρακτικά του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου, έτος 1950, τόμος IV - τεύχος 1ον, Αθήναι, χ.χ., σ.120, 4ο, άκοπο 15 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28903. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Βιοχημική προσαρμογή των ενζύμων της Drosophila στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Πραγματεία για υφηγεσία [πολυγραφημένο (;)], Πάτρα, 1978, σ.102, 8ο, φθορές στη ράχη 8 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 17855. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Εγχειρίδιον εδαφολογίας και λιπασματολογίας φυτωρίων (ιδιαιτέρως δασικών φυτωρίων), Θεσσαλονίκη, "Υπουργείον Γεωργίας", 1969, σ.104, 4ο, αποκομμένο τμήμα της σελίδας τίτλου με την αφιέρωση 12 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 31232. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Εδάφη εξ ηφαιστιτών και σερπεντινών και η κατάστασις θρέψεως συστάδων τραχείας πεύκης, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.54, 4ο, εικόνες 6 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 17304. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Σταθμολογικαί και διατροφικαί έρευναι φυτειών λεύκης εις Παρανέστιον "Μεγάλον Δάσος" (Κοτζά - Ορμάν), Θεσσαλονίκη, "Υπουργείον Γεωργίας", 1971, σ.48+2φφ. φωτογραφίες +χάρτης, 4ο 7 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 16724. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Το φαινόμενον της εγκληματικότητος - Προβλήματα και προοπτικαί (Διάλεξις) [πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1973, σ.40, 8ο 6 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 29688. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Δ., Γενική Φυσική. Τόμος πρώτος: Μηχανική - Ακουστική, Αθήναι, 1960, σ.352, 4ο, σχήματα 15 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 29689. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Δ., Γενική Φυσική. Τόμος τρίτος: Ατομική και πυρηνική φυσική, Αθήναι, 1960, σ.237, 4ο, σχήματα 14 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 24277. ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Παρασκευή τυριού τελεμέ από πρόβειο γάλα κατεργασμένο με Η2Ο2. Διατριβή για υφηγεσία, Θεσσαλονίκη, 1981, σ.55, 8ο 10 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28580. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Γ. - ΕΔΙΠΙΔΗΣ, Θ., Über die Immunisierung von Zellen in Zellkulturen. II. Mitteilung. Ανάτυπον, Stuttgart, 1960, p.344-364, pictures 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28588. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Γ. - ΕΔΙΠΙΔΗΣ, Θ., On the immunization of cells in cell cultures I. Communication. Ανάτυπον, Stuttgart, 1959, σ.427-441, fig. 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 16034. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Μνημόνιον υγιεινής, έκδοσις δευτέρα, Αθήναι, 1957, σ.ιε'+783, 4ο, φωτογραφίες, δεμένο, αποκολλημένη ράχη και οπισθόφυλλο 22 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 21901. ΑΛΜΠΑΝΗΣ, Κ. κ.ά., Η διεθνής αγορά δασικών προϊόντων. Υφισταμένη κατάσταση και τάσεις. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1985, σ.429-500 7 €
< Προηγούμενο   1 [2] 3 4 5 ...54   Επόμενο >