(Επιστήμες)

1.079 εγγραφές [121 - 140] Αναζήτηση:  
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 17199. ΒΛΑΧΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πανηγυρικόν τεύχος επί τη συμπληρώσει της πρώτης 25ετίας από της ενάρξεως της τεχνητής σπερματεγχύσεως εις Βόρειον Ελλάδα 1946 - 1970. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.77, 4ο, φωτογραφίες 7 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 19394. ΒΛΑΧΟΣ, Μ. - ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ, Δ., Επίδραση του υποκειμένου στο χρόνο ωρίμανσης και την περιεκτικότητα του χυμού των σταφυλιών σε ζάχαρα και οξέα στις ποικιλίες άμεσης κατανάλωσης Cardinal και Ραζακί. Ανάτυπο , Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1991, σ.109-118 4 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 40287. ΒΛΑΧΟΣ, ΜΑΡ., "Μακεδονία", μια καινούργια επιτραπέζια σταφυλή όψιμης ωρίμανσης. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1989, σ.417- 425, εικόνες 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 39805. ΒΛΑΧΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ, Αμπελογραφία, Θεσσαλονίκη, 1981, σ., εικόνες, υπογραμμίσεις με μολύβι και στυλό 12 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 38838. ΒΛΑΧΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ, Περί τριών ποικιλιών αμπέλου πρωΐμου ωριμάνσεως. Ανάτυπον , Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1972, σ.67, 8ο, εικόνες 9 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28387. ΒΛΑΧΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ, Συμβολή εις την μελέτην της βιολογίας του άνθους της αμπέλου. Διδακτορική διατριβή. [Ανάτυπον], Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1963, σ.197-257, 8ο, δεμένο, με αφιέρωση 19 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 37051. ΒΛΑΧΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ, Χαρακτήρες και ιδιότητες ποικιλιών τινών αμπέλου. Α' [Μπατίκι, Όψιμος Εδέσσης, Διμηνίτης και Αυγουλάτο] , Θεσσαλονίκη, 1968, σ.59, 8ο, εικόνες και σχήματα 9 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 16075. ΒΛΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Συμβολή εις την μελέτην της επιδράσεως της βιταμίνης Α εις την σπερματοπαραγωγήν των ταύρων. Διατριβή επί διδακτορία. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1967, σ.243-312, 4ο 10 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 40321. ΒΛΑΧΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Η οικολογία του κραυγαετού (Aquila pomarina) στο δάσος της Δαδιάς του νομού Έβρου. Διδακτορική διατριβή...[πολυγραφημένο], Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", σ.119 +[σ.18] Παράρτμα, 8ο 15 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28621. ΒΛΗΣΙΔΗΣ, ΘΡΑΣ., Βιολογική Βιβλιοθήκη Ι: Γενική βιολογία. - Ζωή και συνθήκαι αυτής - Θάνατος - Κύτταρον - Γένεσις οργανισμών - Οντογένεια - Κληρονομικότης -Εξέλιξις οργανικού κόσμου κλπ., Αθήναι, 1925, σ.η'+207, 8ο, εικόνες, δεμένο - μικρές φθορές 23 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 37569. ΒΛΗΣΙΔΗΣ, ΘΡΑΣ., Συστηματική Δασική Βοτανική. Μετά ειδικής Δασοκομίας των κυριωτέρων δασικών δένδρων. Προς χρήσιν των Δασολόγων..., Αθήναι, 1924, σ.248, 8ο, δεμένο, με αφιέρωση δωρητή [1964] 25 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 38364. ΒΛΟΥΧΑΚΗΣ, Ε., Λουτρά Σμοκόβου [Η θεραπευτική αξία των ιαματικών πηγών Σμοκόβου], χ.τ., χ.χ., σ.24, 8ο 6 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 18319. ΒΛΟΥΧΑΚΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Η αλλεργία και η εκ των φαρμάκων ευαισθητοποίησις του οργανισμού. Ανατύπωσις, Θεσσαλονίκη, "Ελληνική Ιατρική", 1963, σ.28, 4ο, με αφιέρωση 4 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 23872. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Συμβολή εις την μελέτην της αμπελοπονικής οικονομίας εν Ελλάδι, Θεσσαλονίκη, "Μιχαήλ Τριανταφύλλου", 1939, σ.64, 4ο, περιορισμένες οξειδώσεις στο εξώφυλλο 20 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 17177. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ., Μια επέτειος και μια αφετηρία: Το Α' Διεθνές Ανθρωπιστικόν Συμπόσιον εν Δελφοίς, Αθήναι, 1969, σ.56, 4ο 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 16239. ΒΟΥΤΕΚΑΚΗΣ, Σ.Κ., Επί της δυνατότητος μαγνητικού εμπλουτισμού των χρωμιτών Νοτίου Βούρινου Κοζάνης. Ανάτυπον, Αθήναι, "Ινστιτούτον Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους", 1960, σ.180-204, 4ο 6 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 16240. ΒΟΥΤΕΚΑΚΗΣ, Σ.Κ., Καθοδική προστασία μεταλλικών κατασκευών. Ειδική αντίστασις και διαβρωτικότης εδαφών και πετρωμάτων της Ελλάδος. [Ανάτυπον] , Αθήναι, "Ινστιτούτον Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους", 1963, σ.23-58, 4ο, σχέδια 6 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28022. ΒΟΥΤΖΟΥΛΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, Συμβολή εις την μελέτην και θεραπείαν των καταγμάτων του αστραγάλου. Διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι, 1968, σ.71, 4ο, εικόνες 11 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04574. ΒΟUGLÉ, C. - RΑFFΑULΤ, J., Éléments de sοciologie - textes choisis et ordonnés, Paris, 1926, p.506, 8o, βιομηχ. βιβλιοδ. 12 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 26565. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ, Καλλιεργητικές φροντίδες και μηχανική συγκομιδή, Θεσσαλονίκη, 1983, σ.449, 8ο, σχήματα 18 €
< Προηγούμενο   1... 5 6 [7] 8 9 ...54   Επόμενο >