(Επιστήμες)

1.068 εγγραφές [1001 - 1020] Αναζήτηση:  
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 31228. GHIGI, ALESSANDRO, Ricerche faunistiche nelle isole italiane dell' Egeo. (Estratto dall' Archivio Zoologico Italiano Vol. XII-XIII, 1928-1929 VII), Napoli, 1929, 484+ Tav. VI, 8ο, bound, on three pages a discrete stamp of the owner, two leafs with illustrations hors texte have probably been cut off 80 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 30818. GOIDANICH, GABRIELE, Εγχειρίδιον φυτοπαθολογίας. Μετάφρασις Γρ. Καραμάνου - Σ. Μαρσέλου. Επιμέλεια Β. Κουγέα [στους τόμους Β' και Γ' μαζί με τον Α. Παπαϊωάννου, τον τόμο Δ' επιμελείται ο Α. Παπαϊωάννου]. Τόμος Α'. Γενικότητες - Συμπτωματολογία - Παθολογική ανατομία - Φυσιοπαθολογία - Παθογένεσις - Επιδημιολογία - Θεραπεία - Μη παρασιτικαί ασθένειαι. Τόμος Β'. Γενικαί γνώσεις περί των Ευμυκήτων * Αρχιμύκητες - Φυκομύκητες - Ασκομύκητες. Τόμος Γ'. Βασιδιομύκητες - Δευτερομύκητες - Μυξομύκητες. Τόμος Δ'. Σχιζομύκητες, Αθήναι, 1964-1969, σ.[ι'+757+πίνακες] + [802 + πίνακες] + [683 + πίνακες] + [XV+486], εικόνες, σκληρά εξώφυλλα 120 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 29522. GONGOLPHE, MICHEL, Arthrites Tuberculeuses. Avec 76 figures intercalées dans le texte, Paris, 1908, p.235, 8ο, δεμένο - μικρές φθορές 30 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 18928. GUERSCHNER και BENZEL, Υποδομή πόλεων: Υδρεύσεις , Αθήναι, "Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος", 1932, σ.ιδ' + 99 + αναδιπλούμενος πίνακας, 4ο, εικονογράφηση, δεμένο 14 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 26612. GUILLAUME, P., La formation des habitudes, Paris, 1936, p.206, 16ο, δεμένο 20 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 30210. HARRISON, T. R., Harisson: Εσωτερική παθολογία [Συλλογικό έργο], έκτη έκδοσις, τόμος Α', τόμος Β', Αθήναι, "Γρηγόριος Παρισιάνος", 1973, σ.[ΧΧΙΙ+1128] + [VII+1008], 4ο, σκληρά εξώφυλλα, στο πρώτο παράφυλλο κάθε τόμου είναι γραμμένες με στυλό οι τιμές αγοράς και η ημερομηνία 75 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 15347. Hellenic Zoological Society, Lacertids of the Mediterranean region. A Biological approach, Athens, 1993, p.IV+281, 4o, fig. 18 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04504. HOFF, FERDINAND, Θεραπευτική. Κλινικά μαθήματα εφηρμοσμένης θεραπευτικής εν τη εσωτερική παθολογία, [Αθήνα], "Κοβάνης", 1958, σ.772, 8ο, δεμένοι [δέρμα] 25 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 34075. Il farmaco nei tempi. Dal laboratorio all'industria. A cura di Attilio Zanca, Parma, "Farmitalia", 1989, p.221, dimensions 20Χ27, illustrated, hardcover, μικρή φθορά στη ράχη του περικαλύμματος 20 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28120. JEAN, JAMES, Το μυστηριώδες σύμπαν. Μετάφραση Λ. Λιώκη, [Αθήνα], "Ίκαρος", χ.χ., σ.123, 8ο, στο παράφυλλο υπογραφή κατόχου και ημερομηνία, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 14 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 33736. JEAVONS, PETER, Επιλογή φαρμακοθεραπείας στην επιληψία. Ανάτυπο, Αθήναι, 1977, σ.16 4 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 30189. JORES, A. - NOWAKOWSKI, H., Πρακτική Ενδοκρινολογία. Μετά πολλών εικόνων και σχημάτων. Μετάφρασις Σ. Διαμαντοπούλου, Αθήναι, "Α. Καραβίας", 1962, σ.ιστ'+296, 4ο 24 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04724. KALAITZIS, VASSILIOS, Αcreage response under olive oil trees in Greece. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1982, σ. 1010-1022, 8ο 3 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 23611. KOURMOUSSIS, A. G., Rapport sur les travaux de lutte contre le Sitona limosus Rossi, ennemi des légumineuses dans la Morée. Extrait... , [Αθήνα], 1952, p.23-31, 8ο, στο εξώφυλλο σφραγίδα Δημοσίας Υπηρεσίας 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28577. KOVATSIS, A. - NITSAS, K. - TSOUKALI, E. - KOTSAKI-KOVATSI, V., Lead, zing and copper in shellfish from the gulf of Thessaloniki, Greece, Roma, "Societá Editrice Universo", 1975, p.16 3 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 24479. KYRIAZOPOYLOS, BASIL - LIVADAS, GEORGE, Steam Fog in Greek Seas, Thessaloniki, 1961, 1961, p.76, 4o, Fig. 10 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 24312. KYRIAZOPOYLOS, BASIL, Degree of Wintriness, Thessaloniki, 1954, [p.26] 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 30194. LEIBER, BERNFRIED - OLBRICH, GERTRUD, Λεξικόν των Κλινικών Συνδρόμων. Τρίτη, σημαντικώς επηυξημένη και πλήρως αναθεωρημένη έκδοσις. Μετά 213 ικόνων. Μετάφρασις - επιμέλεια: Πολυκάρπου Ι. Παπασπηλιοπούλου , τόμος Α', τόμος Β', τόμος Γ', Αθήναι, "Πυραμίδες", 1964, 1969 [ο τόμος Γ'], σ. [ιζ'+506] + [ιγ'+518] +232, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 75 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 38513. LEIBER, BERNFRIED - OLBRICH, GERTRUD, Λεξικόν των Κλινικών Συνδρόμων. Τρίτη, σημαντικώς επηυξημένη και πλήρως αναθεωρημένη έκδοσις μετά 213 εικόνων. Μετάφρασις - επιμέλεια: Πολυκάρπου Ι. Παπασπηλιοπούλου, χειρουργού. Τόμος Α' [Α-Λ] * Τόμος Β' [Λ - Ω] * Τόμος Γ' Ευρετήριον συμπτωμάτων, Αθήναι, "Πυραμίδες", 1964, σ.[μβ'+506] + [ιγ'+518] + 232, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 75 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28861. LEVIN, B. Y., Κοσμογονική. Μετάφραση Γ. Βιτιβίλια, Αθήναι, "Γ. Φέξης", 1960, σ.127, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 10 €
< Προηγούμενο   1... 49 50 [51] 52 53 54   Επόμενο >