(Επιστήμες)

1.054 εγγραφές [101 - 120] Αναζήτηση:  
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 37008. ΒΑΡΦΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συμβολή εις την θεραπείαν των προγεροντικών και γεροντικών ψυχικών διαταραχών. Ανάτυπον, [Θεσσαλονίκη], 1956, σ.739-754 4 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 27418. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Α. Π., Γλωσσικές παρατηρήσεις στο ιπποκρατικό Corpus. Οι ρηματικοί τύποι γίγν(εσθαι), γίν(εσθαι), γεν(έσθαι) στο Περί αέρων υδάτων τόπων. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1978, σ.11-34 4 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 38779. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Επί των αμινοαλογονοπαραγώγων και της επιδράσεως αυτών επί των δευτεροταγών αμινών. Διατριβή επί διδακτορία..., Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1935, σ.35, 8ο 10 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 30905. ΒΑΣΙΛΙΕΦ, Ο Σπούτνικ ανοίγει τον δρόμο του ουρανού. Πρόλογος καθηγητού Νίκου Κιτσίκη. Μεταφράσθηκε από τα Γαλλικά - Μετάφραση Π. Σύρου, Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ.142, 8ο, εικόνες εκτός κειμένου, άκοπο 14 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 15396. ΒΑΤΙΣΤΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, Επιστημονική σταδιοδρομία και εργασίαι. Υπόμνημα προς την ιατρικήν σχολήν του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αθήναι, 1966, σ.31, 8ο 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 20457. ΒΑΦΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μαθήματα ιατροδικαστικής διδαχθέντα εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω. Τόμος τρίτος: Περί κακώσεων Ι - Τόμος τέταρτος: Περί κακώσεων ΙΙ , εν Αθήναις, 1910, σ.ιδ'+833+ιδ'+822, 8ο, δεμένοι 65 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 39337. ΒΑΦΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μαθήματα ιατροδικαστικής διδαχθέντα εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω. Τόμος δεύτερος: Ζητήματα αναφερόμενα εις την λειτουργίαν της γενέσεως, εν Αθήναις, 1903, σ.η'+774, 8ο, δεμένο, στο επάνω περιθώριο δύο φύλλων είναι γραμμένο με μελάνι το ονοματεπώνυμο κατόχου 45 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 19804. ΒΕΗΣ, ΚΩΝΣΤ., Μέθοδος ταχέος προσδιορισμού του οξίνου τρυγικού καλίου και του ελευθέρου τρυγικού οξέος εις τα γλεύκη και τους οίνους. Ανάτυπον, "Ακαδημία Αθηνών", 1934, σ.201-205 4 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 39076. ΒΕΛΚΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Τα επώνυμα και τα βαφτιστικά ονόματα της Σέλιτσας (Εράτυρας) 1650-1940, Ελασσόνα, 1998, σ.230, 8ο 18 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 27653. Βιβλιογραφία Στίλπωνος Π. Κυριακίδου (1910-1953). Συνταχθείσα υπό Ελένης Λαζαρίδου. Ανάτυπον , Θεσσαλονίκη, "Ε.Μ.Σ.", 1953, σ.ια'-ξβ' 8 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 31772. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Η θεραπεία των καταγμάτων εις τα μεγάλα κατοικίδια ζώα. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1960, σ.11-28, εικόνες 3 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 17735. ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Υγιεινή των οδόντων, Θεσσαλονίκη, 1952, σ.58, 8ο 6 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 34857. ΒΛΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η ρύπανσις της ατμοσφαίρας. Μετρήσεις εις την πόλιν της Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1971 και 1972. Διατριβή επί υφηγεσία, Θεσσαλονίκη, 1973, σ.200, 8ο, εικόνες και σχήματα 12 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 34859. ΒΛΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υγιεινή της Βιομηχανίας, Θεσσαλονίκη, 1979, σ.335, 8ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα - περικάλυμμα 17 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 24797. ΒΛΑΧΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ.ά., Έρευνα επί της χρησιμοποιήσεως του ιδιοσκευάσματος Rompun ως ηρεμιστικού επί διαφόρων επεμβάσεων του γεννητικού συστήματος των μηρυκαστικών. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.152-164, φωτογραφίες 3 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 38612. ΒΛΑΧΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Εγκόλπιον τεχνητής σπερματεγχύσεως, Θεσσαλονίκη, 1954, σ.39, 8ο, εικόνες 6 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 26494. ΒΛΑΧΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η στειρότης των αγελάδων εν Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, 1951, σ.75, 8ο, εικόνες 11 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 20828. ΒΛΑΧΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η τεχνητή σπερματέγχυσις εις τα αγροτικά ζώα, έκδοσις δευτέρα, Θεσσαλονίκη, 1957, σ.86 + σ.6 φωτογραφίες, 4ο, εικόνες 14 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 17199. ΒΛΑΧΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πανηγυρικόν τεύχος επί τη συμπληρώσει της πρώτης 25ετίας από της ενάρξεως της τεχνητής σπερματεγχύσεως εις Βόρειον Ελλάδα 1946 - 1970. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.77, 4ο, φωτογραφίες 7 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 19394. ΒΛΑΧΟΣ, Μ. - ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ, Δ., Επίδραση του υποκειμένου στο χρόνο ωρίμανσης και την περιεκτικότητα του χυμού των σταφυλιών σε ζάχαρα και οξέα στις ποικιλίες άμεσης κατανάλωσης Cardinal και Ραζακί. Ανάτυπο , Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1991, σ.109-118 4 €
< Προηγούμενο   1... 4 5 [6] 7 8 ...53   Επόμενο >