(Επιστήμες)

1.070 εγγραφές [1 - 20] Αναζήτηση:  
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 39067. ΔΡΟΣΟΣ, ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ, Συμβολή στην έρευνα των βοσκοτόπων του όρους Πάϊκου - χλωρίδα και βλάστηση. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1989, σ.281-320, 8ο 7 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28035. Α' Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστημονικό συμπόσιο: Η παχυσαρκία - Ένα ιατροκοινωνικό πρόβλημα. Πρακτικά, Θεσσαλονίκη, 1979, σ.96, 8ο, εικόνες 11 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 16073. Α' Πανελλήνιον Δερματολογικόν Διήμερον, Ανακοινώσεις και εργασίαι. Επιμελεία Κωνσταντίνου Κανιτάκη, Θεσσαλονίκη, χ. χ. [=1970], σ.336+XVI, 4ο, φωτογραφίες 18 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 34780. Α' Πανελλήνιον Συνέδριον Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας, Θεσσαλονίκη, 1969, σ.355, μεγάλο σχήμα, εικόνες 20 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28220. "Α. Κ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ, ΑΘΗΝΑΙ" - Εργοστάσιον Φαρμακευτικών και Χημικών Προϊόντων, Βιβλιογραφική Επετηρίς των Ελληνικών ιατρικών & φαρμακευτικών δημοσιευμάτων των ετών 1966 - 1967 - 1968, Αθήναι, 1970, σ.162, 8ο, διαφημίσεις 14 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 32948. ΑΓΑΠΗΤΟΣ, Δ. Π., Οδηγός δια τους οικοδόμους. Αρχιτέκτονας, Μηχανικούς, Υπομηχανικούς, Εργοδηγούς και Εργολήπτας , Αθήναι, "Δημ. Ν. Τζάκας, και Στεφ. Δελαγραμμάτικας", 1946, σ.64, 8ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.) 12 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 16556. ΑΓΓΕΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Στοιχεία ηλεκτροπαθολογίας (το ηλεκτρικόν ατύχημα), δευτέρα έκδοσις, Αθήναι, 1960, σ.48, 4ο 10 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 37295. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΑΓΓ. κ.ά., Δοκιμαστικοί λιπάνσεως σίτου Δ/νσεως Γεωργίας Λαρίσης περιόδου 1961 - 1967, Αθήναι, 1971, σ.54 6 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28025. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Β. κ.ά., Η στεφανιαία νόσος. Φυσιοπαθολογία - Διάγνωσις - Θεραπεία - β - Αδρενεργικοί αναστολείς, [Αθήνα], 1973, σ.55, 8ο 9 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 28027. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Επεξήγησις και κλινική σημασία των εργαστηριακών εξετάσεων και δοκιμασιών, έκδοσις δευτέρα εκσυγχρονισθείσα και συμπληρωθείσα, Αθήναι, 1965, σ.491, 4ο, σκληρά εξώφυλλα 20 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 23887. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Αι φυτορμόναι και αι γεωργικαί των εφαρμογαί, Αθήναι, 1948, σ.65, 4ο, εικόνες 12 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 24729. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Η καλλιέργεια της Λεπτοκαρυάς, Αθήναι, 1973, σ.212, 4ο, εικόνες 18 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 21078. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Προγράμματα ψεκασμών δια την καταπολέμησιν των ασθενειών και εντόμων. Ι. Οπωροφόρα, Αθήναι, 1962, σ.94, 4ο, περιορισμένες οξειδώσεις στο εξώφυλλο 14 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 23789. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικά στοιχεία καταναλώσεως λιπασμάτων (Περίοδος 1951 - 1971) [Ι. Δια το σύνολον της χώρας * ΙΙ. Κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα] * Κατά νομόν], Αθήναι, 1974, σ.270, 4ο 17 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 23790. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Στοιχεία κόστους παραγωγής προϊόντων φυτικής προελεύσεως (καλλιεργητική περίοδος 1968/69), Αθήναι, 1973, σ.243, 4ο 19 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 20422. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Έρευνα και οργάνωσις γεωργικών εκμεταλεύσεων εις Βόρειον Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ", 1963, σ.236, 8ο, σχέδια 18 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 34346. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Μέθοδοι και σχέδιον αξιολογήσεως εις τας γεωργικάς εφαρμογάς. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1959, σ.35-89, σχήματα, με αφιέρωση 6 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 27508. ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η ποιότητα της αγροτικής ζωής: Η περίπτωση της κοινότητος Βασιλικών του νομού Θεσσαλονίκης. Πτυχιακή διατριβή [δακτυλογραφημένη], Θεσσαλονίκη, 1983, 63φφ., διαστάσεις 21Χ30, δεμένο 20 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 11896. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Ν. - ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ, Α., Μεταπαγετώδης εξέλιξη της βλάστησης στο Βόρα Αλμωπίας. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1986, σ.214-249+ αναδιπλούμενος πίνακας, 4ο 6 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 39295. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΡΟΣΟΣ, ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ, Η χλωρίδα και η βλάστηση του όρους Πάϊκου. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1990, σ.37-148 13 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...54   Επόμενο >