Κατάλογος βιβλίων

18.583 εγγραφές [1 - 20] Αναζήτηση:  
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 28215. "ΕΛΑΪΣ" Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων, Υγεία και διατροφή [διαφημιστικό φυλλάδιο, συνταγές Χρύσας Παραδείση], [Αθήνα], 1959, σ.52, 16ο, εξαιρετική εικονογράφηση 7 €
Τοπικά Προσθήκη στο καλάθι 36298. "Υπαίθριος Ζωή" - Τμήμα Θεσσαλονίκης, 60 χρόνια 1935 - 1995 * "Υπαίθριος Ζωή" Τμήμα Θεσσαλονίκης, [Θεσσαλονίκη], 1995, σ.64, 8ο, φωτογραφίες 6 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 19705. , ΘΡΑΚΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Αρχαιολογία - Ιστορία - Λαογραφία - Έρευνες σε σύγχρονα θέματα - Δοκίμια - Ποίηση. Ετήσια έκδοση. Νο 39/1984, σ.238, μεγάλο σχήμα. Από τα περιεχόμενα: Κυριακή Μαμώνη, Το ποιητικό έργο του Γεωργίου Βιζυηνού * Θανάσης Μουσόπουλος, α) Αναμνήσεις του Κώστα Βάρναλη από τη Θράκη β) Μικρή συμβολή στη βιβλιογραφία * Μόσχος Μορφακίδης, Τα ισπανικά Άβδηρα * Στέφανος Ιωαννίδης, Οι μυστικές αντιστασιακές ομάδες στην Ξάνθη κατά την πρώτη δεκαετία του 1900 και ο Αλέξανδρος Λιάπης * Ι. Κ. Παπαϊωάννου, Το δάσος του Κοτζαορμάν , [Θεσσαλονίκη], 1985, 4ο 22 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 40538. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ , ετήσια επιθεώρηση, αριθ.13, 1979, σ.308, φωτογραφίες - εικόνες - σχέδια. [Αφιέρωμα] Εκπαίδευση και Σχολικά Κτίρια 35 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 38606. Αυτόνομος Οργανισμός Ελληνικού Καπνού (Α.Ο.Ε.Κ.), Εχθροί και ασθένειαι του καπνού. Τεχνικόν δελτίον 1: Φροντίδες στα καπνοσπορεία, Αθήναι, 1955, σ.7 + 4φφ.εικόνες 6 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06914. Β' Σώμα Στρατού, Συνοπτικόν περίγραμμα ιστορίας Β' Σ.Σ., Θεσσαλονίκη, 1965, σ.40 10 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 26922. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικό όργανο Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 23ος (2002-2003), Θεσσαλονίκη, σ.524, εικόνες, 8ο. Από τα περιεχόμενα: Foteini Kolovou, Vita des Johanes von Damaskus und des Kosmas Melodos * Ανδρέας Γκουτζιουκώστας, Η εξέλιξη του θεσμού των ασηκρήτις και πρωτοασηκρήτις * Χριστίνα Παπακυριακού, Η Προδοσία του Ιούδα. Παρατηρήσεις στην μεταεικονομαχική εικονογραφία της παράστασης * Κ. Π. Χαραλαμπίδης, Η εστεμμένη Θεοτόκος στη δυτική και βυζαντινή εικονογραφία * Αφροδίτη Πασαλή, Το καθολικό της Μονής Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας Στυλίδα Φθιώτιδας * Άννα Μισαηλίδου, Η αρχιτεκτονική του καθολικού της Παναγίας Σικελιάς Χίου 25 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 22438. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 3ος, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.ι'+452, δεμένο, 4ο. Από τα περιεχόμενα: I. Barnea, Sceaux des empereurs byzantins decouverts en Roumanie * P. Schreiner, Zur Bezeichnung "Megas" und "Megas Basileus" in der byzantinischen Kaisertitulatur * Γρ. Θ. Στάθης, Η σύγχυση των τριών Πέτρων * Βασίλειος Δ. Φόρης, Μεσαιωνικά στερητικά επίθετα 30 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28073. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 2ος, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.465, δεμένο, 4ο. Από τα περιεχόμενα: Ι. Καραγιαννόπουλος, Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών * Κ. Π. Κύρρης, Εσχατολογικαί αναζητήσεις εν Αμμοχώστω της Κύπρου επί Αρχιεπισκόπου Αρκαδίου Α΄(Α' ήμισυ του VII αιώνος) * B. Hendrickx, Recherches sur les documents diplomatiques non conservés, concernant la quatrième croisade et l' empire latin de Constantinople pendant les premières années de son existence (1200-1206) * R. Guilland, Etudes sur l' histoire administrative de l' Empire Byzantin 30 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 29391. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 1ος, Θεσσαλονίκη, 1969, σ.ι'+274, δεμένο, 8ο, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Ε. Κριαράς, Ετυμολογικά και σημασιολογικά * Κ. Μητσάκης, Ένας λαϊκός κρητικός Ακάθιστος του ΙΕ' αιώνα * S. Trojanos, Καστροκτισία * B. Hendrickx, Les chartes de Baudoin de Flandre comme source pour l' histoire de Byzance * Valentin A. Georgesco, Contribution à l' étude de la reception du "Nomos Georgikos" dans les principautés danubiennes * Γ. Τσάρας, Το νόημα του "γραικώσας" στα τακτικά Λέοντος Στ' του Σοφού 25 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 08424. Γ' Σώμα Στρατού - Γραφείον Τύπου, Μακεδονικόν πρόβλημα και κομμουνισμός. Κ.Κ. Ελλάδος * Κ.Κ. Βουλγαρίας * Κ.Κ. Γιουγκοσλαβίας * Σ.Ν.Ο.Φ.* Ν.Ο.Φ. * Κ.Ο.Ε.Μ., Θεσσαλονίκη, 1949, σ.54, 8ο, στίγματα στο εξώφυλλο 17 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 06640. Γ'. Σώμα Στρατού [ =Έκδοσις Ελληνικού Φωτός], Ενα γράμμα στον Έλληνα Στρατιώτη, Θεσσαλονίκη, 1948, σ. 32, 8ο 12 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 41677. ΔΕΛΤΙΟΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Αθήναι.Νέα Σειρά - Τόμος 7, Τεύχη 1-2, Αθήναι, 1966, σ.378+σ.269 18 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 39067. ΔΡΟΣΟΣ, ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ, Συμβολή στην έρευνα των βοσκοτόπων του όρους Πάϊκου - χλωρίδα και βλάστηση. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1989, σ.281-320, 8ο 7 €
Γραμματολογία Προσθήκη στο καλάθι 17995. Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο, Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γλώσσα και μεταρρυθμίσεις * Αφιέρωμα στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη - [Πρακτικά]. Συντονισμός - Επιμέλεια Χρίστος Τσολάκης. Από τα περιεχόμενα: Ευάγγελος Πετρούνιας, Ιδιαιτερότητες της νεοελληνικής ετυμολογίας * Δημ. Λυπουρλής, "Φιλοσοφικός λόγος" μέρος δεύτερο: Αριστοτέλης * Νάσος Βαγενάς, Η παγκοσμιοποίηση του Καβάφη , Θεσσαλονίκη, "Κώδικας", 2000, σ.324, 4ο 15 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 37668. Έκδοσις Πολιτικών Νεολαιών [Ελλάδος], Ηγωνίσθησαν οι Κύπριοι, ενίκησεν η Τουρκία. Η αλήθεια δια το Κυπριακόν, Αθήναι, 1959, σ.95, 8ο 12 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 39348. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, ΘΡ., Δενδροκομία. Μετά πολλών εν τω κειμένω εξηγητικών εικόνων και σχημάτων εμβολιασμών, Αθήναι, "Μιχ. Σαλίβερος", χ.χ., σ.274, 8ο, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα, μέτρια κατάσταση - υπογραμμίσεις με στυλό σε μερικά φύλλα 9 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 38171. Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης , Οργάνωση: Πειραματική Σκηνή της "Τέχνης" - Θέατρο Αμαλία, Θεατρική Άνοιξη 1 - 20 Απριλίου 1997 [Πρόγραμμα εκδηλώσεων], σ.24 6 €
Ποικίλα Συλλεκτικά Προσθήκη στο καλάθι 39249. [ Κατοχή, Π.Α.Ο.]: ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ, όργανον Συντονισμού του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνος (Π.Α.Ο.), εκδίδεται στη Βόρειο Ελλάδα, αριθ. φύλλου 22, 2 Οκτωβρίου 1944, μονόφυλλο, διαστάσεις 20Χ30cm, αποκομμένη η επάνω δεξιά γωνία του περιθωρίου 45 €
Διάφορα Προσθήκη στο καλάθι 33767. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπουργός, Η σόγια και η οικονομική σημασία της, Αθήναι, 1940, σ.18 +σ.2 εικόνες, 8ο 9 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...930   Επόμενο >